מבנה תוכנית 'חץ' - ב.א רב תחומי במדעי החברה

(מדעי המדינה וסוציולוגיה ארגונית)

(חטיבת מדעי המדינה (16 ש"ש

 
מבוא לממשל ופוליטיקה (ה+ת) 3
מבוא ליחסים בין לאומיים 3
יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית 2
מחשבה מדינית 2
מבוא לתקשורת המונים 2
מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית 2
סמינריון 2

חטיבת סוציולוגיה (15 ש"ש)

 
מבוא לסוציולוגיה (ה+ת) 3
מבוא לפסיכולוגיה 2
מבוא לאנתרופולוגיה 2
החברה הישראלית 2
מבוא לפסיכולוגיה חברתית 2
תיאוריות סוציולוגיות 2
סמינריון 2

חטיבה מתודולוגית (7 ש"ש)

 
הדרכה ביבליוגרפית 1
מבוא לסטטיסטיקה תיאורית ושימושי מחשב א' 2
מבוא לסטטיסטיקה הסקית ושימושי מחשב ב' 2
שיטות מחקר 2

קורסי השלמה (16 ש"ש)

                  16 

חטיבת לימודי יסוד ביהדות (10 ש"ש)

 
תנ"ך 2
תנ"ך 2
תלמוד 2
תלמוד 2
פילוסופיה/תולדות עם ישראל 2
                                                                                    סה"כ 

64 ש"ש

 

למסיימים בשנתיים יינתן פטור של 4 ש"ש מקורסי השלמה והלימודים יהיו בהיקף של 60 שעות שנתיות (ש"ש)

חובות נוספות: על הסטודנטים לעמוד בדרישות הבאות על פי תקנון האוניברסיטה; אנגלית והבעה עברית. 

 

>> לצפייה בתנאי קבלה וסדרי רישום<<