רשימת קורסים לשנת הלימודים קיץ תשע"ט - יהלום מחזור ד (שנה ב)

שם הקורס

קוד קורס

שם מרצה

ש"ש

סמסטר

הערות

סמינריון במשאבי אנוש

93-230-02

ד"ר דביר קוה

2

קיץ

חובה

93-230-04

ד"ר אבי יוספוב

 

 

 

93-230-06

ד"ר אלה קורן

 

 

 

יסודות המימון

93-797-02

ד"ר שמואל כהן

1.5

קיץ

חובה

הנעת עובדים (חצי מתוקשב)

93-204-02

ד"ר מתי רחמים

2

קיץ

חובה

קבלת החלטות

93-056-02

ד"ר קובי דביר

1

קיץ

חובה

אסטרטגיות בניהול

93-433-02

ד"ר ארז יעקובי

2

קיץ

בחירה