קורס - ניהול עסקים כהלכה

* קורס זה בניהול עסקים כהלכה לא ייפתח בשנת הלימודים הקרובה

"ניהול עסקים כהלכה"

להכשרה מעשית למנהלים של עסקים ושל עמותות במגזר החרדי

 

       המגזר החרדי משופע במנהלים ובבעלי עסקים חרוצים ומוכשרים. עם זאת, שיעורי ההצלחה של עסקים                         
       בבעלות חרדית נמוכים מאשר בעסקים בבעלות שאינה חרדית. הסיבה לכך טמונה בהעדר הכשרה עסקית           
       וניהולית ראויה.

       כמענה לכך, מקימה אוניברסיטת בר-אילן, יחד עם "מלאכת מחשבת, יזמות ואסטרטגיה", קורס ייעודי למנהלי            
       עסקים ועמותות, ולאנשי עסקים מקרב המגזר החרדי. הקורס יועבר על ידי מרצים מהסגל האקדמי של                   
        אוניברסיטת בר-אילן, יחד עם אנשי עסקים מובילים בתחומיהם מהשטח.

מטרת התכנית

      תוכנית הלימודים  נועדה להקנות כלים מעשיים למנהלים ולאנשי עסקים מקרב המגזר החרדי, ולהגדיל
      את שיעורי הצלחתם. בקורס ילמדו ניהול פיננסי, משפטים, שיווק, מכירות, ניצול המדיה האינטרנטית  -   
      באינטרנט כשר - אסטרטגיה עסקית, ניהול ארגוני, מחקר שוק, יחצנות, גיוס כספים, מיסוי, מאפיינים של השוק
      הכללי בארץ.
      הלימודים יתנהלו מתוך כבוד למגזר החרדי ולצרכיו.

      לוח הלימודים והחופשות של התוכנית מותאם ללוח החופשות הישיבתי.

תחילת הלימודים ומשך הלימודים

       תחילת הלימודים-אוקטובר 2019
      סיום לימודים:  

השיעורים יתקיימו בימי שני, בין השעות  10:00-15:00 לנשים. ובין השעות 17:00-22:00 לגברים

ויימשכו כ- 8 חודשים, 35מפגשים (170  שעות לימוד).

 

מקום הלימודים

אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

        עלות השתתפות בתכנית: 9,000 ₪.

        דמי הרשמה: 200 ₪ (נכללים בתשלום שכ"ל ואינם מוחזרים במקרה של ביטול) .

פרטים בקרוב

תעודת גמר

       מטעם לימודי תעודה באוניברסיטת בר-אילן על עמידה בהצלחה בתוכנית
      "עושים עסקים כהלכה, להכשרת מנהלים ובעלי עסקים"