לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ב - חץ מחזור י (שנה א)

חץ מחזור י' (שנה א') - סמסטר  ב בלבד!

ימי שני

שעה

מקצוע

ימי שישי

שעה

מקצוע

2/28/2022

16:00-18:00

מבוא לסוציולוגיה - תרגיל

3/4/2022

07:30-09:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

18:15-19:45

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

 

09:10-10:40

מבוא לאנתרופולוגיה

 

20:00-21:30

ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי

 

10:50-12:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

 

 

3/7/2022

16:00-18:00

הדרכה ביבלוגרפית

3/11/2022

07:30-09:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

18:15-19:45

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

 

09:10-10:40

מבוא לאנתרופולוגיה

 

20:00-21:30

ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי

 

10:50-12:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

 

 

3/14/2022

16:00-18:00

מבוא לסוציולוגיה - תרגיל

3/18/2022

07:30-09:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

18:15-19:45

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

חג פורים-אין לימודים

09:10-10:40

 

 

20:00-21:30

ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

3/21/2022

16:00-18:00

הדרכה ביבלוגרפית

3/25/2022

07:30-09:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

18:15-19:45

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

עוברים לשעון קיץ

09:10-10:40

מבוא לאנתרופולוגיה

 

20:00-21:30

ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי

 

10:50-12:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

 

 

3/28/2022

 

 

4/1/2022

07:30-09:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

09:10-10:40

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

10:50-12:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

 

 

4/4/2022

16:00-18:00

מבוא לסוציולוגיה - תרגיל

4/8/2022

07:30-09:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

18:15-19:45

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

 

09:10-10:40

מבוא לאנתרופולוגיה

 

20:00-21:30

ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי

 

10:50-12:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

 

 

4/11/2022

16:00-18:00

הדרכה ביבלוגרפית

4/15/2022

07:30-09:00

 

 

18:15-19:45

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

חג פסח-אין לימודים

09:10-10:40

 

 

20:00-21:30

ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

4/18/2022

16:00-18:00

 

4/22/2022

07:30-09:00

 

חג פסח-אין לימודים

18:15-19:45

 

חג פסח-אין לימודים

09:10-10:40

 

 

20:00-21:30

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

4/25/2022

16:00-18:00

הכתובה

4/29/2022

07:30-09:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

18:15-19:45

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

 

09:10-10:40

מבוא לאנתרופולוגיה

 

20:00-21:30

ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי

 

10:50-12:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

 

 

5/2/2022

16:00-18:00

מבוא לסוציולוגיה - תרגיל

5/6/2022

07:30-09:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

18:15-19:45

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

 

09:10-10:40

מבוא לאנתרופולוגיה

 

20:00-21:30

ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי

 

10:50-12:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

 

 

5/9/2022

 

 

5/13/2022

07:30-09:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

09:10-10:40

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

10:50-12:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

 

 

5/16/2022

 

 

5/20/2022

07:30-09:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

09:10-10:40

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

10:50-12:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

 

 

5/23/2022

16:00-18:00

מבוא לסוציולוגיה - תרגיל

5/27/2022

07:30-09:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

18:15-19:45

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

 

09:10-10:40

מבוא לאנתרופולוגיה

 

20:00-21:30

ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי

 

10:50-12:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

 

 

5/30/2022

16:00-18:00

הדרכה ביבלוגרפית

6/3/2022

07:30-09:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

18:15-19:45

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

 

09:10-10:40

מבוא לאנתרופולוגיה

 

20:00-21:30

ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי

 

10:50-12:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

 

 

6/6/2022

16:00-18:00

 

6/10/2022

07:30-09:00

מבוא לאנתרופולוגיה

חג שבועות -אין לימודים

18:15-19:45

 

 

09:10-10:40

מבוא לאנתרופולוגיה

 

20:00-21:30

 

 

10:50-12:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

 

 

6/13/2022

16:00-18:00

הכתובה

6/17/2022

07:30-09:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

18:15-19:45

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

 

09:10-10:40

מבוא לאנתרופולוגיה

 

20:00-21:30

ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי

 

10:50-12:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

 

 

6/20/2022

16:00-18:00

מבוא לסוציולוגיה - תרגיל

6/24/2022

07:30-09:00

מבוא לסוציולוגיה - תרגיל

 

18:15-19:45

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

 

09:10-10:40

מבוא לסוציולוגיה - תרגיל

 

20:00-21:30

ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00