לוח זמנים קיץ לשנת הלימודים תשפ"א - חץ מחזור ח (שנה ב)

לוח זמנים קיץ לשנת הלימודים תשפ"א - חץ מחזור ח (שנה ב)

6/28/2021

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

7/2/2021

07:30-09:00

אגדה-יהדות

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה-יהדות

 

19:30-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

תקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

תקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

7/5/2021

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

7/9/2021

07:30-09:00

אגדה-יהדות

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה-יהדות

 

19:30-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

תקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

תקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

7/12/2021

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

7/16/2021

07:30-09:00

אגדה-יהדות

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה-יהדות

 

19:30-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

תקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

תקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

7/19/2021

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

7/23/2021

07:30-09:00

אגדה-יהדות

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה-יהדות

 

19:30-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

תקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

תקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

7/26/2021

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

7/30/2021

07:30-09:00

אגדה-יהדות

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה-יהדות

 

19:30-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

תקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

תקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

8/2/2021

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

8/6/2021

07:30-09:00

אגדה-יהדות

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה-יהדות

 

19:30-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

תקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

תקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

8/9/2021

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

8/13/2021

07:30-09:00

אגדה-יהדות

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה-יהדות

 

19:30-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

תקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

תקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

8/16/2021

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

8/20/2021

07:30-09:00

אגדה-יהדות

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה-יהדות

 

19:30-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

תקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

תקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

8/23/2021

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

8/27/2021

07:30-09:00

אגדה-יהדות

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה-יהדות

 

19:30-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

תקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

תקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

8/30/2021

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

9/3/2021

07:30-09:00

אגדה-יהדות

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה-יהדות

 

19:30-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

תקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

תקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

9/6/2021

ראש השנה-אין לימודים

 

9/10/2021

07:30-09:00

אגדה-יהדות

 

 

 

 

09:10-10:40

אגדה-יהדות

 

 

 

 

10:50-12:20

תקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

תקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

9/13/2021

16:00-17:30

סמינריון  מדעי המדינה

9/17/2021

07:30-09:00

אגדה-יהדות

 

17:45-19:15

סמינריון  מדעי המדינה

 

09:10-10:40

אגדה-יהדות

 

19:30-21:30

סמינריון  מדעי המדינה

 

10:50-12:20

תקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

תקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

9/20/2021

סוכות-אין לימודים

 

9/24/2021