לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ב - יהלום מחזור ז (שנה ב)

יהלום מחזור ז' (שנה ב') - סמסטר א +ב בלבד!

ימי שני

 

 

ימי שישי

 

 

10/11/2021

שעה

מקצוע

10/15/2021

שעה

מקצוע

 

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

07:30-09:00

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה-מתחילה

 

18:15-19:45

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

20:00-21:30

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

כלכלת ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

10/18/2021

 

 

10/22/2021

 

 

יום הזכרון ליצחק רבין

16:00-18:00

ניהול קשרי עובדים

 

07:30-09:00

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

18:15-19:45

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-תרגול

 

20:00-21:30

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

כלכלת ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

10/25/2021

 

 

10/29/2021

 

 

 

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

07:30-09:00

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

18:15-19:45

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

20:00-21:30

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

כלכלת ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

11/1/2021

 

 

11/5/2021

 

 

 

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

07:30-09:00

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

18:15-19:45

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-תרגול

 

20:00-21:30

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

כלכלת ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

11/8/2021

 

 

11/12/2021

 

 

 

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

07:30-09:00

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

18:15-19:45

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

20:00-21:30

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

כלכלת ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

11/15/2021

 

 

11/19/2021

 

 

 

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

07:30-09:00

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

18:10-19:40

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-תרגול

 

19:50-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

כלכלת ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

11/22/2021

 

 

11/26/2021

 

 

 

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

07:30-09:00

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

18:15-19:45

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

20:00-21:30

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

כלכלת ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

11/29/2021

 

 

12/3/2021

 

 

חג חנוכה -אין לימודים

 

 

 

07:30-09:00

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-תרגול

 

 

 

 

10:50-12:20

כלכלת ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

12/6/2021

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

12/10/2021

 

 

 

18:15-19:45

ניהול משאבי אנוש

 

07:30-09:00

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

20:00-21:30

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

10:50-12:20

כלכלת ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

 

 

 

 

 

 

12/13/2021

 

 

12/17/2021

07:30-09:00

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-תרגול

 

18:15-19:45

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

כלכלת ישראל

 

20:00-21:30

ניהול משאבי אנוש

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

 

 

 

 

 

 

12/20/2021

 

 

12/24/2021

 

 

 

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

07:30-09:00

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

18:15-19:45

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

20:00-21:30

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

כלכלת ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

12/27/2021

 

 

12/31/2021

 

 

 

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

07:30-09:00

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

18:15-19:45

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-תרגול

 

20:00-21:30

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

כלכלת ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

1/3/2022

 

 

1/7/2022

 

 

 

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

07:30-09:00

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

18:15-19:45

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב-הרצאה

 

20:00-21:30

ניהול משאבי אנוש-אחרון

 

10:50-12:20

כלכלת ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

1/10/2022

 

 

1/14/2022

 

 

 

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

18:15-19:45

שיטות מחקר

 

09:10-10:40

דיני ויחסי עבודה

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

פסיכולוגיה ארגונית

1/17/2022

 

 

1/21/2022

 

 

טו בשבט

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

18:15-19:45

שיטות מחקר

 

09:10-10:40

דיני ויחסי עבודה

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

פסיכולוגיה ארגונית

1/24/2022

 

 

1/28/2022

 

 

 

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

 

09:10-10:40

דיני ויחסי עבודה

 

19:50-22:00

שיטות מחקר

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

פסיכולוגיה ארגונית

1/31/2022

 

 

2/4/2022

 

 

 

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

18:15-19:45

שיטות מחקר

 

09:10-10:40

דיני ויחסי עבודה

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

פסיכולוגיה ארגונית

2/7/2022

 

 

2/11/2022

 

 

 

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

18:15-19:45

שיטות מחקר

 

09:10-10:40

דיני ויחסי עבודה

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

 

 

 

 

 

2/14/2022

 

 

2/18/2022

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

דיני ויחסי עבודה

 

18:15-19:45

שיטות מחקר

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

 

12:30-14:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

 

 

 

   

2/21/2022

 

 

2/25/2022

07:30-09:00

כלכלת ישראל

 

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

דיני ויחסי עבודה

 

18:15-19:45

שיטות מחקר

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

 

12:30-14:00

פסיכולוגיה ארגונית

סמסטר ב'

2/28/2022

 

 

     

 

16:00-18:00

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית-אחרון

3/4/2022

 

 

 

18:15-19:45

שיטות מחקר

 

07:30-09:00

כלכלת ישראל-אחרון

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

 

