כיתות לימוד קיץ שנה"ל תשע"ח

חדרים עבור תכניות חץ +יהלום+  ינשופים - קיץ תשע"ח

תכנית

יום

שעה

בניין/כיתה

סמסטר

מרצה

תכנית חץ ה'

שני

22:00-16:00

011/604

קיץ

 

שישי

14:00-07:30

012/604

קיץ

 

שני

19:10-16:00

011/604

קיץ

ד"ר מיכל סלצקי

שני

19:10-16:00

013/604

קיץ

ד"ר איל ברנדייס

שני

19:10-16:00

014/604

קיץ

ד"ר אבי בר

תכנית חץ ו'

שני

22:00-16:00

001/1002

קיץ

 

שישי

14:00-07:30

001/1002

קיץ

 

שישי - תרגיל יחב"ל

10:40-09:10

001/1002

קיץ

מר ניר לויטן

שישי - תרגיל יחב"ל

10:40-09:10

305/1002

קיץ

גב' כרמית פוקס אברבנל

תכנית יהלום ג'

שני

22:00-16:00

102/604

קיץ

 

שישי

14:00-07:30

061/604

קיץ

 

שני

19:10-16:00

102/604

קיץ

ד"ר דביר קווה

שני

19:10-16:00

104/604

קיץ

ד"ר אלה קורן

שני

19:10-16:00

201/505

קיץ

ד"ר אבי יוסיפוף

תכנית יהלום ד'

שני

22:00-16:00

111/306

קיץ

 

שישי

14:00-07:30

9/902

קיץ

 

תכנית ינשופים ב'

רביעי

23:00-18:00

011/604

קיץ

 

שישי

14:00-07:30

062/604

קיץ

 

תכנית ינשופים ג'

רביעי

23:00-18:00

7/507

קיץ

 

שישי

14:00-07:30

1/207

קיץ