קורסי תוכן באנגלית תשפ"ד

שם התוכנית

קורס תוכן-1

מיועד לסטודנטים ברמת 'מתקדמים ב' ו'ברמת פטור' 

קורס תוכן-2

מיועד רק לסטודנטים ברמת פטור בלבד!

חץ-שנה א

מובנה במערכת -"אתיקה בניהול" 93-220-01

מושגי יסוד במדעי  מתוקשב החברה- 93-010-03 

חץ-שנה ב

מובנה במערכת -"אתיקה בניהול" 93-220-01

מושגי יסוד במדעי החברה-93-010-03 - סמסטר א-תשפ"ד מתוקשב

חץ-שנה ג

מובנה במערכת -"אתיקה בניהול" 93-220-01

מושגי יסוד במדעי החברה-93-010-03 - סמסטר א-תשפ"ג מתוקשב

 

 

 

יהלום-שנה א

ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי"-93-040-01 

מושגי יסוד במדעי החברה-93-010-03 - סמסטר א-תשפ"ג. מתוקשב

יהלום-שנה ב

"ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי"-93-040-01

מושגי יסוד במדעי החברה-93-010-03 - סמסטר א מתוקשב

 

 

 

ינשופים-שנה א

"ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי"-93-040-01

מושגי יסוד במדעי החברה-93-010-03 - סמסטר א מתוקשב

ינשופים-שנה ב

"ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי"-93-040-01

מושגי יסוד במדעי החברה-93-010-03 - סמסטר א מתוקשב

 

 

 

יהלום אביב-שנה א

מובנה במערכת -"ניהול משא ומתן -93-039-12

מושגי יסוד במדעי החברה-93-010-03 - סמסטר א מתוקשב

יהלום אביב -שנה ב

מובנה במערכת -"תורת הצרכן"-93-034-12

מושגי יסוד במדעי החברה-93-010-03 - סמסטר א מתוקשב

יהלום אביב-שנה ג

מובנה במערכת -"ניהול משא ומתן -93-039-12

מושגי יסוד במדעי החברה-93-010-03 - סמסטר א מתוקשב