לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"א - יהלום מחזור ו (שנה ב)

לו"ז יהלום מחזור ו - שנה ב (סמסטר א + אביב)

סמסטר א

ימי שני

שעה

מקצוע

ימי  שישי

שעה

מקצוע

19/10/2020

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

23/10/2020

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

18:15-19:45

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

20:00-21:30

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

 

 

 

 

 

 

26/10/2020

16:00-18:00

ניהול קשרי עובדים

30/10/2020

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

18:15-19:45

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

20:00-21:30

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב-מעבדה

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

 

 

 

 

 

 

2/11/2020

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

6/11/2020

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

18:15-19:45

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

20:00-21:30

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

 

 

 

 

 

 

9/11/2020

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

13/11/2020

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

18:15-19:45

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

20:00-21:30

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב-מעבדה

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

 

 

 

 

 

 

16/11/2020

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

20/11/2020

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

18:15-19:45

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

20:00-21:30

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

 

 

 

 

 

 

23/11/2020

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

27/11/2020

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

18:10-19:40

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

19:50-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב-מעבדה

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

 

 

 

 

 

 

30/11/2020

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

4/12/2020

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

18:15-19:45

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

20:00-21:30

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

 

 

 

 

 

 

7/12/2020

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

11/12/2020

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

18:15-19:45

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

20:00-21:30

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב-מעבדה

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

 

 

 

 

 

 

14/12/2020

חנוכה -אין לימודים

 

18/12/2020

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

 

 

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

 

 

 

 

 

 

21/12/2020

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

25/12/2020

צום י' בטבת-אין לימודים

 

 

18:15-19:45

ניהול משאבי אנוש

 

 

 

 

20:00-21:30

ניהול משאבי אנוש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/12/2020

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

1/1/2021

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

18:15-19:45

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

20:00-21:30

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב-מעבדה

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

 

 

 

 

 

 

4/1/2021

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

8/1/2021

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

18:15-19:45

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

20:00-21:30

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

 

 

 

 

 

 

11/1/2021

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

15/1/2021

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

18:15-19:45

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

20:00-21:30

ניהול משאבי אנוש-אחרון

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב-מעבדה

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

 

 

 

 

 

 

18/1/2021

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

22/1/2021

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

18:15-19:45

שיטות מחקר

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול אחרון

 

 

 

 

 

 

25/1/2021

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

29/1/2021

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

18:15-19:45

שיטות מחקר

 

09:10-10:40

יסודות השיווק

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

1/2/2021

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

5/2/2021

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

 

09:10-10:40

יסודות השיווק

 

19:50-22:00

שיטות מחקר

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

8/2/2021

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

12/2/2021

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

18:15-19:45

שיטות מחקר

 

09:10-10:40

יסודות השיווק

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

15/2/2021

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

19/2/2021

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

18:15-19:45

שיטות מחקר

 

09:10-10:40

יסודות השיווק

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

22/2/2021

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

26/2/2021

פורים-אין לימודים

 

 

18:15-19:45

שיטות מחקר

 

 

 

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סמסטר אביב

1/3/2021

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

5/3/2021

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

18:15-19:45

שיטות מחקר

 

09:10-10:40

יסודות השיווק

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

8/3/2021

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית-אחרון

12/3/2021

07:30-09:00

כלכלת ישראל-אחרון

 

18:15-19:45

שיטות מחקר

 

09:10-10:40

יסודות השיווק

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

15/3/2021

16:00-18:00

דיני ויחסי עבודה

19/3/2021

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

18:15-19:45

שיטות מחקר

 

09:10-10:40

יסודות השיווק

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

22/3/2021

16:00-18:00

אתיקה בניהול

26/3/2021

פסח-אין לימודים

 

חופשת פסח באוניברסיטה -אצלנו לומדים!!

18:15-19:45

שיטות מחקר

עוברים לשעון

 

 

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

קיץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/3/2021

פסח-אין לימודים

 

2/4/2021

פסח-אין לימודים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/4/2021

16:00-18:00

אתיקה בניהול

9/4/2021

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

18:15-19:45

שיטות מחקר

 

09:10-10:40

יסודות השיווק

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

12/4/2021

16:00-18:00

אתיקה בניהול

16/4/2021

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

18:15-19:45

שיטות מחקר

 

09:10-10:40

יסודות השיווק

 

20:00-21:30

שיטות מחקר-אחרון

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

19/4/2021

16:00-18:00

אתיקה בניהול

23/4/2021

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

18:15-19:45

טעמי המצוות

 

09:10-10:40

יסודות השיווק

 

20:00-21:30

טעמי המצוות

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

26/4/2021

16:00-18:00

ניהול קשרי עובדים

30/4/2021

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

18:15-19:45

טעמי המצוות

 

09:10-10:40

יסודות השיווק

 

20:00-21:30

טעמי המצוות

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

3/5/2021

16:00-18:00

אתיקה בניהול

7/5/2021

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

18:15-19:45

טעמי המצוות

 

09:10-10:40

יסודות השיווק

 

20:00-21:30

טעמי המצוות

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

10/5/2021

יום ירושלים-אין לימודים

 

14/5/2021

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

 

 

 

09:10-10:40

יסודות השיווק-אחרון

 

 

 

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה-אחרון

 

 

 

 

 

 

17/5/2021

שבועות-אין לימודים

 

21/5/2021

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

 

 

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

 

 

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

 

 

24/5/2021

16:00-18:00

אתיקה בניהול

28/5/2021

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

18:15-19:45

טעמי המצוות

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

20:00-21:30

טעמי המצוות

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

 

 

31/5/2021

16:00-18:00

אתיקה בניהול

4/6/2021

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

18:15-19:45

טעמי המצוות

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

20:00-21:30

טעמי המצוות

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

 

 

7/6/2021

16:00-18:00

אתיקה בניהול

11/6/2021

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

18:15-19:45

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

20:00-21:30

פסיכולוגיה ארגונית

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

 

 

14/6/2021

16:00-18:00

אתיקה בניהול

18/6/2021

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

18:15-19:45

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

20:00-21:30

פסיכולוגיה ארגונית

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

 

 

21/6/2021

16:00-18:00

אתיקה בניהול

25/6/2021

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

18:15-19:45

פסיכולוגיה ארגונית

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית-בוטל

 

20:00-21:30

פסיכולוגיה ארגונית

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני-אחרון