קורס ביואתיקה - לימודי תעודה בביואתיקה

* קורס ביואתיקה זה לא ייפתח בשנת הלימודים הקרובה

ביואתיקה היא תחום מרתק העוסק בסוגיות האתיות של הרפואה והביולוגיה ונועד לתת מענה לשאלות מהותיות כגון: מהם גבולות כיבוד רצונו של היחיד במסגרת הטיפול הרפואי? האם ניתן לספק הצדקה למתן טיפול רפואי בניגוד לרצונו של היחיד?  האם ראוי לאפשר לזוגתו או להוריו של אדם שנפטר לעשות שימוש בזרעו לצורך הבאת ילד לעולם? כיצד נקבע רגע המוות וכיצד קביעה זו משפיעה על היצע האיברים המיועדים להשתלה? האם ראוי להשתמש בהנדסה גנטית על מנת להאריך את תוחלת החיים של בני האדם ולהימנע מתחלואים שונים? האם שיבוט בני אדם או בעלי חיים הוא מהלך ראוי ומה מעמדו המוסרי של המשובט? אלו עקרונות יוכלו להנחותנו בעיצוב מדיניות ציבורית צודקת להקצאת משאבים רפואיים המצויים בחוסר? ועוד שלל שאלות וסוגיות שונות המשלבות ערכים, מוסר, ביולוגיה ורפואה ומעסיקות את האנושות ככל שהיא מתקדמת את עבר העתיד.

לימודי התעודה בביואתיקה מיועדים לפתוח שער לעולם השיח הביואתי-הפילוסופי ברמה אקדמית גבוהה ולשמש יסוד להתמחות מקצועית בביואתיקה כהרחבת הדעת וכהשלמה למומחיות המקצועית של העוסקים והעוסקות במקצועות הבריאות, המשפט והמנהל הציבורי. הקורס יועבר תחת חסותה האקדמית של התכנית ללימודים מתקדמים בביואתיקה, הפועלת במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן.

מטרת התכנית ללימודי תעודה בביואתיקה

במסגרת התכנית ללימודי תעודה בביואתיקה יחשפו הלומדים לתיאוריות מרכזיות בפילוסופיה של המוסר, תוך בחינה ביקורתית שלהן ויישומן לסוגיות מרכזיות בביואתיקה. כמו כן, במסגרת מפגשים עם מומחים שונים בתחום הרפואה, המשפט, הסיעוד וקביעת המדיניות יוצגו היבטים ייחודיים של הביואתיקה הישראלית תוך דיון ביקורתי משווה מול זו הנהוגה במדינות אחרות.

תחילת הלימודים ומשך הלימודים בתכנית ביואתיקה

תחילת הלימודים- 17 באוקטובר 2018 וסיום 19 ביוני 2019.

השיעורים יתקיימו בימי רביעי, בין השעות 12:00-20:00.

פתיחת התוכנית מותנית במספר הנרשמים

תוכנית הלימודים:

יום ד

סמסטר א'

סמסטר ב'

12-14

מבוא לפילוסופיה של המוסר – דר' אפרת רם טיקטין

מבוא לפילוסופיה של המוסר - דר' אפרת רם טיקטין

14-16

-

שאלות של צדק ומוסר במצבי חירום - דר' אפרת רם טיקטין

16-18

מבוא לפילוסופיה – פרופ' נעם זהר

סוגיות באתיקה רפואית - דר' אפרת רם טיקטין

18-20

ביואתיקה ישראלית ובינ"ל – 4 מפגשים בסמסטר (פרופ' נעם זהר)

ביואתיקה ישראלית ובינ"ל – 4 מפגשים בסמסטר (דר' אפרת רם טיקטין)

 

מקום הלימודים של קורס ביואתיקה

אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

עלות השתתפות בתכנית: 10,500 ₪.

תעודת הגמר הניתנת בסיום קורס ביואתיקה

לימודי תעודה בתכנית לביואתיקה

 

להרשמה לתוכנית ביואתיקה יש לשלוח לדוא"ל Shraga.lapides@biu.ac.il

קו"ח, תעודות השכלה, הכשרה ולציין את שם תוכנית הלימודים

 

http://biu-es.co.il