סילבוסים

שם הקורססמל מיון שנה תוכנית מחזור מרצה
יסודות השיווק תשע"ח יהלום ג יאיר אורבך
יסודות השיווק
יסודות הניהול מורחב תשע"ח ינשופים ב יאיר אורבך
יסודות הניהול מורחב
יסודות הניהול המורחב תש"פ ינשופים יאיר אורבך
יסודות הניהול תשע"ח יהלום ג יאיר אורבך
יסודות הניהול
יסודות הניהול תש"פ יהלום יאיר אורבך
יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית
יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל תש"פ חץ שוש שור
יסודות המימון תשע"ח יהלום ג יריב ולצמן
יסודות המימון תשע"ח יהלום ג יריב ולצמן
יסודות המימון תשע"ח ג יריב ולצמן
יסודות החשבונאות ב'
יסודות החשבונאות א'
יחסי ציבור לחברות וארגונים תשע"ז מיכל סלצקי
יחסי ציבור לחברות וארגונים תשע"ח ינשופים ג מיכל סלצקי
יחסי עבודה תשע"ז יהלום חנן אדד
חשבונאות ניהולית מתקדמת
חגי ישראל תשע"ח ינשופים ב דב הרמן
חברי כנסת תשע"ח יהלום ג אסף בקר
חברה ישראלית תשע"ז חץ רחל שרעבי
חברה ישראלית תשע"ז חץ רחל שרעבי
חברה ישראלית תשע"ח חץ ה רחל שרעבי
חברה ישראלית תשע"ח חץ ה רחל שרעבי