כיתות לימוד קיץ שנה"ל תשפ"ב

חדרים עבור תכניות חץ +יהלום+  ינשופים - קיץ שנה"ל תשפ"ב

תכנית

יום

שעה

בניין

כיתה

27/06/2022  בלבד!

מרצה

תכנית חץ שנה ב( מחזור ט)

שני

22:00-16:00

1002

1

אין שינוי!

ד"ר חן ריגר

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

 

שני

16:00 -20:00

1002

1

אין שינוי!

ד"ר מיכל סלצקי

 

שני

16:00 -20:00

1002

201

בניין 1300 / כיתה 1

פורפ' יונתן ריינהולד

 

שני

16:00 -20:00

1002

202

בניין 1300 / כיתה 2

ד"ר אבי בר

תכנית חץ שנה א(מחזור י)

שני

22:00-16:00

905

62

איו שינוי!

 

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

תכנית יהלום שנה ב'( מחזור ז)

שני

22:00-16:00

1104

42

בניין203 / כיתה 221

ד"ר ליאת ליפשיץ& ד"ר אבי טילמן 

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

 

שני

22:00 -18:00

1104

42

בניין203 / כיתה 221

ד"ר דביר קווה

 

שני

22:00 -18:00

1104

243

בניין105 / כיתה 003

ד"ר אבי יוספוב

 

שני

22:00 -18:00

1104

244

בניין105 / כיתה 004

ד"ר אלה קורן

 
 

תכנית

יום

שעה

בניין

כיתה

18/07/2022  בלבד!

מרצה

תכנית יהלום שנה א (מחזור ח)

שני

22:00-16:00

902

9

בניין905 / כיתה 63

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

יהלום אביב שנה א ( מחזור א)

שלישי

22:00-16:00

1002

1

איו שינוי!

 

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

תכנית ינשופים שנה ב' ( מחזור ו)

רביעי

23:00-18:00

507

7

אין שינוי!

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

תכנית ינשופים שנה א'-(מחזור ז)

רביעי

23:00-17:00

203

221

אין שינוי!

 

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום