סילבוסים

שם הקורססמל מיון שנה תוכנית מחזור מרצה
סמינריון בחשבונאות
סמינריון בחשבונאות
סמינריון בחשבונאות
סמינריון בכלכלה תשע"ח יהלום ב יריב ולצמן
סמינריון בכלכלה תשע"ח יהלום ב מתי רחמים
סמינריון בכלכלה תשע"ח יהלום ב יוסי מעלם
סמינריון בכלכלה
סמינריון בכלכלה
סמינריון בכלכלה
סמינריון בכלכלה תש"פ יהלום אביחי שניר
סמינריון בכלכלה תש"פ יהלום יוסי מעלם
סמינריון במשאבי אנוש תשע"ח ינשופים ב אבי טילמן
סמינריון במשאבי אנוש תש"פ ינשופים דביר קווה
סמינריון במשאבי אנוש תש"פ ינשופים אלה קורן
סמינריון במשאבי אנוש תש"פ ינשופים אבי טילמן
סמינריון במשאי אנוש תשע"ח ינשופים ב דביר קווה
סמינריון בניהול תשע"ז ינשופים אבי לוי
סמינריון בניהול תשע"ח ינשופים ב אבי יוספוף
סמינריון בניהול תשע"ח ינשופים ב אבי לוי
סמינריון בניהול תשע"ח ינשופים ב
סמינריון בניהול תש"פ ינשופים רונן בראל
סמינריון בניהול תש"פ ינשופים אבי יוספוף
סמינריון בניהול תש"פ ינשופים אבי לוי
סמינריון בסוציולוגיה תשע"ח חץ ד רחל שרעבי
סמינריון בסוציולוגיה תשע"ח חץ ד אלה קורן