קורס תכנון ובנייה - הכשרה מקצועית

מטרות תכנית ההכשרה של קורס תכנון ובנייה

תכנית הלימודים נועדה להקנות לסטודנטים ידע מקצועי מקיף ועדכני בנושא מערכת התכנון והבנייה בדגש על תכנים שיש בהם כדי לסייע לעוסקים בתחום. ילמדו תהליכי התכנון והבנייה ברמה המקומית, המחוזית והארצית לאור השינויים שחלו בשנים האחרונות במערכת התכנון והבנייה שמעצימים את הצורך בידע מקצועי. תכני הלימוד יכוונו להתמודדות טובה יותר עם כללי המשחק וכדי לשפר את הידע המקצועי למיצוי מיטבי של הקרקע, הזכויות והמשאבים.

נבחרת המרצים של קורס תכנון ובנייה

ההרצאות בקורס תכנון ובנייה יינתנו ע"י מיטב המומחים בתחום שיעשירו את עולם הידע של הסטודנטים מהניסיון האישי שרכשו במהלך שנים רבות של פעילות ועשייה בנושאים שילמדו. בכלל זה, יו"ר ועדות תכנון ובנייה, מהנדסים, יועצים משפטיים ומתכנני ערים. ובהנחייתו המקצועית של ד"ר שוקי אמרני, שכיהן כמנכ"ל משרד הפנים, יו"ר ועדה מחוזית ויו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה.

 

  לפרטים והרשמה  >> לחץ כאן<<

 

תכני הלימוד העיקריים בקורס תכנון ובנייה

מבוא למערכות תכנון ובנייה.

תשתית חוקית ונורמטיבית לתהליכי התכנון והבנייה.

התנהלות מוסדות תכנון ובנייה - מקומית, מחוזית וארצית.

משמעויות פרקטיות מהרפורמה בחוק התכנון והבנייה.

פיתוח מול שימור – דילמות, אתגרים ודרכי התמודדות.

שאלות של מיסוי וכלכלה בתהליכי תכנון ובנייה.

קשיים ואתגרים בתהליכי התכנון והבנייה במגזר המיעוטים.

שיקולים תכנוניים, כלכליים, חברתיים וסביבתיים בדיון בתכנית.

אישור תכניות בנייה מנקודת המבט של הרשות המקומית.

דרכי התמודדות עם דילמות תכנוניות, משפטיות ואתיות.

תהליך אישור תכניות להתחדשות עירונית, פינוי בינוי ותמ"א 38.

תחילת הלימודים ומשך הלימודים בקורס תכנון ובנייה

 הלימודים בתכנית הכשרה מקצועית בתכנון ובנייה יתחילו בתאריך 12/02/2019 

ימי שלישי, בין השעות  16:30-20:30.

כחודשיים וחצי, 10 מפגשים (40  שעות לימוד).

מומלץ להתעדכן בתאריכי פתיחת קורס תכנון ובניה על ידי יצירת קשר באתר.

עלותו של קורס תכנון ובנייה

עלות השתתפות בתכנית: 3,400 ₪.

דמי הרשמה: 200 ₪ (נכללים בתשלום שכ"ל ואינם מוחזרים במקרה של ביטול) .

תעודת גמר

תעודה מטעם אוניברסיטת בר-אילן על סיום בהצלחה "תכנית להכשרה מקצועית בתכנון ובנייה"

לקבלת התעודה יש להיות נוכח לפחות ב80% מהתכנית ולהגיש עבודת גמר

 

  לפרטים והרשמה  >> לחץ כאן<<