סילבוסים

שם הקורססמל מיון שנה תוכנית מחזור מרצה
מבוא לסוציולוגיה ארגונית א תשע"ח חץ ה חן ריגר
מבוא לסוציולוגיה תשע"ח חץ ו יפעת עוז
מבוא לסוציולוגיה
מבוא לסוציולוגיה
מבוא לסוציולוגיה תש"פ חץ יפעת עוז
מבוא למקרו- כלכלה תשע"ח יהלום ד אבי טילמן
מבוא למנהל ציבורי
מבוא לממשל ופוליטיקה
מבוא לממשל ופוליטיקה תש"פ חץ קובי דביר
מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית תשע"ז ינשופים מוטי חזיזה
מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית תשע"ח ינשופים ב שוש שור
מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית תשע"ח יהלום ד מוטי חזיזה
מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית תש"פ יהלום מוטי חזיזה
מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית תש"פ חץ מיכל נויבואר שני
מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית תש"פ ינשופים שוש שור
מבוא למינהל ציבורי תשע"ח חץ ד אפרת קנולר
מבוא למינהל ציבורי תשע"ח חץ ה מיכל נויבואר שני
מבוא לכלכלה-מיקרו תש"פ יהלום אבי טילמן
מבוא לכלכלה-מיקרו תש"פ ינשופים ארז סיניבר
מבוא לכלכלה-מאקרו תש"פ ינשופים ארז סיניבר
מבוא לכלכלה- מיקרו
מבוא לכלכלה- מיקרו
מבוא לכלכלה- מאקרו
מבוא לכלכלה- מאקרו
מבוא לכלכלה- מאקרו