לוח זמנים סמסטר קיץ תש"ף - חץ מחזור ח' (שנה א)

יום שני

שעה

קורס

יום שישי

שעה

קורס

29/6/2020

16:00-18:00

זהויות לאומיות בקונפליקט

3/7/2020

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל-תרגיל

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

20:00-21:30

ברוך הבא מלך המשיח

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה -מפגש ראשון

 

 

 

 

12:30-14:00

סטטיסטיקה -מפגש  שני

 

 

 

 

 

 

6/7/2020

16:00-18:00

זהויות לאומיות בקונפליקט

10/7/2020

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל--תרגיל

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

20:00-21:30

ברוך הבא מלך המשיח

 

10:50-12:20

ניהול משא ומתן

 

 

 

 

12:30-14:00

נשים בחברה הישראלית

 

 

 

 

 

 

13/7/2020

16:00-18:00

זהויות לאומיות בקונפליקט

17/7/2020

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל--תרגיל

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

20:00-21:30

ברוך הבא מלך המשיח

 

10:50-12:20

ניהול משא ומתן

 

 

 

 

12:30-14:00

נשים בחברה הישראלית

 

 

 

 

 

 

20/7/2020

16:00-18:00

זהויות לאומיות בקונפליקט

24/7/2020

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל--תרגיל

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

20:00-21:30

ברוך הבא מלך המשיח

 

10:50-12:20

ניהול משא ומתן

 

 

 

 

12:30-14:00

נשים בחברה הישראלית

 

 

 

 

 

 

27/7/2020

16:00-18:00

זהויות לאומיות בקונפליקט

31/7/2020

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל--תרגיל

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

20:00-21:30

ברוך הבא מלך המשיח

 

10:50-12:20

ניהול משא ומתן

 

 

 

 

12:30-14:00

נשים בחברה הישראלית

 

 

 

 

 

 

3/8/2020

16:00-18:00

זהויות לאומיות בקונפליקט

7/8/2020

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל--תרגיל

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

20:00-21:30

ברוך הבא מלך המשיח

 

10:50-12:20

ניהול משא ומתן

 

 

 

 

12:30-14:00

נשים בחברה הישראלית

 

 

 

 

 

 

10/8/2020

16:00-18:00

זהויות לאומיות בקונפליקט

14/8/2020

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל--תרגיל

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

20:00-21:30

ברוך הבא מלך המשיח

 

10:50-12:20

ניהול משא ומתן

 

 

 

 

12:30-14:00

נשים בחברה הישראלית

 

 

 

 

 

 

17/8/2020

16:00-18:00

זהויות לאומיות בקונפליקט

21/8/2020

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל--תרגיל

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

20:00-21:30

ברוך הבא מלך המשיח

 

10:50-12:20

ניהול משא ומתן

 

 

 

 

12:30-14:00

נשים בחברה הישראלית

 

 

 

 

 

 

24/8/2020

16:00-18:00

זהויות לאומיות בקונפליקט

28/8/2020

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל--תרגיל

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

20:00-21:30

ברוך הבא מלך המשיח

 

10:50-12:20

ניהול משא ומתן

 

 

 

 

12:30-14:00

נשים בחברה הישראלית

 

 

 

 

 

 

31/8/2020

16:00-18:00

זהויות לאומיות בקונפליקט

4/9/2020

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל--תרגיל

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

20:00-21:30

ברוך הבא מלך המשיח

 

10:50-12:20

ניהול משא ומתן

 

 

 

 

12:30-14:00

נשים בחברה הישראלית

 

 

 

 

 

 

7/9/2020

16:00-18:00

נשים בחברה הישראלית-השלמה

11/9/2020

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל--תרגיל

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

20:00-21:30

ברוך הבא מלך המשיח

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה -מפגש שלישי

 

 

 

 

12:30-14:00

סטטיסטיקה -מפגש  רביעי

 

 

 

 

 

 

14/9/2020

16:00-18:00

ברוך הבא מלך המשיח

18/9/2020

07:30-09:00

ערב ראש השנה-אין לימודים

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

 

 

20:00-21:30

ניהול משא ומתן-השלמה

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

21/9/2020

 

צום גדליה-אין לימודים

25/9/2020

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל--תרגיל

 

 

 

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

 

 

 

10:50-12:20

ניהול משא ומתן-ביטול שיעור

 

 

 

 

12:30-14:00

נשים בחברה הישראלית