מבנה תכנית הלימודים

 

שנה א'

סמסטר ראשון

 
תואר ראשון  רב- תחומי מדעי החברה: (31 ש"ס)  
מבא לכלכלה מיקרו 3
מתמטיקה לחשבונאים א' 3
דיני חברות 3
יהדות  4
מבוא לתורת המשפט 2
סטטיסטיקה תיאורית באמצעות אקסל 4
יסודות החשבונאות א' * 12
- *ציון עובר בקורס זה, הינו תנאי מעבר לשנה ב'  

סמסטר שני

 
תואר ראשון  רב- תחומי מדעי החברה: (34 ש"ס)
 
 
מבוא לכלכלה מאקרו 3
מתמטיקה לחשבונאים ב' 3
דיני חוזים 2
יסודות החשבונאות ב' 12
דיני מיסים א' 4
סטטיסטיקה היסקית באמצעות אקסל 4
הדרכה ביבליוגרפית 2
יהדות 4

שנה ב'

סמסטר שלישי

 
תואר ראשון  רב- תחומי מדעי החברה: (14 ש"ס)  
יסודות הניהול 2
יסודות המימון 4
מבוא לאקונומטריקה יישומית 4
יהדות 4
   
לימודי השלמה בחשבונאות: (12 ש"ס)  
חשבונאות ביניים א' 8
דיני מיסים ב' 4
   

סמסטר רביעי

 
תואר ראשון  רב- תחומי מדעי החברה: (18 ש"ס)  
כלכלת ישראל לחשבונאים 3
תמחיר כלים ושיטות 3
אקסל לחשבונאים 4
יסודות השיווק 2
ניהול משא ומתן 2
יהדות 4
לימודי השלמה בחשבונאות: (12 ש"ס)  
חשבונאות ביניים ב' 8
סוגיות מיוחדות במיסים 4
   

שנה ג'

סמסטר חמישי

 
תואר ראשון רב- תחומי מדעי החברה: (18 ש"ס)  
תמחיר ככלי ניהולי 3
שוק ההון א' 3
אסטרטגיה עסקית 2
פיתוח יזמות 2
סמינריון 4
יהדות (מתוקשב) 4
לימודי השלמה בחשבונאות: (14 ש"ס)  
חשבונאות מתקדמת א' 6
מיסים מתקדמים 4
יסודות הביקורת 4
   

 סמסטר שישי

 

תואר ראשון  רב- תחומי מדעי החברה: (13 ש"ס)  
דיני עבודה ומסחר 2
סמינריון 4
חשבונאות ניהולית מתקדמת 2
פרקטיקה במיסים 2
שוק ההון ב' 3
לימודי השלמה בחשבונאות: (16 ש"ס)  
חשבונאות מתקדמת ב' 6
טכנולוגיות מידע 2
ניתוח דוחות כספיים 2
ביקורת חשבונות 4
מיסוי בינלאומי 2

שנה ד'

סמסטר שביעי

 
לימודי השלמה בחשבונאות: (22 ש"ס)  
תיאוריה חשבונאית 8
תכנון מיסים 4
בעיות נבחרות בביקורת חשבונאות א' 6
ביקורת מערכות מידע 4

סמסטר שמיני

 
לימודי השלמה בחשבונאות: (18 ש"ס)  
בעיות נבחרות בחשבונאות א' 8
בעיות נבחרות בחשבונאות ב' 4
בעיות נבחרות בביקורת חשבונאות ב' 6

 

* ייתכנו שינויים בסדרי הקורסים, בהתאם לצורך.

** חובות נוספות: על הסטודנטים לעמוד בדרישות הבאות על פי תקנון האוניברסיטה; אנגלית והבעה עברית.

 

 

>> לצפייה בתנאי הקבלה וסדרי רישום<<