לוח זמנים קיץ לשנת הלימודים תשפ"א - ינשופים מחזור ה (שנה ב)

לוח זמנים קיץ לשנת הלימודים תשפ"א - ינשופים מחזור ה (שנה ב)

6/30/2021

18:00-19:10

בעלי חיים במקרא

7/2/2021

07:30-09:00

אסטרטגיות בניהול

 

19:20-20:50

בעלי חיים במקרא

 

09:10-10:40

אסטרטגיות בניהול

 

21:00-23:00

פיתוח יזמות

 

10:50-12:20

קבלת החלטות

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול קשרי עובדים מורחב (מתוקשב)

 

 

 

 

 

 

7/7/2021

18:00-19:10

בעלי חיים במקרא

7/9/2021

07:30-09:00

אסטרטגיות בניהול

 

19:20-20:50

בעלי חיים במקרא

 

09:10-10:40

אסטרטגיות בניהול

 

21:00-23:00

פיתוח יזמות

 

10:50-12:20

קבלת החלטות

 

 

 

 

12:30-14:00

פיתוח יזמות-השלמה

 

 

 

 

 

 

7/14/2021

18:00-19:10

בעלי חיים במקרא

7/16/2021

07:30-09:00

אסטרטגיות בניהול

 

19:20-20:50

בעלי חיים במקרא

 

09:10-10:40

אסטרטגיות בניהול

 

21:00-23:00

פיתוח יזמות

 

10:50-12:20

קבלת החלטות

 

 

 

 

12:30-14:00

בעלי חיים במקרא

 

 

 

 

 

 

7/21/2021

18:00-19:10

בעלי חיים במקרא

7/23/2021

07:30-09:00

אסטרטגיות בניהול

 

19:20-20:50

בעלי חיים במקרא

 

09:10-10:40

אסטרטגיות בניהול

 

21:00-23:00

פיתוח יזמות

 

10:50-12:20

קבלת החלטות

 

 

 

 

12:30-14:00

פיתוח יזמות-השלמה

 

 

 

 

 

 

7/28/2021

18:00-19:10

בעלי חיים במקרא

7/30/2021

07:30-09:00

אסטרטגיות בניהול

 

19:20-20:50

בעלי חיים במקרא

 

09:10-10:40

אסטרטגיות בניהול

 

21:00-23:00

פיתוח יזמות

 

10:50-12:20

קבלת החלטות

 

 

 

 

12:30-14:00

בעלי חיים במקרא

 

 

 

 

 

 

8/4/2021

18:00-19:10

בעלי חיים במקרא

8/6/2021

07:30-09:00

אסטרטגיות בניהול

 

19:20-20:50

בעלי חיים במקרא

 

09:10-10:40

אסטרטגיות בניהול

 

21:00-23:00

פיתוח יזמות

 

10:50-12:20

קבלת החלטות

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

8/11/2021

18:00-19:10

בעלי חיים במקרא

8/13/2021

07:30-09:00

אסטרטגיות בניהול

 

19:20-20:50

בעלי חיים במקרא

 

09:10-10:40

אסטרטגיות בניהול

 

21:00-23:00

פיתוח יזמות

 

10:50-12:20

קבלת החלטות

 

 

 

 

12:30-14:00

בעלי חיים במקרא

 

 

 

 

 

 

8/18/2021

18:00-19:10

בעלי חיים במקרא

8/20/2021

07:30-09:00

אסטרטגיות בניהול

 

19:20-20:50

בעלי חיים במקרא

 

09:10-10:40

אסטרטגיות בניהול

 

21:00-23:00

פיתוח יזמות

 

10:50-12:20

קבלת החלטות

 

 

 

 

12:30-14:00

פיתוח יזמות-השלמה

 

 

 

 

 

 

8/25/2021

18:00-19:10

בעלי חיים במקרא

8/27/2021

07:30-09:00

אסטרטגיות בניהול

 

19:20-20:50

בעלי חיים במקרא

 

09:10-10:40

אסטרטגיות בניהול

 

21:00-23:00

פיתוח יזמות

 

10:50-12:20

קבלת החלטות

 

 

 

 

12:30-14:00

בעלי חיים במקרא

 

 

 

 

 

 

9/1/2021

18:00-19:10

בעלי חיים במקרא

9/3/2021

07:30-09:00

אסטרטגיות בניהול

 

19:20-20:50

בעלי חיים במקרא

 

09:10-10:40

אסטרטגיות בניהול

 

21:00-23:00

פיתוח יזמות

 

10:50-12:20

קבלת החלטות

 

 

 

 

12:30-14:00

פיתוח יזמות-השלמה

 

 

 

 

 

 

9/8/2021

 

 

9/10/2021

07:30-09:00

אסטרטגיות בניהול

ראש השנה-אין לימודים

 

 

 

09:10-10:40

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

10:50-12:20

קבלת החלטות

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול קשרי עובדים מורחב (מתוקשב)

 

 

 

 

 

 

9/15/2021

 

 

9/17/2021

07:30-09:00

אסטרטגיות בניהול

יום כיפור-אין לימודים

 

 

 

09:10-10:40

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

10:50-12:20

קבלת החלטות

 

 

 

 

12:30-14:00

בעלי חיים במקרא

 

 

 

 

 

 

9/22/2021

 

 

9/24/2021

07:30-09:00

 

סוכות-אין לימודים

 

 

 

09:10-10:40