לוח זמנים קיץ לשנת הלימודים תשפ"א - ינשופים מחזור ו (שנה א)

לוח זמנים קיץ לשנת הלימודים תשפ"א - ינשופים מחזור ו (שנה א)

6/30/2021

18:00-19:30

אסטרטגיה עסקית

7/2/2021

07:30-09:00

סטטיסטיקה ב (מתוקשב)- מפגש 1

 

19:45-21:15

אסטרטגיה עסקית

 

09:10-10:40

סטטיסטיקה ב (מתוקשב)- מפגש 2

 

21:30-23:00

המשאב האנושי בארגון

 

10:50-12:20

הנעת עובדים

 

 

 

 

12:30-14:00

הנעת עובדים

 

 

 

 

 

 

7/7/2021

18:00-19:30

אסטרטגיה עסקית

7/9/2021

07:30-09:00

הנעת עובדים

 

19:45-21:15

אסטרטגיה עסקית

 

09:10-10:40

הדרכה ביבליוגרפית

 

21:30-23:00

המשאב האנושי בארגון

 

10:50-12:20

הלכה משפט ורפואה

 

 

 

 

12:30-14:00

הלכה משפט ורפואה

 

 

 

 

 

 

7/14/2021

18:00-19:30

אסטרטגיה עסקית

7/16/2021

07:30-09:00

הנעת עובדים

 

19:45-21:15

אסטרטגיה עסקית

 

09:10-10:40

הלכה משפט ורפואה

 

21:30-23:00

המשאב האנושי בארגון

 

10:50-12:20

הלכה משפט ורפואה

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

7/21/2021

18:00-19:30

אסטרטגיה עסקית

7/23/2021

07:30-09:00

הנעת עובדים

 

19:45-21:15

אסטרטגיה עסקית

 

09:10-10:40

הדרכה ביבליוגרפית

 

21:30-23:00

המשאב האנושי בארגון

 

10:50-12:20

הלכה משפט ורפואה

 

 

 

 

12:30-14:00

הלכה משפט ורפואה

 

 

 

 

 

 

7/28/2021

18:00-19:30

אסטרטגיה עסקית

7/30/2021

07:30-09:00

הנעת עובדים

 

19:45-21:15

אסטרטגיה עסקית

 

09:10-10:40

הלכה משפט ורפואה

 

21:30-23:00

המשאב האנושי בארגון

 

10:50-12:20

הלכה משפט ורפואה

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

8/4/2021

18:00-19:30

אסטרטגיה עסקית

8/6/2021

07:30-09:00

הנעת עובדים

 

19:45-21:15

אסטרטגיה עסקית

 

09:10-10:40

הלכה משפט ורפואה

 

21:30-23:00

המשאב האנושי בארגון

 

10:50-12:20

הלכה משפט ורפואה

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

8/11/2021

18:00-19:30

אסטרטגיה עסקית

8/13/2021

07:30-09:00

הנעת עובדים

 

19:45-21:15

אסטרטגיה עסקית

 

09:10-10:40

הלכה משפט ורפואה

 

21:30-23:00

המשאב האנושי בארגון

 

10:50-12:20

הלכה משפט ורפואה

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

8/18/2021

18:00-19:30

אסטרטגיה עסקית

8/20/2021

07:30-09:00

הנעת עובדים

 

19:45-21:15

אסטרטגיה עסקית

 

09:10-10:40

הדרכה ביבליוגרפית

 

21:30-23:00

המשאב האנושי בארגון

 

10:50-12:20

הלכה משפט ורפואה

 

 

 

 

12:30-14:00

הלכה משפט ורפואה

 

 

 

 

 

 

8/25/2021

18:00-19:30

אסטרטגיה עסקית

8/27/2021

07:30-09:00

הנעת עובדים

 

19:45-21:15

אסטרטגיה עסקית

 

09:10-10:40

הלכה משפט ורפואה

 

21:30-23:00

המשאב האנושי בארגון

 

10:50-12:20

הלכה משפט ורפואה

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

9/1/2021

18:00-19:30

אסטרטגיה עסקית

9/3/2021

07:30-09:00

הנעת עובדים

 

19:45-21:15

אסטרטגיה עסקית

 

09:10-10:40

הדרכה ביבליוגרפית

 

21:30-23:00

המשאב האנושי בארגון

 

10:50-12:20

הלכה משפט ורפואה

 

 

 

 

12:30-14:00

הלכה משפט ורפואה

 

 

 

 

 

 

9/8/2021

 

 

9/10/2021

07:30-09:00

הנעת עובדים

ראש השנה-אין לימודים

 

 

 

09:10-10:40

הלכה משפט ורפואה

 

 

 

 

10:50-12:20

הלכה משפט ורפואה

 

 

 

 

12:30-14:00

הלכה משפט ורפואה

 

 

 

 

 

 

9/15/2021

 

 

9/17/2021

07:30-09:00

הלכה משפט ורפואה

יום כיפור-אין לימודים

 

 

 

09:10-10:40

הלכה משפט ורפואה

 

 

 

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה ב (מתוקשב)- מפגש 3

 

 

 

 

12:30-14:00

סטטיסטיקה ב (מתוקשב)- מפגש 4

 

 

 

 

 

 

9/22/2021

 

 

9/24/2021

 

 

סוכות-אין לימודים