כלכלת ישראל

קובץ מצורףגודל
yshrly_snt_klklt_yshrl_93-455-02.doc172 ק"ב