תוכניות לימוד לגברים - מכינות

מכינה למדעי החברה ללימודי תואר בניהול לוגיסטיקה וכלכלה 

קהל היעד:

גברים מהמגזר החרדי העונים על הגדרת חרדי על פי המל"ג כדלקמן: "התלמיד למד מכיתה ט'- עד י"ב במוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים תשס"ח-    2008 או במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח של משרד החינוך".

מטרות המכינה:

  • הקניית כלים והרגלי למידה באווירה לימודית אישית ותומכת.
  • הכנה לקראת השתלבות בעולם האקדמיה.
  • סיום המכינה בהצלחה יוביל לקבלה ללימודי תואר בפסיכולוגיה או בכלכלה ולוגיסטיקה.

תנאי קבלה למכינה:

  • אישור על 4 שנות לימוד בישיבה 'תורתו אומנותו'.
  • שירות צבאי\אזרחי או תעודת פטור משירות.
  • ראיון אישי

*מעבר מקדם המכינה למכינה מותנה בקבלת ציון 350 ומעלה במבחן מימ"ד.

מערכת שעות: שלושה ימים בשבוע בשעות אחה"צ (15:00/15:45-21:45).

פתיחת קדם המכינה : ח' באייר תשע"ז 4 למאי 2017

מקצועות לימוד בקדם מכינה:

מקצוע

היקף ש"ש

(שעות שבועיות)

מתמטיקה

10 ש"ש

אנגלית

10 ש"ש

כתיבה אקדמית (שווה ערך לאוריינות אקדמית)

2  ש"ש

סה"כ

  1. ש"ש
מקצועות לימוד במכינה:

מקצוע

היקף שעות

*מתמטיקה 3/4 י"ל

10/12 ש"ש

אנגלית 4 י"ל

8 ש"ש   

סטטיסטיקה ויישומי מחשב

2  ש"ש

כתיבה אקדמית (שווה ערך לאוריינות אקדמית)

2  ש"ש

סה"כ

22/24 ש"ש

 

  *ללימודי ניהול לוגיסטיקה וכלכלה חובה 3 יח"ל מתמטיקה.

שכ"ל :  קדם מכינה- 4,230 ₪,  מכינה- 12,690 ₪.

מלגות: ניתן לקבל מלגות עד 100% בכפוף לקריטריונים של משרד החינוך ומשרד הביטחון.

תנאי קבלה לאקדמיה: תעודת המכינה מחליפה את תעודת הבגרות לצורך קבלה לאקדמיה בכפוף לדרישות המחלקות.

הקמפוס החרדי

אוניברסיטת בר אילן
רמת גן 5290002

טלפון: 077-2753094
פקס: 077-3643547 077-3643548

דוא"ל: ch.dep@biu.ac.il