קורס ניהול משברים בארגונים במסגרת תוכנית 'חץ'

אם חיפשתם קורס ניהול משברים בארגון הגעתם למקום הנכון. המדור לתוכניות מובנות באוניברסיטת בר-אילן מציע קורס ניהול משברים בארגונים וחברות במסגרת תוכנית 'חץ', המקנה תואר ראשון רב תחומי מדעי החברה בתחומי ניהול ופסיכולוגיה -  בתוך שנתיים קלנדריות בלבד.

קורס ניהול משברים בארגונים

קורס ניהול משברים בארגון נועד לספק הבנה על טיבם של משברים ארגוניים ולהקנות לסטודנטים ידע וכלים לניהול יעיל של משברים. במסגרת קורס ניהול משברים בארגון נלמד איך נערכים למשברים בלתי צפויים, כיצד מטפלים בבעיות מיידיות, איך מגיבים בתקשורת, כיצד מכינים תוכנית התאוששות ארוכת טווח וכיצד מכילים את השינוי. בנוסף, מאחר שמשברים הם כר פורה לשינוי, נראה במהלך קורס ניהול משברים בארגון גם כיצד הופכים משבר להזדמנות, ואיך הוא יכול לשמש מנוע לצמיחה והתחדשות.

 

למידע נוסף על אודות קורס ניהול משברים בארגונים וחברות או להרשמה לתוכנית 'חץ' בבר-אילן, הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר דרך עמוד צור קשר או בטלפון: 03-7384747.

ניהול משברים לחברות וארגונים

מרצה: ד"ר מיכל סלצקי 

93-150-01 

סמינריון – יום ב',  16:00– 19:10
שנת לימודים:  תש"פ                 סמסטר: קיץ                    היקף שעות: 2 ש"ש

שעות קבלת קהל: יום שני, 16:00-15:00 (בתיאום מראש) 
דוא"ל: michal.seletzky@gmail.com
אתר הקורס באינטרנט: באמצעות מערכת "למידה"  (Moodle). 
* הסבר יינתן בתחילת הקורס!

א. מטרות הסמינריון במסגרת קורס ניהול משברים בארגון: 

כיום, במאה העשרים ואחת, כמעט ואין אף ארגון המעלה בדעתו להתמודד עם סוגיות משבריות ללא יועצי תקשורת המתמחים בטיפול בניהול משברים. מכורח בלתי צפוי הפך ניהול משברים בתקשורת לחלק אינטגרלי בהכשרתם של מנהלים. ההנחה היא כי ניהול נכון של התקשורת, בשעת משבר, מסייע לארגון למזער את נזקיו ואף, במקרים מסוימים, הופך את תוצאות המשבר לחיוביות, ככל האפשר, עבורו. 

מטרת הסמינריון בקורס ניהול משברים בארגון היא להקנות לסטודנטים את הידע העיוני והמעשי על אודות מצבי משבר. במסגרתם הם יוכלו להבין מהם משברים תקשורתיים וכיצד הם מתפתחים; החשיבות של חיזוי משברים והיערכות להם טרם התפרצותם; בחירת מודלים אפקטיביים לניהול משברים בארגון ויישום טכניקות פרקטיות לפיתוח תוכניות אסטרטגיות בזמן משבר. במהלך הסמינריון בקורס ניהול משברים בארגון ייבחנו וינותחו משברים שארעו בארץ ובעולם; ויוצגו סרטונים להמחשת הנלמד.  

ב. תוכן הסמינריון בקורס ניהול משברים בארגון:

מהלך השיעורים: שיעורי קורס ניהול משברים בארגון יערכו בצורה פרונטלית תוך שימוש במצגות PowerPoint . במסגרתם יתבצעו דיונים עם הסטודנטים ויוצגו סרטונים וקליפים מהאינטרנט לצורך המחשת הנלמד. 

ג תכנית הוראה של הסמינריון:

חלק א' –  משברים מהם?

א.1. הגדרות ומונחים מרכזיים
א.2. אנטומיה ודינמיקה של משברים
א.3. סוגי משברים

חלק ב' – המדיה והציבור בעתות משבר 

ב.1. כוחה של תקשורת 
ב.2. דעת קהל והתנהגות הציבור במצבי משבר

חלק ג' – שיטות מתודולוגיות לאיסוף מידע ביחסי ציבור

חלק ד' – שלבים ואסטרטגיות לטיפול במשברים

ד.1. חיזוי סיכונים
ד.2. הכנת תוכנית עבודה ("למגירה")
ד.3. תגובה
ד.4. 'החלמה' והערכה

חלק ה' – מודלים לניהול משברים 

ה.1. מודל אינטגרטיבי לתקשורת במצבי משבר וחירום
ה.2. מודל רב-ממדי ביחסי ציבור

חלק ו' – מקרי בוחן והסקת מסקנות

ו.1. יוטיוב: כנות, מחילה, סליחה
ו.2. פרשת דומיניק שטראוס-קאהן

ד. תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים במסגרת קורס ניהול משברים בארגון:

חלק א' –  משברים מהם?

