לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ב - ינשופים מחזור ו (שנה ב)

ינשופים מחזור ו' (שנה ב') - סמסטר א+ב בלבד!

ימי רביעי

שעה

מקצוע

ימי שישי

שעה

מקצוע

10/13/2021

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

10/15/2021

07:30-09:30

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

10:00-10:30

חגי ישראל

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

10/20/2021

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

10/22/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

היבטים כלכלים וסוציולוגים

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

10/27/2021

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

10/29/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

11/3/2021

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

11/5/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

   

11/10/2021

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

11/12/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

   

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

   

11/17/2021

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

11/19/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

   

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

   

11/24/2021

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

11/26/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

   

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

   

12/1/2021

 

 

12/3/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

חג חנוכה-אין לימודים

 

 

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

 

 

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

   

12/8/2021

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

12/10/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

12/15/2021

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

12/17/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

   

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

12/22/2021

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

12/24/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

   

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

   

12/29/2021

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

12/31/2021

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

   

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

   

1/5/2022

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

1/7/2022

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

היבטים כלכלים וסוציולוגים

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

   

 

   

1/12/2022

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

1/14/2022

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

   

 

12:30-14:00

שיטות מחקר-אחרון

 

 

 

 

   

1/19/2022

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות

1/21/2022

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

   

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

   

1/26/2022

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות-אחרון

1/28/2022

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:15-21:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:45-22:15

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

   

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

   

2/2/2022

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

2/4/2022

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

   

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

   

2/9/2022

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

2/11/2022

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

   

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

   

2/16/2022

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

2/18/2022

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

יסודות הניהול מורחב

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

סמינריון במשאבי אנוש

 

   

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

2/23/2022

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

2/25/2022

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

יסודות הניהול מורחב

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

סמינריון במשאבי אנוש

 

   

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

סמסטר ב'

 

 

3/2/2022

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

3/4/2022

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

   

3/9/2022

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

3/11/2022

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

   

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

   

3/16/2022

 

 

3/18/2022

   

תענית אסתר-אין לימודים

 

 

חג פורים-אין לימודים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/23/2022

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

3/25/2022

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

עוברים לשעון קיץ

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

3/30/2022

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

4/1/2022

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

   

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

   

4/6/2022

 

 

4/8/2022

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

 

 

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

 

 

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

4/13/2022

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

4/15/2022

07:30-09:00

 

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

חג פסח-אין לימודים

09:10-10:40

 

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

4/20/2022

 

 

4/22/2022

07:30-09:00

 

חג פסח-אין לימודים

18:00-19:30

 

חג פסח-אין לימודים

09:10-10:40

 

 

19:45-21:15

 

 

10:50-12:20

 

 

21:30-23:00

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

4/27/2022

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

4/29/2022

07:30-09:00

סמינריון בניהול-אחרון

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש-אחרון

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

5/4/2022

18:00-19:30

 

5/6/2022

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

יום הזיכרון-אין לימודים

19:45-21:15

 

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

21:30-23:00

 

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

5/11/2022

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

5/13/2022

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

5/18/2022

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

5/20/2022

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

ערב ל"ג בעומר

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

5/25/2022

18:00-19:30

תכנון ותקצוב

5/27/2022

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

19:45-21:15

תכנון ותקצוב

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

6/1/2022

18:00-20:00

תכנון ותקצוב

6/3/2022

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

20:15-22:15

תכנון ותקצוב

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

 

 

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

6/8/2022

18:00-20:00

תכנון ותקצוב

6/10/2022

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

20:15-22:15

תכנון ותקצוב

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

 

 

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

6/15/2022

18:00-20:00

תכנון ותקצוב

6/17/2022

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית-אחרון

 

20:15-22:15

תכנון ותקצוב

 

09:10-10:40

חגי ישראל

 

 

 

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב-אחרון

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב-אחרון

 

 

 

 

 

 

6/22/2022

18:00-20:00

תכנון ותקצוב

6/24/2022

07:30-09:00

 

 

20:15-22:15

תכנון ותקצוב

 

09:10-10:40

 

 

 

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00