לוח זמנים קיץ לשנת הלימודים תשפ"א - חץ מחזור ט (שנה א)

לוח זמנים קיץ לשנת הלימודים תשפ"א - חץ מחזור ט (שנה א)

6/28/2021

16:00-18:00

זהויות לאומיות בקונפליקט

7/2/2021

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל-תרגיל

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

20:00-21:30

ברוך הבא מלך המשיח

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה -מפגש ראשון

 

 

 

 

12:30-14:00

סטטיסטיקה -מפגש  שני

 

 

 

 

 

 

7/5/2021

16:00-18:00

זהויות לאומיות בקונפליקט

7/9/2021

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל--תרגיל

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

20:00-21:30

ברוך הבא מלך המשיח

 

10:50-12:20

ניהול משא ומתן

 

 

 

 

12:30-14:00

נשים בחברה הישראלית

 

 

 

 

 

 

7/12/2021

16:00-18:00

זהויות לאומיות בקונפליקט

7/16/2021

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל--תרגיל

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

20:00-21:30

ברוך הבא מלך המשיח

 

10:50-12:20

ניהול משא ומתן

 

 

 

 

12:30-14:00

נשים בחברה הישראלית

 

 

 

 

 

 

7/19/2021

16:00-18:00

זהויות לאומיות בקונפליקט

7/23/2021

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל--תרגיל

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

20:00-21:30

ברוך הבא מלך המשיח

 

10:50-12:20

ניהול משא ומתן

 

 

 

 

12:30-14:00

נשים בחברה הישראלית

 

 

 

 

 

 

7/26/2021

16:00-18:00

זהויות לאומיות בקונפליקט

7/30/2021

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל--תרגיל

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

20:00-21:30

ברוך הבא מלך המשיח

 

10:50-12:20

ניהול משא ומתן

 

 

 

 

12:30-14:00

נשים בחברה הישראלית

 

 

 

 

 

 

8/2/2021

16:00-18:00

זהויות לאומיות בקונפליקט

8/6/2021

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל--תרגיל

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

20:00-21:30

ברוך הבא מלך המשיח

 

10:50-12:20

ניהול משא ומתן

 

 

 

 

12:30-14:00

נשים בחברה הישראלית

 

 

 

 

 

 

8/9/2021

16:00-18:00

זהויות לאומיות בקונפליקט

8/13/2021

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל--תרגיל

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

20:00-21:30

ברוך הבא מלך המשיח

 

10:50-12:20

ניהול משא ומתן

 

 

 

 

12:30-14:00

נשים בחברה הישראלית

 

 

 

 

 

 

8/16/2021

16:00-18:00

זהויות לאומיות בקונפליקט

8/20/2021

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל--תרגיל

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

20:00-21:30

ברוך הבא מלך המשיח

 

10:50-12:20

ניהול משא ומתן

 

 

 

 

12:30-14:00

נשים בחברה הישראלית

 

 

 

 

 

 

8/23/2021

16:00-18:00

זהויות לאומיות בקונפליקט

8/27/2021

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל--תרגיל

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

20:00-21:30

ברוך הבא מלך המשיח

 

10:50-12:20

ניהול משא ומתן

 

 

 

 

12:30-14:00

נשים בחברה הישראלית

 

 

 

 

 

 

8/30/2021

16:00-18:00

זהויות לאומיות בקונפליקט

9/3/2021

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל--תרגיל

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

20:00-21:30

ברוך הבא מלך המשיח

 

10:50-12:20

ניהול משא ומתן

 

 

 

 

12:30-14:00

נשים בחברה הישראלית

 

 

 

 

 

 

9/6/2021

ראש השנה-אין לימודים

 

9/10/2021

07:30-09:00

מבוא ליחב"ל--תרגיל

 

 

 

 

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל-הרצאה

 

 

 

 

10:50-12:20

ניהול משא ומתן

 

 

 

 

12:30-14:00

נשים בחברה הישראלית

 

 

 

 

 

 

9/13/2021

16:00-18:00

מבוא ליחב"ל -תרגיל

9/17/2021

07:30-09:00

סטטיסטיקה -מפגש שלישי

 

18:15-19:45

ברוך הבא מלך המשיח

 

09:10-10:40

סטטיסטיקה -מפגש  רביעי

 

20:00-21:30

ברוך הבא מלך המשיח

 

10:50-12:20

ניהול משא ומתן

 

 

 

 

12:30-14:00

נשים בחברה הישראלית

 

 

 

 

 

 

9/20/2021

סוכות-אין לימודים

 

9/24/2021