לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ג - ינשופים מחזור ח (שנה א)

ימי רביעי-קמפוס

בנין 1002 חדר 120

סמסטר א

ימי שישי-זום

 

 

 

שעה

מקצוע

 

שעה

מקצוע

26/10/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

28/10/2022

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

02/11/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

04/11/2022

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

סטטיסטיקה מפגש 1

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

09/11/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

11/11/2022

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

16/11/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

18/11/2022

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

23/11/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

25/11/2022

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

30/11/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

02/12/2022

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

07/12/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

09/12/2022

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

14/12/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

16/12/2022

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

21/12/2022

18:00-20:00

 

23/12/2022

07:30-09:00

 

חופשת חנוכה-אין לימודים

20:15-21:45

 

חופשת חנוכה-אין לימודים

09:10-10:40

 

 

21:45-22:15

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

28/12/2022

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

30/12/2022

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה-אחרון

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה-אחרון

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

04/01/2023

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

06/01/2023

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

11/01/2023

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

13/01/2023

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה מפגש 2

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

18/01/2023

17:00-18:30

התנהגות ארגונית א

20/01/2023

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

ניהול משאבי אנוש

סוף סמסטר א

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

25/01/2023

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

27/01/2023

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

   

01/02/2023

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

03/02/2023

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

08/02/2023

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

10/02/2023

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

15/02/2023

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

17/02/2023

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

22/02/2023

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

24/02/2023

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

01/03/2023

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

03/03/2023

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מקרו - הרצאה

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

08/03/2023

17:00-18:30

 

10/03/2023

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מקרו - הרצאה

חופשת פורים-אין לימודים

18:45-20:15

 

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

20:30-22:00

 

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

רביעי-קמפוס

בניין 1105 חדר 53

סמסטר ב

 שישי-זום

 

 

15/03/2023

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

17/03/2023

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

18:45-20:15

מימניות בניהול

 

09:10-10:40

סטטיסטיקה מפגש-3

 

20:30-22:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

22/03/2023

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

24/03/2023

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

18:45-20:15

מימניות בניהול

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

20:30-22:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

29/03/2023

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

31/03/2023

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

18:45-20:15

מימניות בניהול

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

20:30-22:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/04/2023

17:00-18:30

 

07/04/2023

07:30-09:00

 

חופשת פסח אין לימודים

18:45-20:15

 

חופשת פסח אין לימודים

09:10-10:40

 

 

20:30-22:00

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

12/04/2023

17:00-18:30

 

14/04/2023

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

חופשת פסח אין לימודים

18:45-20:15

 

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

20:30-22:00

 

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/04/2023

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

21/04/2023

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

18:45-20:15

מימניות בניהול

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

20:30-22:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

26/04/2023

17:00-18:30

 

28/04/2023

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

יום העצמאות- אין לימודים

18:45-20:15

 

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

20:30-22:00

 

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים-אחרון

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים-אחרון

 

 

 

 

 

 

03/05/2023

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

05/05/2023

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

18:45-20:15

מימניות בניהול

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

20:30-22:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה מפגש 4-חזרה למבחן

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

10/05/2023

17:00-18:30

התנהגות ארגונית ב

12/05/2023

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

18:45-20:15

מימניות בניהול

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

20:30-22:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

הכתובה -מפגש הכרות

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

17/05/2023

17:00-18:30

מימניות בניהול

19/05/2023

07:30-09:00

 

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

יום ירושלים- אין לימודים

09:10-10:40

 

 

20:30-22:00

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30-09:00

 

 

 

 

 

09:10-10:40

 

 

 

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

24/05/2023

17:00-18:30

מימניות בניהול

26/05/2023

07:30-09:00

 

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

חג שבועות אין לימודים

09:10-10:40

 

 

20:30-22:00

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

31/05/2023

17:00-18:30

מימניות בניהול

02/06/2023

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

20:30-22:00

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

07/06/2023

17:00-18:30

מימניות בניהול

09/06/2023

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

20:30-22:00

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

14/06/2023

17:00-18:30

מימניות בניהול

16/06/2023

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

20:30-22:00

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

21/06/2023

17:00-18:30

מימניות בניהול

23/06/2023

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

20:30-22:00

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

28/06/2023

17:00-18:30

מימניות בניהול

30/06/2023

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

18:45-20:15

פסיכולוגיה חברתית

יום אחרון ללימודים סמס ב

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

20:30-22:00

 

 

10:50-12:20

הכתובה-חזרה למבחן

 

 

 

 

12:30-14:00