לוח זמנים קיץ לשנת הלימודים תשפ"א - יהלום מחזור ו (שנה ב)

לוח זמנים קיץ לשנת הלימודים תשפ"א - יהלום מחזור ו (שנה ב)

6/28/2021

16:00-17:45

יסודות המימון

7/2/2021

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

18:00-18:45

יסודות המימון-תרגול

 

09:10-10:40

הנעת עובדים

 

19:00-22:00

סמינריון משאבי אנוש

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

7/5/2021

16:00-17:45

יסודות המימון

7/9/2021

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

18:00-18:45

יסודות המימון-תרגול

 

09:10-10:40

הנעת עובדים

 

19:00-22:00

סמינריון משאבי אנוש

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

7/12/2021

16:00-17:45

יסודות המימון

7/16/2021

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

18:00-18:45

יסודות המימון-תרגול

 

09:10-10:40

הנעת עובדים

 

19:00-22:00

סמינריון משאבי אנוש

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

7/19/2021

16:00-17:45

יסודות המימון

7/23/2021

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

18:00-18:45

יסודות המימון-תרגול

 

09:10-10:40

הנעת עובדים

 

19:00-22:00

סמינריון משאבי אנוש

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

7/26/2021

16:00-17:45

יסודות המימון

7/30/2021

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

18:00-18:45

יסודות המימון-תרגול

 

09:10-10:40

הנעת עובדים

 

19:00-22:00

סמינריון משאבי אנוש

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

8/2/2021

16:00-17:45

יסודות המימון

8/6/2021

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

18:00-18:45

יסודות המימון-תרגול

 

09:10-10:40

הנעת עובדים

 

19:00-22:00

סמינריון משאבי אנוש

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

8/9/2021

16:00-17:45

יסודות המימון

8/13/2021

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

18:00-18:45

יסודות המימון-תרגול

 

09:10-10:40

הנעת עובדים

 

19:00-22:00

סמינריון משאבי אנוש

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

8/16/2021

16:00-17:45

יסודות המימון

8/20/2021

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

18:00-18:45

יסודות המימון-תרגול

 

09:10-10:40

הנעת עובדים

 

19:00-22:00

סמינריון משאבי אנוש

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

8/23/2021

16:00-17:45

יסודות המימון

8/27/2021

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

18:00-18:45

יסודות המימון-תרגול

 

09:10-10:40

הנעת עובדים

 

19:00-22:00

סמינריון משאבי אנוש

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

8/30/2021

16:00-17:45

יסודות המימון

9/3/2021

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

18:00-18:45

יסודות המימון-תרגול

 

09:10-10:40

הנעת עובדים

 

19:00-22:00

סמינריון משאבי אנוש

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

9/6/2021

16:00-17:45

 

9/10/2021

07:30-09:00

קבלת החלטות

ראש השנה-אין לימודים

18:00-18:45

 

 

09:10-10:40

הנעת עובדים

 

19:00-22:00

 

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

9/13/2021

16:00-17:45

יסודות המימון

9/17/2021

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

18:00-18:45

יסודות המימון-תרגול

 

09:10-10:40

הנעת עובדים

 

19:00-22:00

סמינריון משאבי אנוש

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

9/20/2021

 

 

9/24/2021

 

 

סוכות-אין לימודים