לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"א- ינשופים מחזור ה (שנה ב)

לו"ז ינשופים מחזור ה - שנה ב (סמס' א+ אביב)

סמסטר א

ימי רביעי

שעה

קורסים

ימי שישי

שעה

קורסים

21/10/2020

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

23/10/2020

07:30-09:30

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

10:00-10:30

חגי ישראל

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

28/10/2020

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

30/10/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

היבטים כלכלים וסוציולוגים

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

4/11/2020

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

6/11/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/11/2020

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

13/11/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

20:45-23:00

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

18/11/2020

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

20/11/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

25/11/2020

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

27/11/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

2/12/2020

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

4/12/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

9/12/2020

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

11/12/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

חנוכה-אין לימודים

 

18/12/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

 

 

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

 

 

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

25/12/2020

צום י בטבת -אין לימודים

 

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

 

 

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/12/2020

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

1/1/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

6/1/2021

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

8/1/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

13/1/2021

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

15/1/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

20/1/2021

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

22/1/2021

07:30-09:00

היבטים כלכלים וסוציולוגים

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר-אחרון

 

 

 

 

 

 

27/1/2021

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

29/1/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

3/2/2021

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות-אחרון

5/2/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

10/2/2021

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

12/2/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

17/2/2021

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

19/2/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

24/2/2021

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

26/2/2021

פורים-אין לימודים

 

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

 

 

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סמסטר אביב

3/3/2021

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

5/3/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

10/3/2021

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

12/3/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

17/3/2021

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

19/3/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

24/3/2021

פסח-אין לימודים

 

26/3/2021

פסח-אין לימודים

 

 

 

 

עוברים לשעון

 

 

 

 

 

קיץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/3/2021

פסח-אין לימודים

 

2/4/2021

פסח-אין לימודים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/4/2021

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה -אין לימודים

 

9/4/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

 

 

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

 

 

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

14/4/2021

יום הזיכרון ויום העצמאות-אין לימודים

 

16/4/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

 

 

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

 

 

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

21/4/2021

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

23/4/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

28/4/2021

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

30/4/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

5/5/2021

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

7/5/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול-אחרון

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש-אחרון

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

12/5/2021

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

14/5/2021

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

19/5/2021

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

21/5/2021

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי-אחרון

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

26/5/2021

18:00-20:00

תכנון ותקצוב

28/5/2021

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

20:15-22:15

תכנון ותקצוב

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

 

 

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

2/6/2021

18:00-20:00

תכנון ותקצוב

4/6/2021

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

20:15-22:15

תכנון ותקצוב

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

 

 

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

9/6/2021

18:00-20:00

תכנון ותקצוב

11/6/2021

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

20:15-22:15

תכנון ותקצוב

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

 

 

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

16/6/2021

18:00-20:00

תכנון ותקצוב

18/6/2021

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

20:15-22:15

תכנון ותקצוב

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

 

 

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

23/6/2021

18:00-20:00

תכנון ותקצוב

25/6/2021

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית-אחרון

 

20:15-22:15

תכנון ותקצוב

 

09:10-10:40

חגי ישראל

 

 

 

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב