כיתות לימוד קיץ שנה"ל תשע"ט

חדרים עבור תכניות חץ +יהלום+  ינשופים - תשע"ט (סמ' קיץ 24/06/19 עד 27/09/19)

תכנית

יום

שעה

בניין/כיתה

מרצה

סמסטר

תכנית חץ ו'

שני

22:00-16:00

בניין604

כיתה 011

 

קיץ

שישי

14:00-07:30

16-30.8:     בניין 403 כיתה 67

6-20.9:       בניין 305 כיתה 10

 

 

קיץ

שני

19:15-16:00

בניין604 כ

כיתה 011

ד"ר לונדין יוסף

קיץ

שני

19:15-16:00

בניין 604

כיתה 013

ד"ר יונתן ריינהולד

קיץ

שני

19:15-16:00

בניין 604

כיתה 014

ד"ר אבי בר

קיץ

תכנית חץ ז'

שני 

חד פעמי - 2.9.19

22:00-16:00

בניין 604

כיתה 101

 

קיץ

שני

החל מ 9.9.19-סוף סמסטר קיץ

 

22:00-16:00

בנין 213

כיתה 4

 

 

קיץ

שישי

14:00-07:30

בניין 1105

כיתה 271

 

קיץ

שישי - תרגיל יחב"ל

10:40-09:10

בניין 1105

כיתה 271

מר ניר לויטן

קיץ

שישי - תרגיל יחב"ל

10:40-09:10

בניין 1104

כיתה 243

ד"ר כרמית פוקס אברבנאל

קיץ

תכנית יהלום ד'

שני

22:00-16:00

בניין 604

כיתה 012

 

קיץ

שישי

14:00-07:30

בניין 604

כיתה 012

 

קיץ

שני

19:15-16:00

בניין 604

כיתה 012

ד"ר דביר קווה

קיץ

שני

19:15-16:00

בניין 604

 כיתה 104

ד"ר אלה קורן

קיץ

שני

19:15-16:00

בנין 505

כיתת מעבדה

201

ד"ר אבי יוסיפוף

קיץ

תכנית יהלום ה'

שני

בין התאריכים

  1-12.7.19

22:00-16:00

בניין 213

כיתה 4

 

קיץ

שני

מתאריך 22.7.19 ואילך

22:00-16:00

בנין 1102

כיתה 2

  קיץ

שישי

14:00-07:30

בניין 905

כיתה 063

 

קיץ

תכנית ינשופים ג'

רביעי

23:00-18:00

בניין 1002

כיתה 001

 

קיץ

שישי

14:00-07:30

בניין 604

כיתה 011

 

קיץ

תכנית ינשופים ד'

רביעי

23:00-18:00

בניין 507

כיתה 007

 

קיץ

שישי

 

14:00-07:30

בניין 902

כיתה 9

 

קיץ

 

שישי 19.7.19

באופן חד פעמי!

14:00-07:30

בנין אולם 403

אולם מינץ

(קומה -1)

 

    קיץ

 

אנגלית תשע"ט (סמ' קיץ 24/06/19 עד 27/09/19)

מספר קורס

שם קורס

יום

שעה

כיתה לקיץ

41-904-67

בסיסי

שלישי

19:00-16:00

בניין 504 כיתה 006

באופן חד פעמי בתאריך 03/09/19 הקורס יתקיים בבניין 502 כיתה 037

41-904-68

בסיסי

שלישי

19:00-16:00

בניין 507 כיתה 005

באופן חד פעמי בתאריך 03/09/19 הקורס יתקיים בבניין 502 כיתה 038