לוח זמנים סמסטר קיץ תשע"ט - חץ מחזור ו' (שנה ב)

 

תכנית ''חץ' מחזור ו'  (שנה ב)- סמסטר קיץ תשע"ט

>>לצפייה ברשימת הקורסים<<

יום ב

שעה

קורסים

יום ו

שעה

קורסים

24.6.19

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

28.6.19

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

1.7.19

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

5.7.19

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

8.7.19

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

12.7.19

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

15.7.19

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

19.7.19

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

19:30-21:00

 

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

22.7.19

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

26.7.19

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

29.7.19

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

2.8.19

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

5.8.19

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

9.8.19

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

12.8.19

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

16.8.19

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

19.8.19

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

23.8.19

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

26.8.19

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

30.8.19

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים-בוטל

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים-בוטל

 

 

 

 

 

 

2.9.18

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

6.9.19

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

9.9.19

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

13.9.19

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

16.9.19

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

20.9.19

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים (יהדות)

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים