לוח זמנים לשנת הלימודים תש"פ - יהלום מחזור ד

לו"ז יהלום מחזור ד - שנה ג (סמס' א' בלבד)

>>לצפייה ברשימת הקורסים<<

סמסטר א

ימי שני

שעה

קורס

ימי שישי

שעה

קורס

28/10/2019

16:00-17:30

סמינריון (כלכלה)

1/11/2019

07:30-09:00

כלכלה התנהגותית בניהול משא"ן

 

17:45-19:15

סמינריון (כלכלה)

 

09:10-10:40

ניהול משא ומתן

 

19:30-21:00

דיני חוזים

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

4/11/2019

16:00-17:30

סוגיות בנושאים אקטואלים (יהדות) - מפגש ראשון

8/11/2019

07:30-09:00

כלכלה התנהגותית בניהול משא"ן

 

17:45-19:15

סמינריון (כלכלה)

 

09:10-10:40

ניהול משא ומתן

 

19:30-21:00

דיני חוזים

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

11/11/2019

16:00-17:30

סמינריון (כלכלה)

15/11/2019

07:30-09:00

כלכלה התנהגותית בניהול משא"ן

 

17:45-19:15

סמינריון (כלכלה)

 

09:10-10:40

ניהול משא ומתן

 

19:30-21:00

דיני חוזים

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

18/11/2019

16:00-17:30

סמינריון (כלכלה)

22/11/2019

07:30-09:00

כלכלה התנהגותית בניהול משא"ן

 

17:45-19:15

סמינריון (כלכלה)

 

09:10-10:40

ניהול משא ומתן

 

19:30-21:00

דיני חוזים

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

25/11/2019

16:00-17:30

סמינריון (כלכלה)

29/11/2019

07:30-09:00

כלכלה התנהגותית בניהול משא"ן

 

17:45-19:15

סמינריון (כלכלה)

 

09:10-10:40

ניהול משא ומתן

 

19:30-21:00

דיני חוזים

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

2/12/2019

16:00-17:30

סמינריון (כלכלה)

6/12/2019

07:30-09:00

כלכלה התנהגותית בניהול משא"ן

 

17:45-19:15

סמינריון (כלכלה)

 

09:10-10:40

ניהול משא ומתן

 

19:30-21:00

דיני חוזים

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

9/12/2019

16:00-17:30

סמינריון (כלכלה)

13/12/2019

07:30-09:00

כלכלה התנהגותית בניהול משא"ן

 

17:45-19:15

סמינריון (כלכלה)

 

09:10-10:40

ניהול משא ומתן

 

19:30-21:00

דיני חוזים

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

16/12/2019

16:00-17:30

סמינריון (כלכלה)

20/12/2019

07:30-09:00

כלכלה התנהגותית בניהול משא"ן

 

17:45-19:15

סמינריון (כלכלה)

 

09:10-10:40

ניהול משא ומתן

 

19:30-21:00

דיני חוזים

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

23/12/2019

חנוכה-אין לימודים

27/12/2019

07:30-09:00

כלכלה התנהגותית בניהול משא"ן

 

 

09:10-10:40

ניהול משא ומתן

 

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

   

 

 

 

30/12/2019

16:00-17:30

סמינריון (כלכלה)

3/1/2020

07:30-09:00

כלכלה התנהגותית בניהול משא"ן

 

17:45-19:15

סמינריון (כלכלה)

 

09:10-10:40

ניהול משא ומתן

 

19:30-21:00

דיני חוזים

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

6/1/2020

16:00-17:30

סמינריון (כלכלה)

10/1/2020

07:30-09:00

כלכלה התנהגותית בניהול משא"ן

 

17:45-19:15

סמינריון (כלכלה)

 

09:10-10:40

ניהול משא ומתן

 

19:30-21:00

דיני חוזים

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

13/1/2020

16:00-17:30

סוגיות בנושאים אקטואלים (יהדות) - מפגש שני

17/1/2020

07:30-09:00

כלכלה התנהגותית בניהול משא"ן

 

17:45-19:15

סמינריון (כלכלה)

 

09:10-10:40

ניהול משא ומתן

 

19:30-21:00

דיני חוזים

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

20/1/2020

16:00-17:30

סמינריון (כלכלה)

24/1/2020

07:30-09:00

כלכלה התנהגותית בניהול משא"ן

 

17:45-19:15

סמינריון (כלכלה)

 

09:10-10:40

ניהול משא ומתן

 

19:30-21:00

דיני חוזים

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

27/1/2020

16:00-17:30

סמינריון (כלכלה)

31/1/2020

07:30-09:00

 

 

17:45-19:15

סמינריון (כלכלה)

 

09:10-10:40

 

 

19:30-21:00

דיני חוזים

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00