לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ב - חץ מחזור ח (שנה ג)

חץ מחזור ח' (שנה ג') - סמסטר א בלבד!

ימי שני

שעה

מקצוע

ימי  שישי

שעה

מקצוע

10/11/2021

16:00-17:30

אתיקה בניהול

10/15/2021

07:30-09:00

היחס לבעלי חיים במקרא

 

17:45-19:15

התנהגות ארגונית ב

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

התנהגות ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

10/18/2021

16:00-17:30

מימניות בניהול

10/22/2021

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

יום הזכרון ליצחק רבין

17:45-19:15

התנהגות ארגונית ב

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

התנהגות ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

10/25/2021

16:00-17:30

אתיקה בניהול

10/29/2021

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

17:45-19:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

התנהגות ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

11/1/2021

16:00-17:30

אתיקה בניהול

11/5/2021

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

17:45-19:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

התנהגות ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

11/8/2021

16:00-17:30

אתיקה בניהול

11/12/2021

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

17:45-19:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

מיומניות בניהול

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

11/15/2021

16:00-17:30

אתיקה בניהול

11/19/2021

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

17:45-19:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

התנהגות ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

11/22/2021

16:00-17:30

אתיקה בניהול

11/26/2021

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

17:45-19:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

אתיקה בניהול

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

11/29/2021

16:00-17:30

 

12/3/2021

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

חג חנוכה -אין לימודים

17:45-19:15

 

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

 

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

12/6/2021

16:00-17:30

אתיקה בניהול

12/10/2021

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

17:45-19:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

התנהגות ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

12/13/2021

16:00-17:30

אתיקה בניהול

12/17/2021

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

17:45-19:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

התנהגות ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

12/20/2021

16:00-17:30

אתיקה בניהול

12/24/2021

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

17:45-19:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

התנהגות ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

12/27/2021

16:00-17:30

אתיקה בניהול

12/31/2021

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

17:45-19:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

התנהגות ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

1/3/2022

16:00-17:30

אתיקה בניהול

1/7/2022

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

17:45-19:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

התנהגות ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

1/10/2022

16:00-17:30

אתיקה בניהול

1/14/2022

07:30-09:00

היחס לבעלי חיים במקרא

 

17:45-19:15

מיומניות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

התנהגות ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)