לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"א - חץ מחזור ח (שנה ב)

לו"ז חץ מחזור ח - שנה ב ( סמסטר א + אביב)

סמסטר א

ימי שני

שעה

מקצוע

ימי  שישי

שעה

מקצוע

19/10/2020

16:00-18:00

החברה הישראלית

23/10/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

26/10/2020

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

30/10/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

ניהול קשרי עובדים

 

09:10-10:40

סטטיסטיקה ב

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

2/11/2020

16:00-18:00

החברה הישראלית

6/11/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

9/11/2020

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

13/11/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

16/11/2020

16:00-18:00

החברה הישראלית

20/11/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

23/11/2020

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

27/11/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

30/11/2020

16:00-18:00

החברה הישראלית

4/12/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

7/12/2020

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

11/12/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

14/12/2020

חנוכה -אין לימודים

 

18/12/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

 

 

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

21/12/2020

16:00-18:00

החברה הישראלית

25/12/2020

צום י' בטבת-אין לימודים

 

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

 

 

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/12/2020

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

1/1/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

4/1/2021

16:00-18:00

החברה הישראלית

8/1/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

11/1/2021

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

15/1/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה ב

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

18/1/2021

16:00-18:00

החברה הישראלית

22/1/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר-אחרון

 

 

 

 

 

 

25/1/2021

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

29/1/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

1/2/2021

16:00-18:00

החברה הישראלית

5/2/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

8/2/2021

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

12/2/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

15/2/2021

16:00-18:00

החברה הישראלית

19/2/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

22/2/2021

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

26/2/2021

פורים-אין לימודים

 

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

 

 

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סמסטר אביב

1/3/2021

16:00-18:00

החברה הישראלית

5/3/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

8/3/2021

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

12/3/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

15/3/2021

16:00-18:00

החברה הישראלית

19/3/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

תולדות המחשבה  המדינית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

22/3/2021

 

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

26/3/2021

פסח-אין לימודים

 

חופשת פסח באוניברסיטה -אצלנו לומדים!!

 

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

עוברים לשעון  קיץ

 

 

 

 

תולדות המחשבה  המדינית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/3/2021

פסח-אין לימודים

 

2/4/2021

פסח-אין לימודים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/4/2021

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

9/4/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

12/4/2021

16:00-18:00

החברה הישראלית

16/4/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

19/4/2021

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

23/4/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

תולדות המחשבה המדינית 

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית -אחרון

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

26/4/2021

16:00-18:00

החברה הישראלית

30/4/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית-אחרון

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

ניהול קשרי עובדים

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

3/5/2021

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל-אחרון

7/5/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

תאוריות סוציולוגיות

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תאוריות סוציולוגיות

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה ב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

10/5/2021

יום ירושלים-אין לימודים

 

14/5/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה-אחרון

 

 

 

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל-אחרון

 

 

 

 

 

 

17/5/2021

שבועות-אין לימודים

 

21/5/2021

07:30-09:00

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

09:10-10:40

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

10:50-12:20

קבלת החלטות

 

 

 

 

12:30-14:00

קבלת החלטות

 

 

 

 

 

 

24/5/2021

16:00-18:00

החברה הישראלית

28/5/2021

07:30-09:00

תאוריות סוציולוגיות

 

18:15-19:45

תאוריות סוציולוגיות

 

09:10-10:40

תאוריות סוציולוגיות

 

20:00-21:30

תאוריות סוציולוגיות

 

10:50-12:20

קבלת החלטות

 

 

 

 

12:30-14:00

קבלת החלטות

 

 

 

 

 

 

31/5/2021

16:00-18:00

החברה הישראלית

4/6/2021

07:30-09:00

תאוריות סוציולוגיות

 

18:15-19:45

תאוריות סוציולוגיות

 

09:10-10:40

תאוריות סוציולוגיות

 

20:00-21:30

תאוריות סוציולוגיות

 

10:50-12:20

קבלת החלטות

 

 

 

 

12:30-14:00

קבלת החלטות

 

 

 

 

 

 

7/6/2021

16:00-18:00

החברה הישראלית

11/6/2021

07:30-09:00

תאוריות סוציולוגיות

 

18:15-19:45

תאוריות סוציולוגיות

 

09:10-10:40

תאוריות סוציולוגיות

 

20:00-21:30

תאוריות סוציולוגיות

 

10:50-12:20

קבלת החלטות

 

 

 

 

12:30-14:00

קבלת החלטות

 

 

 

 

 

 

14/6/2021

16:00-18:00

החברה הישראלית

18/6/2021

07:30-09:00

תאוריות סוציולוגיות

 

18:15-19:45

תאוריות סוציולוגיות

 

09:10-10:40

תאוריות סוציולוגיות

 

20:00-21:30

תאוריות סוציולוגיות

 

10:50-12:20

קבלת החלטות

 

 

 

 

12:30-14:00

קבלת החלטות

 

 

 

 

 

 

21/6/2021

16:00-18:00

החברה הישראלית-אחרון

25/6/2021

07:30-09:00

תאוריות סוציולוגיות

 

18:15-19:45

תאוריות סוציולוגיות

 

09:10-10:40

תאוריות סוציולוגיות-אחרון

 

20:00-21:30

תאוריות סוציולוגיות

 

10:50-12:20

קבלת החלטות

 

 

 

 

12:30-14:00

קבלת החלטות-אחרון