לוח זמנים סמסטר קיץ תשע"ט - יהלום מחזור ה' (שנה א)

 

תכנית 'יהלום' מחזור ה  (שנה א)- סמסטר קיץ תשע"ט

>>לצפייה ברשימת הקורסים<<

יום ב

שעה

קורסים

יום ו

שעה

קורסים

24.6.19

16:00-17:30

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

28.6.19

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

17:45-19:15

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מיקרו)

 

19:30-21:00

שלום ומלחמה (יהדות) - משותף חץ ז

 

10:50-12:20

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

 

 

 

 

 

1.7.19

16:00-17:30

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

5.7.19

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

17:45-19:15

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מיקרו)

 

19:30-21:00

התנהגות ארגונית ב

 

10:50-12:20

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

 

 

 

 

 

8.7.19

16:00-17:30

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

12.7.19

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

17:45-19:15

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מיקרו)

 

19:30-21:00

התנהגות ארגונית ב

 

10:50-12:20

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

 

 

 

 

 

15.7.19

16:00-17:30

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

19.7.19

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

17:45-19:15

אבחון ויעוץ ארגוני-שיעור חזרה לבחינה

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מיקרו)

 

19:30-21:00

התנהגות ארגונית ב

 

10:50-12:20

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

 

 

 

 

 

22.7.19

16:00-17:30

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

26.7.19

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

17:45-19:15

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מיקרו)

 

19:30-21:00

התנהגות ארגונית ב

 

10:50-12:20

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

 

 

 

 

 

29.7.19

16:00-17:30

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

2.8.19

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

17:45-19:15

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מיקרו)

 

19:30-21:00

התנהגות ארגונית ב

 

10:50-12:20

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

 

 

 

 

 

5.8.19

16:00-17:30

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

9.8.19

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

17:45-19:15

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מיקרו)

 

19:30-21:00

התנהגות ארגונית ב

 

10:50-12:20

כלכלת משאבי אנוש-שיעור השלמה

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

12.8.19

16:00-17:30

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

16.8.19

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

17:45-19:15

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מיקרו)

 

19:30-21:00

התנהגות ארגונית ב

 

10:50-12:20

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

 

 

 

 

12:30-14:00

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

 

 

 

 

 

 

19.8.19

16:00-17:30

התנהגות ארגונית ב

23.8.19

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

17:45-19:15

התנהגות ארגונית ב

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מיקרו)

 

19:30-21:00

התנהגות ארגונית ב

 

10:50-12:20

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

 

 

 

 

12:30-14:00

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

 

 

 

 

 

 

26.8.19

16:00-19:00

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

30.8.19

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

19:10-21:00

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מיקרו)

 

 

 

10:50-12:20

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

 

 

 

 

12:30-14:00

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

 

 

 

 

 

 

2.9.18

16:00-17:30

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

6.9.19

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

17:45-19:15

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מיקרו)

 

19:30-21:00

התנהגות ארגונית ב

 

10:50-12:20

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

 

 

 

 

12:30-14:00

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

 

 

 

 

 

 

9.9.19

16:00-17:30

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

13.9.19

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

17:45-19:15

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מיקרו)

 

19:30-21:00

התנהגות ארגונית ב

 

10:50-12:20

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

 

 

 

 

12:30-14:00

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

 

 

 

 

 

 

16.9.19

16:00-17:30

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

20.9.19

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

17:45-19:15

שלום ומלחמה (יהדות) - משותף חץ ז

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מיקרו)

 

19:30-21:00

התנהגות ארגונית ב

 

10:50-12:20

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

 

 

 

 

12:30-14:00

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות