לוח זמנים לשנת הלימודים תש"פ - ינשופים מחזור ה (שנה א)

לו"ז ינשופים מחזור ה - שנה א (סמס' א+ב)

>>לצפייה ברשימת הקורסים<<

סמסטר א

ימי רביעי

שעה

קורסים

ימי שישי

שעה

קורסים

30/10/2019

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

1/11/2019

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

6/11/2019

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

8/11/2019

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה א'-1

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/11/2019

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

15/11/2019

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - תרגיל

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - תרגיל

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

20/11/2019

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

22/11/2019

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/11/2019

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

29/11/2019

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/12/2019

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

6/12/2019

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - תרגיל

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - תרגיל

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/12/2019

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

13/12/2019

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/12/2019

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

20/12/2019

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה-אחרון

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/12/2019

18:00-19:30

חנוכה-אין לימודים

27/12/2019

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - תרגיל

 

19:45-21:15

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - תרגיל -אחרון

 

21:30-23:00

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

3/1/2020

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו- הרצאה

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מאקרו- הרצאה

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/1/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

10/1/2020

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו- הרצאה

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מאקרו- הרצאה

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/1/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

17/1/2020

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו- תרגיל

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מאקרו- תרגיל

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/1/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

24/1/2020

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו- הרצאה

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מאקרו- הרצאה

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/1/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א-אחרון

31/1/2020

07:30-09:00

סטטיסטיקה א'- 2

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

דיני ויחסי עבודה

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2/2020

18:00-19:30

מיומניות בניהול

7/2/2020

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו- תרגיל

 

19:45-21:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מאקרו- תרגיל

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2/2020

18:00-19:30

מיומניות בניהול

14/2/2020

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו- הרצאה

 

19:45-21:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מאקרו- הרצאה

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/2/2020

18:00-19:30

מיומניות בניהול

21/2/2020

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו- הרצאה

 

19:45-21:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מאקרו- הרצאה

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/2/2020

18:00-19:30

מיומניות בניהול

28/2/2020

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו- תרגיל

 

19:45-21:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מאקרו- תרגיל

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

סמסטר ב

ימי רביעי

שעה

קורסים

ימי שישי

שעה

קורסים

4/3/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

6/3/2020

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו- הרצאה

 

19:45-21:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מאקרו- הרצאה

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/3/2020

18:00-19:30

פורים-אין לימודים

13/3/2020

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

 

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

19:45-21:15

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

21:30-23:00

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/3/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

20/3/2020

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

19:45-21:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/3/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

27/3/2020

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

19:45-21:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/4/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

3/4/2020

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

19:45-21:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה א' - 3

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

8/4/2020

18:00-19:30

פסח-אין לימודים

10/4/2020

07:30-09:00

פסח -אין לימודים

 

19:45-21:15

 

09:10-10:40

 

21:30-23:00

 

10:50-12:20

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

15/4/2020

18:00-19:30

פסח-אין לימודים

17/4/2020

07:30-09:00

פסח-אין לימודים

 

19:45-21:15

 

09:10-10:40

 

21:30-23:00

 

10:50-12:20

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

22/4/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

24/4/2020

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

19:45-21:15

מיומניות בניהול-אחרון

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

29/4/2020

18:00-19:30

יום העצמאות-אין לימודים

1/5/2020

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

19:45-21:15

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

21:30-23:00

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

6/5/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

8/5/2020

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

19:45-21:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה-אחרון

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים-אחרון

 

 

 

 

 

 

13/5/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

15/5/2020

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

19:45-21:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

סטטיסטיקה א' -4- לא התקיים

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

 

 

20/5/2020

18:00-19:30

סטטיסטיקה א' -4

22/5/2020

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

19:45-21:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

 

 

27/5/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

29/5/2020

07:30-09:00

חג שבועות-אין לימודים

 

19:45-21:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

3/6/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

5/6/2020

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

19:45-21:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

 

 

10/6/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

19:40-21:10

פסיכולוגיה חברתית

12/6/2020

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

21:20-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

 

 

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני

17/6/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

19:40-21:10

פסיכולוגיה חברתית

19/6/2020

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

21:20-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

 

 

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני

24/6/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

19:40-21:10

פסיכולוגיה חברתית

26/6/2020

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

21:20-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים-אחרון

 

 

 

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני-אחרון