לוח זמנים קיץ לשנת הלימודים תשפ"א - יהלום מחזור ז (שנה א)

לוח זמנים קיץ לשנת הלימודים תשפ"א - יהלום מחזור ז (שנה א)

6/28/2021

16:00-18:00

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

7/2/2021

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

 

20:00-21:30

שלום ומלחמה -מפגש ראשון

 

10:50-12:20

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

 

 

7/5/2021

16:00-18:00

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

7/9/2021

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

 

20:00-22:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

 

 

7/12/2021

16:00-18:00

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

7/16/2021

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

 

20:00-22:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

 

 

7/19/2021

16:00-18:00

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

7/23/2021

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

 

20:00-22:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

 

 

7/26/2021

16:00-18:00

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

7/30/2021

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

 

20:00-22:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

 

 

8/2/2021

16:00-18:00

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

8/6/2021

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

 

20:00-22:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

 

 

8/9/2021

16:00-18:00

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

8/13/2021

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

 

20:00-22:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

שוק העבודה בקרב קבוצות יחודיות

 

 

 

 

12:30-14:00

שוק העבודה בקרב קבוצות יחודיות

 

 

 

 

 

 

8/16/2021

16:00-18:00

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

8/20/2021

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

 

20:00-22:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

שוק העבודה בקרב קבוצות יחודיות

 

 

 

 

12:30-14:00

שוק העבודה בקרב קבוצות יחודיות

 

 

 

 

 

 

8/23/2021

16:00-18:00

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

8/27/2021

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

 

20:00-22:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

שוק העבודה בקרב קבוצות יחודיות

 

 

 

 

12:30-14:00

שוק העבודה בקרב קבוצות יחודיות

 

 

 

 

 

 

8/30/2021

16:00-18:00

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

9/3/2021

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

 

20:00-22:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים-אחרון

 

10:50-12:20

שוק העבודה בקרב קבוצות יחודיות

 

 

 

 

12:30-14:00

שוק העבודה בקרב קבוצות יחודיות

 

 

 

 

 

 

9/6/2021

 

 

9/10/2021

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

ראש השנה-אין לימודים

 

 

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

 

 

 

 

10:50-12:20

שוק העבודה בקרב קבוצות יחודיות

 

 

 

 

12:30-14:00

שוק העבודה בקרב קבוצות יחודיות

 

 

 

 

 

 

9/13/2021

16:00-18:00

שלום ומלחמה-מפגש מסכם

9/17/2021

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

 

20:00-22:00

 

 

10:50-12:20

שוק העבודה בקרב קבוצות יחודיות

 

 

 

 

12:30-14:00

שוק העבודה בקרב קבוצות יחודיות

 

 

 

 

 

 

9/20/2021

 

 

9/24/2021

 

 

סוכות-אין לימודים