לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"א - ינשופים מחזור ו (שנה א)

לו"ז ינשופים מחזור ו - שנה א (סמס' א+ אביב)

סמסטר א

ימי רביעי

שעה

קורסים

ימי שישי

שעה

קורסים

21/10/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

23/10/2020

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

28/10/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

30/10/2020

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה א

 

 

 

 

12:30-14:00

סטטיסטיקה א

 

 

 

 

 

 

4/11/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

6/11/2020

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

11/11/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

13/11/2020

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

18/11/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

20/11/2020

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

25/11/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

27/11/2020

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

2/12/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

4/12/2020

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

9/12/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

11/12/2020

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

16/12/2020

חנוכה-אין לימודים

 

18/12/2020

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה

 

 

 

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה מיקרו - הרצאה-אחרון

 

 

 

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

23/12/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

25/12/2020

צום י בטבת -אין לימודים

 

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

 

 

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/12/2020

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

1/1/2021

07:30-09:00

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

6/1/2021

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

8/1/2021

07:30-09:00

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

13/1/2021

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א

15/1/2021

07:30-09:00

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

20/1/2021

18:00-19:30

התנהגות ארגונית א-אחרון-ביטול שיעור

22/1/2021

07:30-09:00

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

19:45-21:15

ניהול משאבי אנוש

 

09:10-10:40

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

21:30-23:00

ניהול משאבי אנוש -אחרון

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה-אחרון

 

 

 

 

 

 

27/1/2021

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

29/1/2021

07:30-09:00

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

19:45-21:15

מימנויות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה א

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

3/2/2021

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

5/2/2021

07:30-09:00

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

19:45-21:15

מימנויות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

10/2/2021

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

12/2/2021

07:30-09:00

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

19:45-21:15

מימנויות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

17/2/2021

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

19/2/2021

07:30-09:00

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

19:45-21:15

מימנויות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

24/2/2021

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

26/2/2021

פורים-אין לימודים

 

 

19:45-21:15

מימנויות בניהול

 

 

 

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סמסטר אביב

3/3/2021

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

5/3/2021

07:30-09:00

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

19:45-21:15

מימנויות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

10/3/2021

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

12/3/2021

07:30-09:00

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

19:45-21:15

מימנויות בניהול

 

09:10-10:40

מבוא לכלכה מקרו-הרצאה

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

17/3/2021

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

19/3/2021

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

19:45-21:15

מימנויות בניהול

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

24/3/2021

פסח-אין לימודים

 

26/3/2021

פסח-אין לימודים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/3/2021

פסח-אין לימודים

 

2/4/2021

פסח-אין לימודים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/4/2021

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה-אין לימודים

 

9/4/2021

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

 

 

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

 

 

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

14/4/2021

יום הזיכרון ויום העצמאות-אין לימודים

 

16/4/2021

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

 

 

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

 

 

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

21/4/2021

16:00-17:30

הכתובה

 

 

 

 

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

23/4/2021

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

19:45-21:15

מימנויות בניהול

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

28/4/2021

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

30/4/2021

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

19:45-21:15

מימנויות בניהול

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

5/5/2021

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב

7/5/2021

07:30-09:00

סטטיסטיקה א

 

19:45-21:15

מימנויות בניהול

 

09:10-10:40

סטטיסטיקה א

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

 

 

12/5/2021

18:00-19:30

התנהגות ארגונית ב-אחרון

14/5/2021

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

19:45-21:15

מימנויות בניהול-אחרון

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

21:30-23:00

פסיכולוגיה חברתית

 

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

ניהול שינויים בארגונים-אחרון

 

 

 

 

 

 

19/5/2021

18:00-19:30

פסיכולוגיה חברתית

21/5/2021

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

19:45-21:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

 

 

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

 

 

26/5/2021

18:00-19:30

פסיכולוגיה חברתית

28/5/2021

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

19:45-21:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

 

 

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

 

 

2/6/2021

18:00-19:30

פסיכולוגיה חברתית

4/6/2021

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

19:45-21:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

 

 

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני

 

16:00-17:30

הכתובה

 

 

 

9/6/2021

18:00-19:30

פסיכולוגיה חברתית

11/6/2021

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

19:45-21:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

 

 

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני

16/6/2021

 

 

 

 

 

 

18:00-19:30

פסיכולוגיה חברתית

18/6/2021

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

19:45-21:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

 

 

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

 

 

23/6/2021

18:00-19:30

פסיכולוגיה חברתית

25/6/2021

07:30-09:00

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים

 

19:45-21:15

פסיכולוגיה חברתית

 

09:10-10:40

אגדה - מבוא ומבחר טקסטים-אחרון

 

 

 

 

10:50-12:20

אבחון ויעוץ ארגוני

 

 

 

 

12:30-14:00

אבחון ויעוץ ארגוני-אחרון