תוכנית ינשופים ורום שנה"ל תש"פ

הנדון : תוכנית 'ינשופים' ורום רשימת חיובים לשנת תש"פ

 

להלן פירוט החיובים בשנות הלימודים לסטודנטים של התוכניות הייעודיות לתואר ראשון, הנלמדות בשנתיים קלנדריות בתוכנית ינשופים ורום, על בסיס נתוני מחירים של תש"פ צמוד לעליית המדד 07/2019 ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

 

התעריפים לפיהם נערך החישוב - התעריפים הינם לתחילת תש"פ – כל שנה מתפרסמים תעריפים חדשים ושכר הלימוד מחושב על פיהם . התעריפים צמודים לעליית המדד 07/2019 ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה, במהלך שנת הלימודים וההצמדה נדרשת בעת התשלום ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה

 • שכר לימוד שנתי המהווה 100% הוא – 10,259 ₪ (מתפרסם מדי שנה על ידי המועצה להשכלה גבוהה). חיוב לתואר ראשון הינו מינימום 300%
 • חיוב שכר הלימוד מבוצע בהתאם למספר השעות שלומד בפועל.
 • דמי שמירה – 525 ₪ לכל שנה אקדמית
 • דמי רווחה – 352 ₪ לכל שנה אקדמית
 • דמי אגודת סטודנטים ארצית – 10 ₪ לכל שנה אקדמית
 • שעת קיץ – הערכה- 800 ₪  הערכה בלבד- תעריף תש"פ יפורסם בהמשך)

עלות קורסי אנגלית

 • קורס אנגלית בסיסי – 2925 ₪
 • קורס אנגלית מתקדמים א' – 1950 ₪
 • קורס אנגלית מתקדמים ב' – חינם רק באם נלמד בסמסטר א או ב ( אם סטודנט חוזר על הקורס, הוא יחוייב)

יש לשים לב

 1. חישוב שכ"ל בכללותם, התשלומים הנלווים ומועדי התשלום כפופים במלואם להוראות ההרשמה לתש"פ.
 2. בכל שנה כל החיובים מתעדכנים מחדש בהתאם לתעריפים .
 3. כל החיובים צמודים למדד יולי של השנה הקודמת. בתש"פ  יולי 2019
 4. לכל החיובים יכולה להתווסף ריבית במידה והתשלום לא מתבצע בזמן.
 5. הפסקת לימודים- בהתאם לכתוב בתקנון האוניברסיטה.
 6. הצמדה למדד- שכר הלימוד צמוד במלואו לעליית מדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2019 ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה

הערכת עלויות-

הסכומים המפורטים להלן הינם בהתאם לנתונים העדכניים למועד פרסומם ואינם כוללים שינויים בתעריפים כפי שיקבעו בתקנון הסופי שיפורסם, לרבות בהתחשב בהצמדה, תעריפי שכ"ל ונלווים. כמו כן הסכומים מניחים לימודים במתכונת מסוימת ואינם לוקחים בחשבון שעות עודפות, פריסה שונה של תוכנית הלימודים וכדומה

 

*ינשופים:

שנה א: 21 שעות   קיץ א: 9 שעת  שנה ב : 25 שעות  קיץ ב: 9 שעות

אנגלית : בסיסי + מתקדמים א- 5,172.75 ₪

 

שנה

שכר לימוד

נלווים (שמירה, רווחה ואגודה)

אנגלית

סה"כ

שנה א

17,298.70

887

 2925.00

(בסיסי)

21,110.70

שנה ב

19,222.27

887

 1950.00

(מתקדמים א)

22,059.27

סה"כ

 

 

 

43,169.97

 

 

 

*מספר השעות הנלמדות בכל סמסטר יכול להשתנות משנה לשנה אך מסתכם ל- 64 ש"ש לתואר

ושכר הלימוד יחושב בהתאם

אופן חישוב שכ"ל-

אחוז שכ"ל שנתי

אחוז שכ"ל  לתואר    X  מספר שעות לימוד השנה

 מספר  שעות תקן לתואר

מחיר שכ"ל לשנה

אחוז שכ"ל שנתיX  שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית.

מחיר לשעה עודפת

לאחר סיום צבירת שעות התקן תחשב שעת לימוד כשעה עודפת.

תעריף לשעה עודפת-4.7% לשעה X  שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית.

רישום בשנת הלימודים רק למבחן ו/או הגשת עבודה באיחור

חיוב 10% משכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית. סטודנטים אלו לא יחויבו בתשלומים נלווים.

 

 

שכר לימוד לקיץ, מועד מיוחד, חיוב תקורה, שעות עודפות ואנגלית צמוד אף הוא לעליית מדד חודש יולי 2019 המתעדכן בכל 15 לחודש. ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.