תוכנית חכ"ם שנה"ל תשפ"א

הנדון :תוכנית חכ"ם רשימת חיובים לשנת תשפ"א

להלן פירוט החיובים בשנות הלימודים לסטודנטים של התוכניות הייעודיות לתואר ראשון, הנלמדות בשלוש שנים בתוכנית חכ"ם, על בסיס נתוני מחירים של תש"פ צמוד לעליית המדד 07/2020 ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה. (הפירוט המוצג הינו ללא לימודי השלמה אלא רק עבור לימודי התואר)

 

התעריפים לפיהם נערך החישוב - התעריפים הינם לתחילת תש"פ – כל שנה מתפרסמים תעריפים חדשים ושכר הלימוד מחושב על פיהם . התעריפים צמודים לעליית המדד 07/2020 ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה, במהלך שנת הלימודים וההצמדה נדרשת בעת התשלום.

 • שכר לימוד שנתי המהווה 100% הוא – 10,198 ₪ (מתפרסם מדי שנה על ידי המועצה להשכלה גבוהה). חיוב לתואר ראשון הינו מינימום 300%
 • חיוב שכר הלימוד מבוצע בהתאם למספר השעות שלומד בפועל.
 • דמי שמירה – 525 ₪ לכל שנה אקדמית
 • דמי רווחה – 334 ₪ לכל שנה אקדמית
 • דמי אגודת סטודנטים ארצית – 10 ₪ לכל שנה אקדמית
 • שעת קיץ – 800 ₪ - ( זו הערכה- התעריף לתש"פ יפורסם בהמשך)
 • ש"ש השלמה כ-800 ש"ח (צמוד לעליית מדד). סך קורסי ההשלמה הנדרשים עומד על 35 ש"ש.

עלות קורסי אנגלית

 • קורס אנגלית בסיסי – 2925 ₪
 • קורס אנגלית מתקדמים א' – 1950 ₪
 • קורס אנגלית מתקדמים ב' – חינם רק באם נלמד בסמסטר א או ב ( אם סטודנט חוזר על הקורס, הוא יחוייב)

יש לשים לב

 1. חישוב שכ"ל בכללותם, התשלומים הנלווים ומועדי התשלום כפופים במלואם להוראות ההרשמה לתשפ"א.
 2. בכל שנה כל החיובים מתעדכנים מחדש בהתאם לתעריפים .
 3. כל החיובים צמודים לעליית מדד יולי של השנה הקודמת. בתשפ"א - 07/2020
 4. לכל החיובים יכולה להתווסף ריבית במידה והתשלום לא מתבצע בזמן.
 5. הפסקת לימודים- בהתאם לכתוב בתקנון האוניברסיטה.
 6. הצמדה למדד- שכר הלימוד צמוד במלואו לעליית מדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2020 ולא יפחת משכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה

 

הערכת עלויות-

הסכומים המפורטים להלן הינם בהתאם לנתונים העדכניים למועד פרסומם ואינם כוללים שינויים בתעריפים כפי שיקבעו בתקנון הסופי שיפורסם, לרבות בהתחשב בהצמדה, תעריפי שכ"ל ונלווים. כמו כן הסכומים מניחים לימודים במתכונת מסוימת ואינם לוקחים בחשבון שעות עודפות, פריסה שונה של תוכנית הלימודים וכדומה.

 

* חכ"ם:

שנה א: 28.5  שעות  שנה ב: 21 שעות  שנה ג: 14.5 שעות

אנגלית: בסיסי+ מתקדמים א- 5,172.75 ₪

 

שנה

שכר לימוד

נלווים (שמירה, רווחה ואגודה)

אנגלית

סה"כ

שנה א

11,233.73

879

 2,925.00

(בסיסי)

15,037.73

 

שנה ב

10,038.66

879

 1,950.00

(מתקדמים א)

 12,867.66

שנה ג

6,931.45

879

 

   7,810.45

סה"כ

 

 

 

 35,715.84

 

 

אופן חישוב שכ"ל-

אחוז שכ"ל שנתי

אחוז שכ"ל  לתואר    X  מספר שעות לימוד השנה

 מספר  שעות תקן לתואר

מחיר שכ"ל לשנה

אחוז שכ"ל שנתיX  שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית.

מחיר לשעה עודפת

לאחר סיום צבירת שעות התקן תחשב שעת לימוד כשעה עודפת.

תעריף לשעה עודפת-4.7% לשעה X  שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית.

רישום בשנת הלימודים רק למבחן ו/או הגשת עבודה באיחור

חיוב 10% משכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית. סטודנטים אלו לא יחויבו בתשלומים נלווים.

 

 

*מספר השעות הנלמדות בכל סמסטר יכול להשתנות משנה לשנה אך מסתכם ל- 64 ש"ש לתואר

ושכר הלימוד יחושב בהתאם

 

 

שכר לימוד לקיץ, מועד מיוחד, חיוב תקורה, שעות עודפות ואנגלית צמוד אף הוא לעליית מדד חודש יולי 2019 המתעדכן בכל 15 לחודש ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה