לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ב - יהלום מחזור ח (שנה א)

יהלום מחזור ח' (שנה א') - סמסטר א+ ב בלבד!

ימי  שני

שעה

מקצוע

ימי שישי

שעה

מקצוע

10/11/2021

16:00-17:30

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

10/15/2021

07:30-09:00

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

17:45-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

מתמטיקה -הרצאה-ביטול שיעור

 

19:30-21:00

מגדר אתניות ומעמד באירגונים

 

10:40-12:20

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה-תרגול

 

 

 

 

 

 

10/18/2021

16:00-17:30

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

10/22/2021

07:30-09:00

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

יום הזכרון ליצחק רבין

17:45-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

מתמטיקה -הרצאה

 

19:30-21:00

מגדר אתניות ומעמד באירגונים

 

10:40-12:20

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה

 

 

 

 

 

 

10/25/2021

16:00-17:30

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

10/29/2021

07:30-09:00

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

17:45-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

מתמטיקה -הרצאה

 

19:30-21:00

מגדר אתניות ומעמד באירגונים

 

10:40-12:20

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה-תרגול

 

 

 

 

 

 

11/1/2021

16:00-17:30

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

11/5/2021

07:30-09:00

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

17:45-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

מתמטיקה -הרצאה

 

19:30-21:00

מגדר אתניות ומעמד באירגונים

 

10:40-12:20

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה

 

 

 

 

 

 

11/8/2021

16:00-17:30

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

11/12/2021

07:30-09:00

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

17:45-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

מתמטיקה -הרצאה

 

19:30-21:00

מגדר אתניות ומעמד באירגונים

 

10:40-12:20

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה-תרגול

 

 

 

 

 

 

11/15/2021

16:00-18:00

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

11/19/2021

07:30-09:00

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

18:15-19:45

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

מתמטיקה -הרצאה

 

20:00-22:00

מגדר אתניות ומעמד באירגונים

 

10:40-12:20

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה

 

 

 

 

 

 

11/22/2021

16:00-17:30

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

11/26/2021

07:30-09:00

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

17:45-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

מתמטיקה -הרצאה

 

19:30-21:00

מגדר אתניות ומעמד באירגונים

 

10:40-12:20

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה-תרגול

 

 

 

 

 

 

11/29/2021

16:00-17:30

 

12/3/2021

07:30-09:00

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

חג חנוכה -אין לימודים

17:45-19:15

 

 

09:10-10:40

מתמטיקה -הרצאה

 

19:30-21:00

 

 

10:40-12:20

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה

 

 

 

 

 

 

12/6/2021

16:00-17:30

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

12/10/2021

07:30-09:00

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

17:45-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

מתמטיקה -הרצאה

 

19:30-21:00

מגדר אתניות ומעמד באירגונים

 

10:40-12:20

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה-תרגול

 

 

 

 

 

 

12/13/2021

16:00-17:30

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

12/17/2021

07:30-09:00

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

17:45-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

מתמטיקה -הרצאה

 

19:30-21:00

מגדר אתניות ומעמד באירגונים

 

10:40-12:20

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה

 

 

 

 

 

 

12/20/2021

16:00-17:30

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

12/24/2021

07:30-09:00

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

17:45-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

מתמטיקה -הרצאה

 

19:30-21:00

מגדר אתניות ומעמד באירגונים

 

10:40-12:20

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה-תרגול

 

 

 

 

 

 

12/27/2021

16:00-17:30

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

12/31/2021

07:30-09:00

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

17:45-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

מתמטיקה -הרצאה

 

19:30-21:00

מגדר אתניות ומעמד באירגונים

 

10:40-12:20

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה

 

 

 

 

 

 

1/3/2022

16:00-17:30

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

1/7/2022

07:30-09:00

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

17:45-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

מתמטיקה -הרצאה

 

19:30-21:00

מגדר אתניות ומעמד באירגונים

 

10:40-12:20

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה-תרגול

 

 

 

 

 

 

1/10/2022

16:00-17:30

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

1/14/2022

07:30-09:00

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

17:45-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

מתמטיקה -הרצאה

 

19:30-21:00

מגדר אתניות ומעמד באירגונים

 

10:40-12:20

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לסטטיסטיקה א - הרצאה

 

 

 

 

 

 

1/17/2022

16:00-17:30

דיני ויחסי עבודה

1/21/2022

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

טו בשבט

17:45-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

19:30-21:00

 

 

10:40-12:20

כלכלת משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

כלכלת משאבי אנוש

 

 

 

 

 

 

1/24/2022

16:00-17:30

דיני ויחסי עבודה

1/28/2022

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

17:45-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

19:30-21:00

 

 

10:40-12:20

כלכלת משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

כלכלת משאבי אנוש

 

 

 

 

 

 

1/31/2022

16:00-17:30

דיני ויחסי עבודה

2/4/2022

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

17:45-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

19:30-21:00

 

 

10:40-12:20

כלכלת משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

כלכלת משאבי אנוש

 

 

 

 

 

 

2/7/2022

16:00-17:30

דיני ויחסי עבודה

2/11/2022

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

17:45-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

19:30-21:00

 

 

10:40-12:20

כלכלת משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

כלכלת משאבי אנוש

 

 

 

 

 

 

2/14/2022

16:00-17:30

דיני ויחסי עבודה

2/18/2022

07:30-09:00

כלכלת משאבי אנוש

 

