סילבוסים

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
סטטיסטיקה היסקית ב' תשע"ח ינשופים ג זהורית דדון
ניהול משברים בחברות וארגונים תשע"ח חץ ה מיכל סלצקי
כלכלה פוליטית תשע"ח חץ ה אבי בר
משברים בארגונים ציבוריים כמתכון להצלחה או כישלון תשע"ח ינשופים ב יחיאל שבי
זהויות לאומיות בקונפליקט תשע"ח חץ אבי שריד
כלכלת משאבי אנוש תשע"ח יהלום ד אבי טילמן
סמינריון משפחה וקריירות תשע"ט חץ ה רינה שחר
דיני חוזים תשע"ט יהלום ג חנן אדד
סמינריון בכלכלה תש"פ יהלום אביחי שניר
סמינריון בכלכלה תש"פ יהלום יוסי מעלם
דיני ויחסי עבודה תש"פ יהלום חנן אדד
כלכלה התנהגותית בניהול משאבי אנוש תש"פ יהלום אריאל טיקוצקי
דיני חוזים תש"פ יהלום חנן אדד
ניהול משא ומתן תש"פ יהלום יוסף הלר
מבחר סוגיות בנושאים אקטואליים תש"פ יהלום חיים בורגנסקי
כלכלת ישראל תש"פ יהלום אוסנת ישראלי
יסודות הניהול תש"פ יהלום יאיר אורבך
סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכלנים ב' תש"פ יהלום לוצי קזקרו
שיטות מחקר תש"פ יהלום שמעון פרידקין
ניהול משאבי אנוש תש"פ יהלום גד רביד
ניהול קשרי עובדים מורחב תש"פ יהלום מיכל סלצקי
תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים תש"פ יהלום חגית עמרני
מבוא לפסיכולוגיה חברתית תש"פ יהלום אייל קלונובר
מיומנויות ניהול תש"פ יהלום דוד שוורץ
מאגר משאבי אנוש של חברי כנסת תש"פ יהלום אסף בקר