ניהול משברים בחברות וארגונים

מרצה: 
תוכנית: 
חץ
שנה: 
תשע"ח
מחזור: 
ה
קובץ מצורףגודל
smynryvn_qyts_nyhvl_mshbrym_lkhbrvt_vrgvnym__tknyt_khts_tshkh.pdf632.54 ק"ב