17:45-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

כלכלת משאבי אנוש

 

19:30-21:00

 

 

10:40-12:20

פסיכולוגיה ארגונית

 

 

 

 

12:30-14:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

 

 

 

 

 

2/21/2022

16:00-17:30

דיני ויחסי עבודה

2/25/2022

07:30-09:00

כלכלת משאבי אנוש

 

17:45-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

כלכלת משאבי אנוש

 

19:30-21:00

 

 

10:40-12:20

פסיכולוגיה ארגונית

 

 

 

 

12:30-14:00

פסיכולוגיה ארגונית

ימי שני

 

 

סמסטר ב'-ימי שישי

 

 

2/28/2022

16:00-18:00

מבוא למנהל ציבורי

 

07:30-09:00

מתמטיקה ב/מקרו-תרגיל

 

18:15-19:45

מבוא לכלכלה -מקרו

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב - הרצאה

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

 

 

3/7/2022

16:00-18:00

מבוא למנהל ציבורי

3/11/2022

07:30-09:00

מתמטיקה ב/מקרו-תרגיל

 

18:15-19:45

מבוא לכלכלה -מקרו

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב - תרגול

 

20:00-21:30

הדרכה ביבלוגרפית

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

 

 

3/14/2022

16:00-18:00

מבוא למנהל ציבורי

3/18/2022

07:30-09:00

 

 

18:15-19:45

מבוא לכלכלה -מקרו

חג פורים-אין לימודים

09:10-10:40

 

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

3/21/2022

16:00-18:00

מבוא למנהל ציבורי

3/25/2022

07:30-09:00

מתמטיקה ב/מקרו-תרגיל

 

18:15-19:45

מבוא לכלכלה -מקרו

עוברים לשעון קיץ

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב - הרצאה

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

 

 

3/28/2022

16:00-18:00

מבוא למנהל ציבורי

4/1/2022

07:30-09:00

מתמטיקה ב/מקרו-תרגיל

 

18:15-19:45

מבוא לכלכלה -מקרו

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב - תרגול

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

 

 

4/4/2022

16:00-18:00

מבוא למנהל ציבורי

4/8/2022

07:30-09:00

מתמטיקה ב/מקרו-תרגיל

 

18:15-19:45

מבוא לכלכלה -מקרו

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב - הרצאה

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

 

 

4/11/2022

16:00-18:00

מבוא למנהל ציבורי

4/15/2022

07:30-09:00

 

 

18:15-19:45

מבוא לכלכלה -מקרו

חג פסח-אין לימודים

09:10-10:40

 

 

20:00-21:30

הדרכה ביבלוגרפית

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

4/18/2022

 

 

4/22/2022

07:30-09:00

 

חג פסח-אין לימודים

 

 

חג פסח-אין לימודים

09:10-10:40

 

 

 

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

4/25/2022

16:00-18:00

הכתובה

4/29/2022

07:30-09:00

מתמטיקה ב/מקרו-תרגיל

 

18:15-19:45

מבוא לכלכלה -מקרו

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב - תרגול

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

 

 

5/2/2022

16:00-18:00

הדרכה ביבלוגרפית

5/6/2022

07:30-09:00

מתמטיקה ב/מקרו-תרגיל

 

18:15-19:45

מבוא לכלכלה -מקרו

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב - הרצאה

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

 

 

5/9/2022

16:00-18:00

מבוא למנהל ציבורי

5/13/2022

07:30-09:00

מתמטיקה ב/מקרו-תרגיל

 

 

18:15-19:45

מבוא לכלכלה -מקרו

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב - תרגול

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

 

 

5/16/2022

16:00-18:00

מבוא למנהל ציבורי

5/20/2022

07:30-09:00

מתמטיקה ב/מקרו-תרגיל

 

18:15-19:45

מבוא לכלכלה -מקרו

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב - הרצאה

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

 

 

5/23/2022

16:00-18:00

מבוא למנהל ציבורי

5/27/2022

07:30-09:00

מתמטיקה ב/מקרו-תרגיל

 

18:15-19:45

מבוא לכלכלה -מקרו

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב - תרגול

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

 

 

5/30/2022

16:00-18:00

מבוא למנהל ציבורי

6/3/2022

07:30-09:00

מתמטיקה ב/מקרו-תרגיל

 

18:15-19:45

מבוא לכלכלה -מקרו

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב - הרצאה

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

 

 

6/6/2022

16:00-18:00

 

6/10/2022

07:30-09:00

מתמטיקה ב/מקרו-תרגיל

חג שבועות -אין לימודים

18:15-19:45

 

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב - תרגול

 

20:00-21:30

 

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

 

 

6/13/2022

16:00-18:00

הכתובה

6/17/2022

07:30-09:00

מתמטיקה ב/מקרו-תרגיל

 

18:15-19:45

מבוא לכלכלה -מקרו

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב - הרצאה

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה ב-הרצאה

 

 

 

 

 

 

6/20/2022

16:00-18:00

הדרכה ביבלוגרפית

6/24/2022

07:30-09:00

מתמטיקה ב/מקרו-תרגיל

 

18:15-19:45

מבוא לכלכלה -מקרו

 

09:10-10:40

מבוא לסטטיסטיקה ב - תרגול

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מבוא לסטטיסטיקה ב - הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה ב-הרצאה