09:10-10:40

דיני ויחסי עבודה

     

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

פסיכולוגיה ארגונית

3/7/2022

 

 

3/11/2022

 

 

 

16:00-18:00

שיטות מחקר

 

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

18:15-19:45

שיטות מחקר

 

09:10-10:40

דיני ויחסי עבודה

 

20:00-21:30

אתיקה בניהול

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

פסיכולוגיה ארגונית

3/14/2022

 

 

3/18/2022

 

 

 

16:00-18:00

שיטות מחקר

חג פורים-אין לימודים

 

 

 

18:15-19:45

שיטות מחקר

 

 

 

 

20:00-21:30

אתיקה בניהול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/21/2022

16:00-18:00

שיטות מחקר

3/25/2022

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

18:15-19:45

שיטות מחקר

עוברים לשעון קיץ

09:10-10:40

דיני ויחסי עבודה

 

20:00-21:30

אתיקה בניהול

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

 

 

 

 

 

3/28/2022

 

 

4/1/2022

 

 

 

16:00-18:00

שיטות מחקר

 

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

18:15-19:45

שיטות מחקר

 

09:10-10:40

דיני ויחסי עבודה

 

20:00-21:30

אתיקה בניהול

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

פסיכולוגיה ארגונית

4/4/2022

 

 

4/8/2022

 

 

 

16:00-18:00

ניהול קשרי עובדים

 

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

18:15-19:45

שיטות מחקר-אחרון

 

09:10-10:40

דיני ויחסי עבודה

 

20:00-21:30

אתיקה בניהול

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

פסיכולוגיה ארגונית

4/11/2022

 

 

4/15/2022

 

 

 

16:00-18:00

טעמי המצוות

חג פסח-אין לימודים

 

 

 

18:15-19:45

טעמי המצוות

 

 

 

 

20:00-21:30

אתיקה בניהול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/18/2022

 

 

4/22/2022

 

 

חג פסח-אין לימודים

 

 

חג פסח-אין לימודים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/25/2022

 

 

4/29/2022

 

 

 

16:00-18:00

טעמי המצוות

 

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

18:15-19:45

טעמי המצוות

 

09:10-10:40

דיני ויחסי עבודה

 

20:00-21:30

אתיקה בניהול

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

פסיכולוגיה ארגונית

5/2/2022

16:00-18:00

טעמי המצוות

5/6/2022

 

 

 

18:15-19:45

טעמי המצוות

 

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

20:00-21:30

אתיקה בניהול

 

09:10-10:40

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

פסיכולוגיה ארגונית-אחרון

5/9/2022

16:00-18:00

טעמי המצוות

5/13/2022

 

 

 

18:15-19:45

טעמי המצוות

 

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

20:00-21:30

אתיקה בניהול

 

09:10-10:40

יסודות השיווק-מפגש ראשון

 

 

 

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני

5/16/2022

 

 

5/20/2022

 

 

 

16:00-18:00

טעמי המצוות

 

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

18:15-19:45

טעמי המצוות

 

09:10-10:40

יסודות השיווק

 

20:00-21:30

אתיקה בניהול

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני

5/23/2022

 

 

5/27/2022

 

 

 

16:00-18:00

טעמי המצוות

 

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

18:15-19:45

טעמי המצוות

 

09:10-10:40

יסודות השיווק

 

20:00-21:30

אתיקה בניהול

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני

5/30/2022

 

 

6/3/2022

 

 

 

16:00-18:00

יסודות השיווק

 

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

18:15-19:45

יסודות השיווק

 

09:10-10:40

יסודות השיווק

 

20:00-21:30

אתיקה בניהול

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני

6/6/2022

 

 

6/10/2022

 

 

חג שבועות -אין לימודים

 

 

 

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

 

 

 

09:10-10:40

יסודות השיווק

 

 

 

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני

6/13/2022

 

 

6/17/2022

 

 

 

16:00-18:00

יסודות השיווק

 

07:30-09:00

מימנויות בניהול

 

18:15-19:45

יסודות השיווק

 

09:10-10:40

יסודות השיווק

 

20:00-21:30

אתיקה בניהול

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני

6/20/2022

 

 

6/24/2022

 

 

 

16:00-18:00

יסודות השיווק

 

07:30-09:00

מימנויות בניהול-אחרון

 

18:15-19:45

יסודות השיווק-מפגש אחרון

 

09:10-10:40

יסודות השיווק

 

20:00-21:30

אתיקה בניהול

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני-אחרון