כיתות לימוד קיץ שנה"ל תשפ"א

חדרים עבור תכניות חץ +יהלום+  ינשופים - תשפ"א קיץ

תכנית

יום

שעה

בניין/כיתה

סמסטר

מרצה

תכנית חץ ח'

שני 

22:00-16:00

68/403

קיץ

ד"ר חן ריגר

שישי

14:00-07:30

מקוון - זום

קיץ

 

שני

19:15-16:00

104/604

קיץ

ד"ר מיכל סלצקי

שני

19:15-16:00

68/403

קיץ

ד"ר יונתן ריינהולד

שני

19:15-16:00

105/604

קיץ

ד"ר אבי בר

תכנית חץ ט'

שני

22:00-16:00

1/1002

קיץ

ד"ר אבי שריד

ד"ר אלי גרונפינקל

שישי

14:00-07:30

מקוון - זום

קיץ

 

שישי - תרגיל יחב"ל

09:00-07:30

מקוון - זום

קיץ

מר ניר לויטן

שישי - תרגיל יחב"ל

09:00-07:30

מקוון - זום

קיץ

ד"ר כרמית פוקס אברבנל

תכנית יהלום ו'

שני

22:00-16:00

42/1104

קיץ

גב' ליאת ליפשיץ

שישי

14:00-07:30

מקוון - זום

קיץ

 

שני

22:00-19:00

42/1104

קיץ

ד"ר דביר קווה

שני

22:00-19:00

243/1104

קיץ

ד"ר אלה קורן

שני

22:00-19:00

244/1104

קיץ

ד"ר אבי יוסיפוף

תכנית יהלום ז'

שני

22:00-16:00

7/507

קיץ

 

שישי

14:00-07:30

מקוון - זום

קיץ

 

תכנית ינשופים ה'

רביעי

23:00-18:00

9/902

קיץ

 

שישי

14:00-07:30

מקוון - זום

קיץ

 

תכנית ינשופים ו'

רביעי

23:00-18:00

7/507

קיץ

 

שישי

14:00-07:30

מקוון - זום

קיץ