קורס תכנון ובנייה - הכשרה מקצועית

קורס תכנון ובניה - קורס תעודה מקיף ופרקטי

שוק הנדל"ן הוא אחד התחומים החמים מאז ומתמיד, וחשיבותו עולה ביחס ישר למחירי הדיור והקרקע בישראל. תחום זה מחייב רכישת ידע מקצועי המורכב מתתי ענפים שונים בתחומי המגורים, מסחר, תעסוקה והתשתיות. 

המחלקה לתוכניות מובנות בבר-אילן מקיימת קורס תכנון ובניה בקמפוס רמת-גן. זהו קורס תעודה מקיף, מעשי וישים, עליו תוכלו לקרוא בעמוד זה.

לקבלת מידע נוסף על קורס תכנון ובניה ניתן לפנות גם לראש תוכנית ההכשרה ד"ר שוקי אמרני

במיל: shukiamrani@gmail.com או  בנייד: 050-6204025

מטרות תכנית ההכשרה של קורס תכנון ובניה

התוכנית להכשרה מקצועית בתכנון ובנייה נועדה להקנות לסטודנטים ידע מקצועי עדכני על עולם הנדל"ן ומערכת התכנון והבנייה בישראל. תכני הלימוד מתמקדים בהיבטים פרקטיים שמעניקים ארגז כלים להתמודדות מושכלת בתחום הנדל"ן. נלמדים תהליכי התכנון במישור המקומי, המחוזי והארצי לאישור תוכניות למגורים, מסחר, תעסוקה, תשתיות ומבני ציבור, תוך בחינת דילמות חוקיות, מקצועיות ואתיות במטרה לשפר את יכולת ההתמודדות עם כללי המשחק החדשים לקידום מקצועי ויעיל של תוכניות בנייה, למיצוי מיטבי של הזכויות בקרקע ולמקסם את הרווחים. מוטיב חשוב נוסף עוסק בחשיפה לגישות שונות של מקבלי החלטות ומומחים העוסקים בתחום, תוך היכרות עם המדיניות הממשלתית והתכנונית.

נבחרת המרצים של קורס תכנון ובניה

ההרצאות ניתנים ע"י מיטב המומחים העוסקים במערכת התכנון והבנייה והנדל"ן.  ביניהם מרצים בתפקידים בכירים במגזר הציבורי ובסקטור הפרטי ברמה מקומיות, מחוזיות וארציות, יו"ר ועדות תכנון, מתכננים, אדריכלים, יועצים משפטיים, מנכ"לים ועוד. תכני הלימוד נלמדים בהנחייתו המקצועית של ראש התוכנית ד"ר שוקי אמרני, שכיהן כמנכ"ל משרד הפנים, יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה ויו"ר ועדה מחוזית. כך שלצד ידע מקצועי עדכני נלמדים תובנות ופרקטיקה להצלחה.

לקבלת מידע נוסף על קורס תכנון ובניה ניתן לפנות גם לראש תוכנית ההכשרה ד"ר שוקי אמרני

במיל: shukiamrani@gmail.com או  בנייד: 050-6204025

 

  לפרטים והרשמה  >> לחץ כאן<<

 

נושאי הלימוד העיקריים בקורס תכנון ובניה

  • מבוא ומושגי יסוד מרכזיים בתחום הנדל"ן ומערכת התכנון והבנייה.
  • תשתית חוקית ונורמטיבית בתהליך התכנון לאישור תוכניות.
  • כללים והנחיות בהתנהלות ועדות התכנון (מקומית, מחוזית וארצית).
  • דילמות ודרכי התמודדות עם חסמים בקידום מוצלח של פרויקטים לבנייה.
  • מיסוי מקרקעין, שמאות והכנת תוכנית כלכלית למיקסום רווחים.
  • שיקולים תכנוניים, כלכליים, חברתיים וסביבתיים בתהליך לשינוי ייעוד קרקע.
  • אישור תוכניות ייחודיות- התחדשות עירונית, פינוי בינוי ואנרגיה מתחדשת.
  • ניהול מושכל של תהליך שיתוף הציבור להסרת התנגדויות.
  • הכנת מסמכי תכנון, אדריכלות והופעה אפקטיבית בפני ועדות התכנון.

תחילת הלימודים ומשך הלימודים בקורס תכנון ובניה

 הלימודים בתכנית הכשרה מקצועית בתכנון ובנייה יתחילו בתאריך 19/10/2022 

יתקיימו בימי רביעי, בין השעות  16:30-20:00.

כחודשיים וחצי, 10 מפגשים (40  שעות לימוד).

מומלץ להתעדכן בתאריכי פתיחת קורס תכנון ובניה על ידי יצירת קשר באתר.

עלותו של קורס תכנון ובניה

עלות השתתפות בתכנית: 3,600 ₪.

דמי הרשמה: 200 ₪ (נכללים בתשלום שכ"ל ואינם מוחזרים במקרה של ביטול).

 

קורס תכנון ובניה המתאים גם לאנשים בעלי קריירה

קורס תכנון ובניה בבר-אילן מתאים גם לאנשים בעלי עבודה מחייבת ו/או לאנשים בעלי משפחה. כפי שהזכרנו, הקורס מתקיים אחת לשבוע בשעות הערב ועלותו היחסית נוחה לכל כיס.

