קורס הכשרת עובדים לבחירות

שיטת הבחירות ברשויות המקומיות

מטרת הלימודים הינה הקניית ידע למתמודדים וחברי מועצה כיצד לממש את זכותם להיבחר לתפקידים ברשות המקומית וכן הקניית ידע לאזרחים מן השורה שברצונם להתקבל לתפקידים בבחירות כמו: מזכיר קלפי, יו"ר ועדות קלפי, מפקחים, קולטים ועוד.

מרצה הקורס : מר ירוחם כהן

מנהל בחירות ברשויות המקומיות ומנהל ועדת בחירות אזורית לכנסת, מרצה בהשתלמויות לרשויות המקומיות

משך הקורס:  בימי שלישי בין השעות 17:00-21:00. בתאריך:  03/01/2023

מבנה הקורס: 10 מפגשים לפי 4 שעות למפגש. סה"כ 40 שעות.

דרישות ומטלות: נוכחות חובה בשיעורים + תרגיל מסכם

קהל יעד:  מתמודדים,  חברי מועצה ואזרחים

עלות הקורס: 3500 ₪ 

מועד אחרון לרישום 20.12.2022

להרשמה ופרטים נוספים : shraga.lapides@biu.ac.il

 

ההכשרה כוללת:

הקורס יתמקד במערכת הבחירות ברשויות המקומיות בישראל תוך התייחסות למכלול ההיבטים השונים הנוגעים לבחירות:

•שיטת הבחירות, מקורותיה ההיסטוריים ומיקומה בשיטת הממשל בישראל

•בדיקת וקביעת מקומות הקלפי

•הזכות לבחור ולהיבחר

•קביעת הסיעות במועצה היוצאת

•הרכבת ועדת בחירות

•אופן הגשת רשימות מועמדים למועצה ולראש הרשות

•חישוב הרכב וועדות הקלפי " מפתח סיעתי"

•בעלי התפקידים בקלפי וסמכויותיהם

•ספירת הקולות בסיום ההצבעה

•חישוב מנדטים וחלוקתם.