עונת ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב (אוקטובר 21/ מרס 22) תפתח ב-17 בינואר 2021

 עונת ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב (אוקטובר 21/ מרס 22) תפתח ב-17 בינואר 2021.

יש להתעדכן באתר הראשי של האוניברסיטה.

יום פתוח מקוון בתאריכים:

ימים חמישי ושישי – כ"ט - ל' בשבט תשפ"א, 11-12.2.21