לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ב - חץ מחזור ט (שנה ב)

חץ מחזור ט' (שנה ב') - סמסטר א + ב בלבד!

ימי שני

שעה

מקצוע

ימי  שישי

שעה

מקצוע

 

 

 

סמסטר א

 

 

10/11/2021

16:00-18:00

החברה הישראלית

10/15/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

10/18/2021

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

10/22/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

יום הזכרון ליצחק רבין

18:15-19:45

תולדות המחשבה  המדינית

 

09:10-10:40

סטטיסטיקה ב

 

20:00-21:30

 

 

10:50-12:20

ניהול קשרי עובדים

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

10/25/2021

16:00-18:00

החברה הישראלית

10/29/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

11/1/2021

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

11/5/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

11/8/2021

16:00-18:00

החברה הישראלית

11/12/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

11/15/2021

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

11/19/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

11/22/2021

16:00-18:00

החברה הישראלית

11/26/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

11/29/2021

16:30-18:00

 

12/3/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

חג חנוכה -אין לימודים

18:15-19:45

 

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

 

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

12/6/2021

16:00-18:00

החברה הישראלית

12/10/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

12/13/2021

16:00-18:00

החברה הישראלית

12/17/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

12/20/2021

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

12/24/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

12/27/2021

16:00-18:00

החברה הישראלית

12/31/2021

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

1/3/2022

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

1/7/2022

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה ב

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

1/10/2022

16:00-18:00

החברה הישראלית

1/14/2022

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר-אחרון

 

 

 

 

 

 

1/17/2022

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

1/21/2022

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

טו בשבט

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

1/24/2022

16:00-18:00

החברה הישראלית

1/28/2022

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

1/31/2022

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

2/4/2022

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

2/7/2022

16:00-18:00

החברה הישראלית

2/11/2022

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

2/14/2022

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

2/18/2022

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

2/21/2022

16:00-18:00

החברה הישראלית

2/25/2022

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

סמסטר ב'

 

 

2/28/2022

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

3/4/2022

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

3/7/2022

16:00-18:00

החברה הישראלית

3/11/2022

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

3/14/2022

 

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

3/18/2022

07:30-09:00

 

 

 

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

חג פורים-אין לימודים

09:10-10:40

 

 

 

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

3/21/2022

 

החברה הישראלית

3/25/2022

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

 

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

עוברים לשעון קיץ

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

 

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

3/28/2022

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

4/1/2022

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

4/4/2022

16:00-18:00

החברה הישראלית

4/8/2022

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

4/11/2022

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

4/15/2022

07:30-09:00

 

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

חג פסח-אין לימודים

09:10-10:40

 

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

4/18/2022

16:00-18:00

 

4/22/2022

07:30-09:00

 

חג פסח-אין לימודים

18:15-19:45

 

חג פסח-אין לימודים

09:10-10:40

 

 

20:00-21:30

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

4/25/2022

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל-אחרון

4/29/2022

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה ב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

5/2/2022

16:00-18:00

החברה הישראלית

5/6/2022

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה-אחרון

 

18:15-19:45

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית-אחרון

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית -אחרון

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל-אחרון

 

 

 

 

 

 

5/9/2022

16:00-18:00

החברה הישראלית

5/13/2022

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

18:15-19:45

תאוריות סוציולוגיות

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

20:00-21:30

תאוריות סוציולוגיות

 

10:50-12:20

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

12:30-14:00

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

 

 

5/16/2022

16:00-18:00

החברה הישראלית

5/20/2022

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

18:15-19:45

תאוריות סוציולוגיות

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

20:00-21:30

תאוריות סוציולוגיות

 

10:50-12:20

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

12:30-14:00

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

 

 

5/23/2022

16:00-18:00

החברה הישראלית

5/27/2022

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

18:15-19:45

תאוריות סוציולוגיות

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

20:00-21:30

תאוריות סוציולוגיות

 

10:50-12:20

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

12:30-14:00

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

 

 

5/30/2022

16:00-18:00

החברה הישראלית

6/3/2022

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

18:15-19:45

תאוריות סוציולוגיות

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

20:00-21:30

תאוריות סוציולוגיות

 

10:50-12:20

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

12:30-14:00

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

 

 

6/6/2022

16:00-18:00

 

6/10/2022

07:30-09:00

קבלת החלטות

חג שבועות -אין לימודים

18:15-19:45

 

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

20:00-21:30

 

 

10:50-12:20

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

12:30-14:00

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

 

 

6/13/2022

16:00-18:00

ניהול קשרי עובדים

6/17/2022

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

18:15-19:45

תאוריות סוציולוגיות

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

20:00-21:30

תאוריות סוציולוגיות

 

10:50-12:20

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

12:30-14:00

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

 

 

6/20/2022

16:00-17:30

החברה הישראלית-אחרון

6/24/2022

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

17:45-19:15

תאוריות סוציולוגיות

 

09:10-10:40

קבלת החלטות-אחרון

 

19:30-21:30

תאוריות סוציולוגיות

 

10:50-12:20

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

12:30-14:00

תאוריות סוציולוגיות-אחרון