לוח זמנים לשנת הלימודים תש"פ - חץ מחזור ז (שנה ב)

לו"ז חץ מחזור ז - שנה ב (סמס' א' +ב')

>>צפייה ברשימת הקורסים<<

סמסטר א

ימי שני

שעה

קורס

ימי שישי

שעה

קורס

28/10/2019

16:00-18:00

החברה הישראלית

1/11/2019

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

4/11/2019

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

8/11/2019

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

ניהול קשרי עובדים מורחב -מפגש הכרות

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

סטטיסטיקה ב-1

 

 

 

 

 

 

11/11/2019

16:00-18:00

החברה הישראלית

15/11/2019

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

18/11/2019

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

22/11/2019

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

25/11/2019

16:00-18:00

החברה הישראלית

29/11/2019

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

2/12/2019

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

6/12/2019

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

9/12/2019

16:00-18:00

החברה הישראלית

13/12/2019

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

16/12/2019

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

20/12/2019

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

23/12/2019

חנוכה- אין לימודים

27/12/2019

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

30/12/2019

16:00-18:00

החברה הישראלית

3/1/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

6/1/2020

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

10/1/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

13/1/2020

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

17/1/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

20:00-21:30

 

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר-אחרון

 

 

 

 

 

 

20/1/2020

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

24/1/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

 

 

27/1/2020

16:00-18:00

החברה הישראלית

31/1/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)

 

09:10-10:40

סטטיסטיקה ב-2

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

 

 

3/2/2020

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

7/2/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)

 

09:10-10:40

מבוא לממשל ופוליטיקה-תרגיל

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

11:15-12:20

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

 

 

10/2/2020

16:00-18:00

החברה הישראלית

14/2/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

 

 

17/2/2020

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

21/2/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

 

 

24/2/2020

16:00-18:00

החברה הישראלית

28/2/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

סמסטר ב

2/3/2020

16:00-18:00

יום בחירות -אין לימודים

6/3/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

 

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

20:00-21:30

 

 

10:50-12:20

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

 

 

9/3/2020

פורים- אין לימודים

13/3/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

10:50-12:20

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

 

 

12:30-14:00

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

16/3/2020

16:30-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

20/3/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

20:00-21:30

 

 

10:50-12:20

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

 

 

23/3/2020

16:00-18:00

החברה הישראלית

27/3/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה-מבוטל

 

18:15-19:45

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

 

 

30/3/2020

16:00-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

3/4/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)

 

09:10-10:40

סטטיסטיקה ב -3

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

 

 

6/4/2020

16:00-18:00

החברה הישראלית

10/4/2020

פסח- אין לימודים

 

18:15-19:45

תולדות המחשבה המדינית 

 

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה המדינית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/4/2020

פסח- אין לימודים

17/4/2020

פסח- אין לימודים

 

 

 

 

 

 

 

 

20/4/2020

16:00-18:00

החברה הישראלית

24/4/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

ערב יום השואה-לימודים יסתימו ב18:00

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

10:50-12:20

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית

 

 

12:30-14:00

מבוא למנהל ציבורי  ומדיניות ציבורית-אחרון

 

 

 

 

 

 

27/4/2020

ערב יום הזיכרון-אין לימודים

1/5/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

 

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

10:50-12:20

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

12:30-14:00

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

 

 

4/5/2020

16:00-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

8/5/2020

07:30-09:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה-אחרון

 

18:15-19:45

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

12:30-14:00

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

 

 

11/5/2020

16:00-18:00

החברה הישראלית

15/5/2020

07:30-09:00

סטטיסטיקה ב -4- לא התקיים

 

18:15-19:45

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)

 

09:10-10:40

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל-אחרון

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית

 

10:50-12:20

התנהגות צרכנים

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות צרכנים

 

 

 

 

 

 

18/5/2020

16:00-18:00

מבוא לממשל ופוליטיקה- תרגיל

22/5/2020

07:30-09:00

תאוריות סוציולוגיות

 

18:15-19:45

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)-אחרון

 

09:10-10:40

תאוריות סוציולוגיות

 

20:00-21:30

תולדות המחשבה  המדינית -אחרון

 

10:50-12:20

התנהגות צרכנים

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות צרכנים

 

 

 

 

 

 

25/5/2020

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב -4

29/5/2020

שבועות- אין לימודים

 

18:15-19:45

תאוריות סוציולוגיות

 

 

20:00-22:00

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/6/2020

16:00-18:00

החברה הישראלית

5/6/2020

07:30-09:00

תאוריות סוציולוגיות

 

18:15-19:45

תאוריות סוציולוגיות

 

09:10-10:40

תאוריות סוציולוגיות

 

20:00-22:00

תאוריות סוציולוגיות

 

10:50-12:20

התנהגות צרכנים

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות צרכנים

 

 

 

 

 

 

8/6/2020

16:00-18:00

החברה הישראלית

12/6/2020

07:30-09:00

תאוריות סוציולוגיות

 

18:15-19:45

תאוריות סוציולוגיות

 

09:10-10:40

תאוריות סוציולוגיות

 

20:00-22:00

תאוריות סוציולוגיות

 

10:50-12:20

התנהגות צרכנים

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות צרכנים

 

 

 

 

 

 

15/6/2020

16:00-18:00

החברה הישראלית

19/6/2020

07:30-09:00

תאוריות סוציולוגיות

 

18:15-19:45

תאוריות סוציולוגיות

 

09:10-10:40

תאוריות סוציולוגיות

 

20:00-22:00

תאוריות סוציולוגיות

 

10:50-12:20

התנהגות צרכנים

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות צרכנים

 

 

 

 

 

 

22/6/2020

16:00-18:00

החברה הישראלית-אחרון

26/6/2020

 

 

 

18:15-19:45

ניהול קשרי עובדים מורחב-מפגש סיכום

 

07:30-09:00

תאוריות סוציולוגיות

 

20:00-22:00

תאוריות סוציולוגיות

 

09:10-10:40

תאוריות סוציולוגיות-אחרון

 

 

 

 

10:50-12:20

התנהגות צרכנים

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות צרכנים-אחרון