לוח זמנים לשנת הלימודים תש"פ - ינשופים מחזור ד (שנה ב)

לו"ז ינשופים מחזור ד - שנה ב (סמס' א+ב)

>>לצפייה ברשימת הקורסים<<

סמסטר א

ימי רביעי

שעה

קורסים

ימי שישי

שעה

קורסים

30/10/2019

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

1/11/2019

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מערכות מידע ניהוליות

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

יסודות המימון

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

תעסוקה,כלכלה ומשפחה ( מתוקשב)

 

 

 

 

 

 

6/11/2019

18:00-19:30

מערכות מידע ניהוליות

8/11/2019

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מערכות מידע ניהוליות

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

יסודות המימון

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/11/2019

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

15/11/2019

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מערכות מידע ניהוליות

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

יסודות המימון

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

20/11/2019

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

22/11/2019

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מערכות מידע ניהוליות

 

09:10-10:00

סמינריון במשאבי אנוש

        10:10-10:40 חגי ישראל מפגש ראשון-הכרות

 

21:30-23:00

יסודות המימון

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/11/2019

18:00-19:30

מערכות מידע ניהוליות

29/11/2019

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מערכות מידע ניהוליות

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

יסודות המימון

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/12/2019

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

6/12/2019

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

יסודות המימון

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/12/2019

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

13/12/2019

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

יסודות המימון

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/12/2019

18:00-19:30

מערכות מידע ניהוליות

20/12/2019

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מערכות מידע ניהוליות

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

יסודות המימון

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/12/2019

18:00-19:30

חנוכה-אין לימודים

27/12/2019

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1/2020

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

3/1/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מערכות מידע ניהוליות

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

יסודות המימון

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/1/2020

18:00-19:30

מערכות מידע ניהוליות

10/1/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

 

מערכות מידע ניהוליות

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

19:45-21:15

יסודות המימון

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

21:30-23:00

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/1/2020

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

17/1/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מערכות מידע ניהוליות

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

יסודות המימון

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/1/2020

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

24/1/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מערכות מידע ניהוליות

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

יסודות המימון

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/1/2020

18:00-19:30

מערכות מידע ניהוליות

31/1/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מערכות מידע ניהוליות

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

יסודות המימון

 

10:50-12:20

שיטות מחקר - אחרון

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2/2020

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

7/2/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

תעסוקה,כלכלה ומשפחה ( מתוקשב)-חזרה למבחן

 

21:30-23:00

יסודות המימון

 

10:50-12:20

יסודות הניהול - מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק - מורחב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2/2020

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

14/2/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

יסודות המימון

 

10:50-12:20

יסודות הניהול - מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק - מורחב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/2/2020

18:00-19:30

יסודות המימון

21/2/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

יסודות המימון

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

 

 

10:50-12:20

יסודות הניהול - מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק - מורחב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/2/2020

18:00-20:00

מערכות מידע ניהוליות-אחרון

28/2/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

20:10-21:40

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:50-23:00

יסודות המימון

 

10:50-12:20

יסודות הניהול - מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק - מורחב

 

 

 

 

 

 

סמסטר ב

ימי רביעי

שעה

קורסים

ימי שישי

שעה

קורסים

4/3/2020

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

6/3/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

יסודות המימון

 

10:50-12:20

יסודות הניהול - מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק - מורחב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/3/2020

18:00-19:30

פורים-אין לימודים

13/3/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

 

10:50-12:20

יסודות הניהול - מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק - מורחב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/3/2020

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

20/3/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

יסודות המימון -אחרון

 

10:50-12:20

יסודות הניהול - מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק - מורחב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/3/2020

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

27/3/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול - מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק - מורחב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/4/2020

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

3/4/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול - מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק - מורחב

 

 

 

 

 

 

8/4/2020

18:00-19:30

פסח-אין לימודים

10/4/2020

07:30-09:00

פסח -אין לימודים

 

19:45-21:15

 

09:10-10:40

 

21:30-23:00

 

10:50-12:20

 

 

 

12:30-14:00

15/4/2020

18:00-19:30

פסח-אין לימודים

17/4/2020

07:30-09:00

פסח-אין לימודים

 

19:45-21:15

 

09:10-10:40

 

21:30-23:00

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

 

22/4/2020

18:00-19:30

מבוא למנהל ציבורי

24/4/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:45-21:15

מבוא למנהל ציבורי-אחרון

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול - מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק - מורחב

 

 

 

 

 

 

29/4/2020

18:00-19:30

יום העצמאות-אין לימודים

1/5/2020

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

19:45-21:15

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:30-23:00

 

10:50-12:20

יסודות הניהול - מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

חגי ישראל מפגש שני-סיכום וחזרה לבחינה

 

 

 

 

 

 

6/5/2020

18:00-19:30

ניהול ותכנון תקציב

8/5/2020

07:30-09:00

סמינריון בניהול-אחרון

 

19:45-21:15

ניהול ותכנון תקציב

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש-אחרון

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול - מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק - מורחב

 

 

 

 

 

 

13/5/2020

18:00-19:30

ניהול ותכנון תקציב

15/5/2020

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

19:45-21:15

ניהול ותכנון תקציב

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול - מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק - מורחב

 

 

 

 

 

 

20/5/2020

18:00-19:30

ניהול ותכנון תקציב

22/5/2020

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

19:45-21:15

ניהול ותכנון תקציב

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול - מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק - מורחב

 

 

 

 

 

 

27/5/2020

18:00-19:30

ניהול ותכנון תקציב

29/5/2020

07:30-09:00

חג שבועות-אין לימודים

 

19:45-21:15

ניהול ותכנון תקציב

 

09:10-10:40

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

 

3/6/2020

18:00-19:30

ניהול ותכנון תקציב

5/6/2020

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

19:45-21:15

ניהול ותכנון תקציב

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

21:30-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול - מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק - מורחב

 

 

 

 

 

 

10/6/2020

18:00-19:30

ניהול ותכנון תקציב

 

 

 

 

19:40-21:10

ניהול ותכנון תקציב

12/6/2020

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

21:20-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

 

 

 

10:50-12:20

יסודות הניהול - מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק - מורחב

17/6/2020

18:00-19:30

אחרון-ניהול ותכנון תקציב

 

 

 

 

19:40-21:10

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

19/6/2020

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

21:20-23:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

 

 

 

10:50-12:20

יסודות הניהול - מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק - מורחב

24/6/2020

18:00-19:30

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

 

 

 

19:40-21:10

מגדר אתניות ומעמד בארגונים-אחרון

26/6/2020

07:30-09:00

 

 

21:20-23:00

 

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית-אחרון

 

 

 

 

10:50-12:20

יסודות הניהול - מורחב - אחרון

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק - מורחב - אחרון