ההרשמה לשנה"ל תש"פ תוכנית רום (אוקטובר2019) ותכנית 'חץ' (מרץ 2020) בעיצומה >> לחץ לפרטים

לפרטים אודות תוכנית רום (תחילת לימודים אוקטובר 2019)  >> לחץ כאן<<

לפרטים אודות תוכניות 'חץ' (תחילת לימודים מרץ 2020) >>לחץ כאן<<