תעודת גמר קורס תכנון ובניה

תעודה מטעם אוניברסיטת בר-אילן על סיום בהצלחה "תכנית להכשרה מקצועית בתכנון ובנייה"

לקבלת התעודה יש להיות נוכח לפחות ב80% מהתכנית ולהגיש עבודת גמר (כ - 5 עמודים על אחת מהסוגיות שנלמדו בתוכנית)

לקבלת מידע נוסף על קורס תכנון ובניה ניתן לפנות גם לראש תוכנית ההכשרה ד"ר שוקי אמרני

במיל: shukiamrani@gmail.com או  בנייד: 050-6204025

 

סילבוס קורס תכנון ובניה:

מרצה

נושא ההרצאה

שעות

תאריך

ד"ר שוקי אמרני

מנכ"ל משרד הפנים

ויו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה לשעבר

מבוא: היכרות עם מושגי יסוד  וסוגיות מרכזיות בתחום התכנון והבנייה ועולם הנדל"ן

16:30-18:00

 

מפגש 1

 

19.10.2022

עו"ד כרמית יוליס

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לנושא תכנון ובנייה

תשתית חוקית ונורמטיבית בעבודת מוסדות התכנון והבנייה מקומית, מחוזית וארצית

 

18:30-20:00

עו"ד שלומי הייזלר

ראש מטה התכנון הלאומי

ויו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה

שיקולים מרכזיים ביישום המדיניות התכנונית להשגת יעדי התכנון לשנת 2040

 

16:30-18:00

 

מפגש 2

 

26.10.2022

 

מר צחי דוד

סגן ראש אגף התקציבים

לתחום הנדל"ן במשרד האוצר

אתגרים משקיים ומוניציפליים בניהול שוק הנדל"ן לעמידה ביעדים הלאומיים

 

18:30-20:00

גב' מיכל פרנק

מנכ"לית משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מדיניות פיתוח תשתיות ארציות לקידום יעדים כלכליים, חברתיים

ומוניציפליים

16:30-18:00

 

מפגש 3

 

2.11.2022

 

יקבע בנפרד

תהליך התכנון  הסטטוטורי לאישור תוכניות בתחום האנרגיה המתחדשת

18:30-20:00

מר איתמר בן-דוד

יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה- מחוז חיפה

דילמות בתהליך קבלת החלטות בוועדה המחוזית- לאישור תב"ע לדיור ועסקים

16:30-18:00

 

מפגש 4

 

9.11.2022

 

יקבע בהמשך

אתגרי פיתוח לדיור, תעסוקה ותשתיות מנקודת מבטה של הרשות המקומית

 

18:30-20:00

 

 

ד"ר רותי פרום

ראש רשות התכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

תכנון במרחב הכפרי לפיתוח ושינוי ייעודי קרקע חקלאית למגורים, מסחר ותעסוקה

 

 

16:30-18:00

 

 

 

מפגש 5

 

16.11.2022

יקבע בהמשך

התחדשות עירונית - שיקולים תכנוניים, חברתיים ומוניציפליים  של ועדה מקומית ומחוזית

18:30-20:00

 

 

יקבע בהמשך

תכנון וניהול פרויקטים לאישור תב"ע מנקודת מבטו של היזם ובעלי הקרקע

16:30-18:00

 

מפגש 6

 

23.11.2022

אדר' זהר אלטרמן

בעלים של אלף בית אדריכלים- תכנון ערים ואדריכלות נוף

היבטים פרקטיים באדריכלות חדשנית לתכנון ולמיצוי מיטבי של המשאבים והקרקע

 

18:30-20:00

עו"ד אייל עזורי

מנהל משרדי מיסוי מקרקעין תל אביב ונתניה לשעבר

סוגיות מרכזיות במיסוי מקרקעין ונדל"ן בתכנון הסטטוטורי לאישור תב"ע

16:30-18:00

 

מפגש 7

 

30.11.2022

מר אוהד דנוס

יו"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר

תפקידה וחשיבותה של השמאות המקצועית בתכנון תב"ע ועסקאות נדל"ן

 

18:30-20:00

יקבע בהמשך

שיתוף מושכל של הציבור-

לצמצום התנגדויות וטיוב איכות התכנון ואיכות החיים

16:30-18:00

 

מפגש 8

 

7.12.2022

ד"ר ירון קליין

מנכ"ל קבוצת אתרים

עיריית תל אביב יפו

שיקולים תכנוניים ומוניציפליים בתכנון ופיתוח במרחב הימי ובסביבה החופית

18:30-20:00

יקבע בהמשך

דרכי התמודדות עם חסמים בקידום תב"ע ופיתוח תשתיות במגזר הלא יהודי

16:30-18:00

 

מפגש 9

 

14.12.2022

מר אמיר הלוי

מנכ"ל משרד התיירות וחבר במועצה הארצית לשעבר

תכנון ופיתוח מיזמים ותשתיות בתחום התיירות- כמנוף לצמיחה כלכלה עירונית

 

18:30-20:00

ד"ר שוקי אמרני

ראש תוכנית ההכשרה

מר יאיר הירש

מנכ"ל משרד הפנים

מר עופר פטרסבורג

עורך ופרשן נדל"ן היום

פאנל מסכם:

אתגרים תכנוניים, חברתיים ומוניציפליים בעולם הנדל"ן במציאות של חוסר ודאות

 

סיכום תוכנית ההכשרה:

*תובנות עיקריות- אישי וציבורי

*חלוקת תעודות

 

16:30-18:00

 

 

 

_________

18:30-20:00

 

מפגש 10

 

28.12.2022

 
 
 

*יתכנו שינויים בתוכנית.

לקבלת מידע נוסף על קורס תכנון ובניה ניתן לפנות גם לראש תוכנית ההכשרה ד"ר שוקי אמרני

במיל: shukiamrani@gmail.com או  בנייד: 050-6204025

 

  לפרטים והרשמה  >> לחץ כאן<<