לא מפסידים שנת לימודים! מתחילים באביב - הרשמה לתוכנית חץ מחזור מרס 2020 (שנה"ל תש"פ)