בחינת הפטור בהבעה

כחלק מהחובות הנוספות לתואר, על כל סטודנט לתואר ראשון לעמוד בדרישת חובת ההבעה על פי תקנון היחידה להבעה עברית. הזכאות לתואר מותנית בקבלת פטור זה.

ניתן לקבל פטור מחובת הבעה באמצעות אחד מהקריטריונים המקדימים שנקבעו על ידי היחידה להבעה עברית (ראו להלן), באמצעות קורס מתוקשב או באמצעות בחינת פטור. 

  קריטריונים לפטור מחובת הבעה

פטורים מחובת הבעה ההסטודנטים הבאים:

1. סטודנטים בעלי ציון 76 ומעלה בהבעה עברית בתעודת בגרות ישראלית רגילה (2 יחידות).

2. סטודנטים בעלי ציון 76 ומעלה בהבעה עברית בבחינת בגרות (5 יחידות) של בתי הספר במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי.

3. סטודנטים שלמדו הבעה עברית או כתיבה מדעית באוניברסיטה ישראלית בהיקף של שעתיים שבועיות במשך שנה וקיבלו ציון 60 ומעלה.

4. סטודנטים שלמדו הבעה עברית במכינה הקדם-אקדמית באוניברסיטת בר אילן, בהיקף של שעתיים שבועיות במשך שנה והשיגו ציון 66 ומעלה (כולל בוגרי מכינת 30+ שלמדו בבר אילן).

5 סטודנטים שלמדו הבעה עברית במכינות קדם-אקדמיות באוניברסיטאות אחרות, בהיקף של שעתיים שבועיות במשך שנה והשיגו ציון 76 ומעלה.

6. סטודנטים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור בהבעה עברית מטעם אוניברסיטת בר-אילן (ציון עובר 66).

7 סטודנטים בעלי תואר ראשון מכל אוניברסיטה או מכללה ישראלית המוכרות ע"י אוניברסיטת בר-אילן.      

 

הערות:

א. תקנון זה מחייב גם במקרים שבהם נמסרה לתלמיד הודעת פטור בשל טעות מנהלית.

ב. בעלי תעודת בגרות ישראלית לא יוכלו לקבל פטור על סמך תוצאות מבחן יע"ל (ידע עברית לעולים בבחינה הפסיכומטרית).

ג. זכאי יע"ל (ידע עברית לעולים בפסיכומטרי): בעלי תעודת בגרות במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי זכאים לפטור על סמך ציון 132 ומעלה במבחן יע"ל.

ד. כל מסמך המובא לצורך קבלת פטור, צריך להיות עם החותמת "העתק זהה למקור".

 

  הרשמה לקורס מתוקשב (מקוון)

סטודנטים שאינם עומדים בקריטריונים לקבלת פטור מחובת הבעה, יוכלו לבחור האם להרשם לקורס או לבחינת פטור.

לקורס ניתן להרשם בתקופת הרישום לקורסים, ועד לסיום תקופת השינויים של אותו הסמסטר.

מעבר בהצלחה של הקורס כולל ביצוע מטלות ובחינת סיום, ציון עובר בקורס - 60.

 

  הרשמה לבחינת הפטור

סטודנטים שאינם עומדים בקריטריונים לקבלת פטור מחובת הבעה, יוכלו לבחור האם להרשם לקורס או לבחינת פטור.

המעוניינים לגשת לבחינה יוכלו להירשם בתאריכים שיפורסמו על ידי היחידה להבעה עברית

ציון עובר בבחינת הפטור - 66.

לא ניתן להשתתף במבחן הפטור יותר מפעם אחת.

 

  מבחן יע"ל - בחינת ידע בעברית המיועדת לנבחנים ששפת אימם אינה עברית

הסטודנטים חייבים להיבחן בבחינת יע"ל או בבחינת מיון עם קבלתם לאוניברסיטה ולהתחיל בלימודי עברית כשפה שנייה בשנה הראשונה ללימודיהם.

סטודנטים שסווגו לרמות ה' או ו' חייבים ללמוד עברית שנה אחת, ובסופה ייבחנו בבחינת גמר.

הסטודנטים שסווגו לרמות ג' או ד' חייבים ללמוד עברית שנתיים, ובסופן ייבחנו בבחינת גמר.

הסטודנטים שסווגו לרמות א' או ב' חייבים ללמוד עברית שלוש שנים, ובסופן ייבחנו בבחינת גמר.

זכאי יע"ל (ידע עברית לעולים בפסיכומטרי) - לפי תוצאות בחינת יע"ל הסטודנטים מסווגים כדלקמן:

רמה א –  מתחילים (6 ש"ש)

(0  -   20)

רמה ב –  קדם-בינוניים (6 ש"ש)

(21 -  50)

רמה ג –  בינוניים (4 ש"ש)

(51 -  58)

רמה ד –  מתקדמים 1 (4 ש"ש)

(59 -  83)

רמה ה –  מתקדמים 2 (4 ש"ש)

(84 - 106)

רמה ו –  הבעה ללומדי עברית כשפה שנייה (2 ש"ש)

(107 - 131)

תלמידים שציונם בבחינת יע"ל הוא 132 ומעלה פטורים מלימודי העברית (תלמידי חו"ל ותלמידים מהמגזר הערבי ומהמגזר הדרוזי בלבד).

התלמידים שציונם במבחן יע"ל הוא 130 ומעלה רשאים לגשת למבחן הפטור. הציון הפוטר במבחן הפטור הוא 86.

 

לצורך בירור והרשמה לקורסים אלו יש ליצור קשר ישירות עם המחלקה להבעה עברית