תקנון בחינות

תקנון בחינות


סטודנטים יקרים,
להלן  תקנון הבחינות. בתקנון החדש ישנו פירוט נרחב של זכויותיכם לצד חובותיכם, במטרה לתת לכם את הכלים להתמודד ולהצליח. אנו מזמינים אתכם לעיין בתקנון החדש, ללמוד את זכויותיכם ואת חובותיכם, ולהיערך לתקופת הבחינות המתקרבת.
להלן, דגשים נבחרים מתוך התקנון:
יציאה לשירותים: עקב בעיית העתקות, הוצע לאסור על יציאה לשירותים בבחינות שאורכן עד שעתיים ולהותיר יציאה לאחר זמן ממושך בבחינות ארוכות.לבקשת אגודת הסטודנטים, הוחלט להשאיר את הנוהל הישן כפי שהוא - יציאה לשירותים תותר לאחר 45 דקות מתחילת הבחינה. אנו מדגישים כי הנהלת האוניברסיטה ואגודת הסטודנטים רואות בחומרה רבה את ניצול היציאה לשירותים על מנת להעתיק ומבקשים מהסטודנטים לעזור למשגיחים בתפקידם. במידה ותופעת ההעתקות תישאר גבוהה כשהייתה בשנה  האחרונה, הסעיף יופעל לאלתר. ראו סעיף 9.3.
זמן החזרת ציונים: על המרצים להשיב את המבחנים לאחר 12 ימי עבודה (לעומת 14 בנוהל הישן) ושבוע לפני מועד ב'. מרצה אשר לא מסר את ציוני מועד א' עד שבוע לפני מועד ב', יחויב לחבר שאלון נוסף למועד חדש. ראו סעיף 10.
תיאור חומר הלימוד, הרכב המטלות והרכבן יהיה כתוב בסילבוס. במידה ולא פורסם סילבוס עד תום תקופת השינויים – הציון הסופי יורכב מ100% בחינה. ראו סעיף 2.1
נוכחות מרצה: מרצה או נציג מטעמו חייב להגיע במהלך הבחינה לכל חדרי הבחינה בשני המועדים. במקרה של היעדרות מרצה ללא העמדת מחליף מטעמו, יהיה הסטודנט זכאי לבקש מועד מיוחד. ראו סעיף 7.
אובדן מחברת בחינה: סטודנט שמחברת הבחינה שלו אבדה, יוכל לבחור בין ציון עובר בינארי שאינו נכנס לממוצע הציונים, לבין מועד מיוחד. ראו סעיף 14.
החזרת עבודות: בתקנון ישנו סיווג של סוגי עבודות הגשה, מועד החזרתן ומתן ציון המחייבת את המרצה.  

בהצלחה רבה!