לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ב - ינשופים מחזור ז (שנה א)

ינשופים מחזור ז' (שנה א') - סמסטר א+ב בלבד!

ימי רביעי

שעה

מקצוע

ימי שישי

שעה

מקצוע

10/13/2021

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

10/15/2021

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

10/20/2021

17:00-18:30

ניהול משאבי אנוש

10/22/2021

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה א

 

 

 

 

12:30-14:00

סטטיסטיקה א

 

 

 

 

 

 

10/27/2021

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

10/29/2021

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

11/3/2021

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

11/5/2021

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

11/10/2021

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

11/12/2021

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

11/17/2021

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

11/19/2021

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

11/24/2021

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

11/26/2021

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

12/1/2021

 

 

12/3/2021

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

חג חנוכה-אין לימודים

 

 

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

 

 

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

12/8/2021

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

12/10/2021

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה-אחרון

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

12/15/2021

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

12/17/2021

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה-אחרון

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

12/22/2021

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

12/24/2021

07:30-09:00

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

12/29/2021

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

12/31/2021

07:30-09:00

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

1/5/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

1/7/2022

07:30-09:00

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

1/12/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

1/14/2022

07:30-09:00

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה-אחרון

 

 

 

 

 

 

1/19/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

1/21/2022

07:30-09:00

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

18:45-20:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

20:30-22:00

מימניות בניהול

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

1/26/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

1/28/2022

07:30-09:00

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

18:45-20:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

20:30-22:00

מימניות בניהול

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

2/2/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

2/4/2022

07:30-09:00

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

18:45-20:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

20:30-22:00

מימניות בניהול

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

2/9/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

2/11/2022

07:30-09:00

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

18:45-20:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

20:30-22:00

מימניות בניהול

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

2/16/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

2/18/2022

07:30-09:00

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

18:45-20:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

20:30-22:00

מימניות בניהול

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

2/23/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

2/25/2022

07:30-09:00

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

18:45-20:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

20:30-22:00

מימניות בניהול

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

סמסטר ב'

 

 

3/2/2022

17:00-18:30

הכתובה

3/4/2022

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

20:30-22:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

3/9/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

3/11/2022

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

20:30-22:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

3/16/2022

 

 

3/18/2022

 

 

תענית אסתר-אין לימודים

 

 

חג פורים-אין לימודים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/23/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

3/25/2022

 

 

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

עוברים לשעון קיץ

 

 

 

20:30-22:00

פסיכולוגיה חברתית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/30/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

4/1/2022

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

20:30-22:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

4/6/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

4/8/2022

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

20:30-22:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

4/13/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

4/15/2022

 

 

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

חג פסח-אין לימודים

 

 

 

20:30-22:00

פסיכולוגיה חברתית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/20/2022

 

 

4/22/2022

 

 

חג פסח-אין לימודים

 

 

חג פסח-אין לימודים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/27/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב-אחרון

4/29/2022

07:30-09:00

סטטיסטיקה א

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

סטטיסטיקה א

 

20:30-22:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

5/4/2022

 

 

5/6/2022

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

יום הזיכרון-אין לימודים

 

 

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

 

 

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

5/11/2022

17:00-18:30

הכתובה

5/13/2022

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

20:30-22:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים-אחרון

 

 

 

 

 

 

5/18/2022

17:00-18:30

פסיכולוגיה חברתית

5/20/2022

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

ערב ל"ג בעומר

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

20:30-22:00

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

5/25/2022

17:00-18:30

פסיכולוגיה חברתית

5/27/2022

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

20:30-22:00

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

6/1/2022

17:00-18:30

פסיכולוגיה חברתית

6/3/2022

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

20:30-22:00

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

6/8/2022

17:00-18:30

פסיכולוגיה חברתית

6/10/2022

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

20:30-22:00

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

6/15/2022

17:00-18:30

הכתובה

6/17/2022

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

20:30-22:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

6/22/2022

 

 

6/24/2022

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

 

 

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים-אחרון

 

 

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00