לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"א - חץ מחזור ז (שנה ג)

לו"ז חץ מחזור ז - שנה ג ( סמסטר א )

סמסטר א

ימי שני

שעה

מקצוע

ימי  שישי

שעה

מקצוע

19/10/2020

16:00-17:30

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

23/10/2020

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

17:45-19:15

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

26/10/2020

16:00-17:30

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

30/10/2020

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

17:45-19:15

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

2/11/2020

16:00-17:30

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

6/11/2020

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

17:45-19:15

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

9/11/2020

16:00-17:30

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

13/11/2020

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

17:45-19:15

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

16/11/2020

16:00-17:30

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

20/11/2020

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

17:45-19:15

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

23/11/2020

16:00-17:30

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

27/11/2020

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

17:45-19:15

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

30/11/2020

16:00-17:30

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

4/12/2020

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

17:45-19:15

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

7/12/2020

16:00-17:30

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

11/12/2020

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

17:45-19:15

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

14/12/2020

חנוכה -אין לימודים

 

18/12/2020

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

 

 

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

 

 

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

21/12/2020

16:00-17:30

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

25/12/2020

צום י' בטבת-אין לימודים

 

 

17:45-19:15

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

 

 

 

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/12/2020

16:00-17:30

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

1/1/2021

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

17:45-19:15

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

4/1/2021

16:00-17:30

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

8/1/2021

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

17:45-19:15

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

11/1/2021

16:00-17:30

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

15/1/2021

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

17:45-19:15

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

 

 

18/1/2021

16:00-17:30

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

22/1/2021

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

17:45-19:15

היבטים סוציולוגים בניהול משברים  ויח"צ

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 

19:30-21:00

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)