לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ג - יהלום מחזור ט (שנה א')

ימי שני

שעה

מקצוע

ימי  שישי

שעה

מקצוע

קמפוס בניין 905 חדר 62

 

סמסטר א

זום

 

 

24/10/22

16:00-17:30

דיני ויחסי עבודה

28/10/22

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה א

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/10/22

16:00-17:30

דיני ויחסי עבודה

4/11/22

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה א

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מעבדה-EXEL

 

 

 

 

 

 

7/11/22

16:00-17:30

דיני ויחסי עבודה

11/11/22

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה א

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

14/11/22

16:00-17:30

דיני ויחסי עבודה

18/11/22

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה א

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מעבדה-EXEL

 

 

 

 

 

 

21/11/22

16:00-17:30

דיני ויחסי עבודה

25/11/22

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה א

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

28/11/22

16:00-17:30

דיני ויחסי עבודה

2/12/22

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה א

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מעבדה-EXEL

 

 

 

 

 

 

12/5/2022

16:00-17:30

דיני ויחסי עבודה

9/12/22

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה א

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

12/12/2022

16:00-17:30

דיני ויחסי עבודה

16/12/22

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה א

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

EXEL-מעבדה

 

 

 

 

 

 

19/12/2022

18:00-20:00

 

23/12/22

07:30-09:00

 

חופשת חנוכה-אין לימודים

20:15-21:45

 

חופשת חנוכה-אין לימודים

09:10-10:40

 

 

21:45-22:15

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

26/12/22

16:00-17:30

דיני ויחסי עבודה-ביטול שיעור

 

30/12/22

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה א-לימודים בזום

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

מגדר אתניות ומעמד בארגונים-ביטול שיעור

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

2/1/23

16:00-17:30

דיני ויחסי עבודה

6/1/23

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה א

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מעבדה-EXEL

 

 

 

 

 

 

9/1/23

16:00-17:30

דיני ויחסי עבודה

13/1/23

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה א

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

EXEL-מעבדה

 

 

 

 

 

 

16/1/23

16:00-17:30

דיני ויחסי עבודה

20/1/23

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה א

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

20:00-21:30

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

כלכלת משאבי אנוש-ביטול שיעור

 

 

 

 

12:30-14:00

כלכלת משאבי אנוש

 

 

 

 

 

 

23/1/23

16:00-17:30

דיני ויחסי עבודה

27/1/23

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

יום אחרון לסמס א

17:45-19:45

סטטיסטיקה א

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

20:00-21:30

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

כלכלת משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

כלכלת משאבי אנוש

 

 

 

 

 

 

30/1/23

16:00-17:30

הדרכה ביבלוגרפית

3/2/23

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

18:15-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

19:30-21:00

דיני ויחסי עבודה

 

10:50-12:20

כלכלת משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

כלכלת משאבי אנוש

 

 

 

 

 

 

6/2/23

16:00-17:30

הדרכה ביבלוגרפית

10/2/23

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

17:45-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

19:30-21:00

דיני ויחסי עבודה

 

10:50-12:20

כלכלת משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

כלכלת משאבי אנוש

 

 

 

 

 

 

13/2/23

16:00-17:30

הדרכה ביבלוגרפית

17/2/23

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

17:45-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

19:30-21:00

דיני ויחסי עבודה

 

10:50-12:20

כלכלת משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

כלכלת משאבי אנוש

 

 

 

 

 

 

20/2/23

16:00-17:30

הדרכה ביבלוגרפית

24/2/23

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

17:45-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

19:30-21:00

דיני ויחסי עבודה

 

10:50-12:20

כלכלת משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

כלכלת משאבי אנוש

 

 

 

 

 

 

27/2/23

16:00-17:30

הדרכה ביבלוגרפית 

3/3/23

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

17:45-19:15

דיני ויחסי עבודה

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

19:30-21:00

דיני ויחסי עבודה

 

10:50-12:20

כלכלת משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

כלכלת משאבי אנוש

3/6/2023

 

 

10/3/23

 

 

חופשת פורים-אין לימודים

16:00-17:30

 

 

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה

 

17:45-19:15

 

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

19:30-21:00

 

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

הכתובה

 

 

 

 

 

 

13/3/23

16:00-17:30

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

17/3/23

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה ב

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מעבדה -SPSS

 

 

 

 

 

 

20/3/23

16:00-17:30

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

24/3/23

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה ב

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

27/3/23

16:00-17:30

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

31/3/23

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה ב

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מעבדה -SPSS

 

 

 

 

 

 

3/4/23

16:30-18:00

 

7/4/23

07:30-09:00

 

חופשת פסח אין לימודים

18:15-19:45

 

חופשת פסח אין לימודים

09:10-10:40

 

 

20:00-21:30

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/4/23

16:00-18:00

 

14/4/23

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה

חופשת פסח אין לימודים

18:15-19:45

 

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

 

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/4/23

16:00-17:30

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

21/4/23

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה ב

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מעבדה-SPSS

 

 

 

 

 

 

24/4/23

16:00-17:30

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

28/4/23

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה ב

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

1/5/23

16:00-17:30

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

5/5/23

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה ב

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מעבדה -SPSS

 

 

 

 

 

 

8/5/23

16:00-17:30

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

12/5/23

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה ב

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

15/5/23

16:00-17:30

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

19/5/23

07:30-09:00

 

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה ב

יום ירושלים -אין לימודים

09:10-10:40

 

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

22/5/23

16:00-17:30

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

26/5/23

07:30-09:00

 

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה ב

חג שבועות-אין לימודים

09:10-10:40

 

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

29/5/23

16:00-17:30

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

2/6/23

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה ב

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מעבדה -SPSS

 

 

 

 

 

 

5/6/23

16:00-17:30

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

9/6/23

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה ב

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

12/6/23

16:00-17:30

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

16/6/23

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה ב

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

מעבדה -SPSS

 

 

 

 

 

 

19/6/23

16:00-17:30

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

23/6/23

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה ב

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00

הכתובה

 

 

 

 

 

 

26/6/23

16:00-17:30

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

30/6/23

07:30-09:00

מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה

 

17:45-19:45

סטטיסטיקה ב

 

09:10-10:40

מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל

 

20:00-21:30

התנהגות ארגונית א

 

10:50-12:20

מתמטיקה -הרצאה

 

 

 

 

12:30-14:00