שיעורים 2-1 

א.1. הגדרות ומונחים מרכזיים  

קריאת חובה:
Coombs, W. T. (2002). Deep and Surface Threats: Conceptual and Practical 
     Implications for ‘Crisis’ vs. ‘Problem’, Public Relations Review, 28(4), 339-345. 

רוזן, א. (2000). ניהול משברים. בתוך: א, רוזן (עורכת), דיבור עם הציבור (עמ' 159-148). 
     תל-אביב: פקר הוצאה לאור בע"מ. 

א.2. אנטומיה ודינמיקה של משברים

קריאת חובה:
Guth, D. W. & Marsh, C. (2012). Public Relations: A Values-Driven Approach. (5th edit). Boston, MA: Allyn and Bacon, 366-373. 

א.3. סוגי משברים

קריאת חובה:
Millar, D. P. (2004). Exposing the Errors: An Examination of the Nature of 
     Organizational Crises. In D. P. Millar & R. L. Heath (eds.), Responding to Crises: 
     A Rhetorical Approach to Crisis Communication (pp. 19-31). Mahwah, NJ: 
      Lawrence Erlbaum Associates.  

DeVries, D.S. & Fitzpatrick, K. R. (2006). Defining the Characteristics of a Lingering 
     Crisis: Lessons from the National Zoo, Public Relations Review, 32(2), 160-167.


חלק ב' – המדיה והציבור בעיתות משבר וחירום   

שיעור 3 

ב.1. כוחה של תקשורת

קריאת חובה:

כתב "העין השביעית". (17/1/2019). שערי העיתונים. העין השביעית, אוחזר מתוך
 
https://www.the7eye.org.il/316502

כתב "העין השביעית". (13/4/2017).רעש לבן. העין השביעית, אוחזר מתוך 
https://www.the7eye.org.il/243359
Bowen, S. A. & Zheng, Y. (2015). Auto Recall Crisis, Framing, and Ethical Response:
     Toyota's Missteps, Public Relations Review, 41, 40-49.

An, S. K. & Gower, K. K. (2009). How Do the News Media Frame Crises? A Content
     Analysis of Crisis News Coverage, Public Relations Review, 35, 107-112.

ב.2. דעת קהל והתנהגות הציבור 

קריאת רשות:
Newsom, D., Turk, J. V. & Kruckeberg, D. (2004). This is PR: The Realities of Public 
     Relations. (8th edit). Belmont, CA: Wadsworth, 323-324. 

Bowen Zhenga, B., Liua, H., & Daviso, R. M. (2018). Exploring the Relationship
     between Corporate Reputation and the Public’s Crisis Communication on Social 
     Media, Public Relations Review, 44, 56-64. 


חלק ג' – שיטות מתודולוגיות לאיסוף מידע ביחסי ציבור

שיעור 4 

קריאת חובה:
Guth, D. W. & Marsh, C. (2012). Public Relations: A Values-Driven Approach. (5th edit). Boston, MA: Allyn and Bacon, 199-217. 

חלק ד' – שלבים ואסטרטגיות לטיפול במשברים 

שיעורים 6-5

קריאת חובה:
ד.1. חיזוי והערכת סיכונים
Guth, D. W. & Marsh, C. (2012). Public Relations: A Values-Driven Approach. (5th edit). Boston, MA: Allyn and Bacon, 375-377. 
ד.2.  הכנת תוכנית עבודה

קריאת חובה:
Guth, D. W. & Marsh, C. (2012). Public Relations: A Values-Driven Approach. (5th edit). Boston, MA: Allyn and Bacon, 377-385.

ד.3.  תגובה

קריאת חובה:
De Waele, A. & Claey, A. S. (2017). Nonverbal Cues of Deception in Audiovisual Crisis Communication. Public Relations Review, 43, 680-689.

Guth, D. W. & Marsh, C. (2012). Public Relations: A Values-Driven Approach. (5th edit). Boston, MA: Allyn and Bacon, 386. 

דרור, י. (22/3/2018). "ללחוש באוזן של כל בוחר ובוחר". העין השביעית, אוחזר מתוך 

https://www.the7eye.org.il/283968
כביר, ע.  (21/3/2018). מארק צוקרברג מגיב לראשונה למשבר: "נעשו טעויות ואני אחראי למה שקרה". 
     כלכליסט, אוחזר מתוך  
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3734662,00.html
בוחבוט, ה. (21/3/2018). צוקרברג לוקח אחריות:  "עשינו טעויות, אנחנו חייבים להשתפר". Ynet, 
     אוחזר מתוך
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5186552,00.html
 
ברק, ע. (10/4/2018). "טעיתי, נכשלנו בשמירה על המידע.  ערוץ Mako , אוחזר מתוך 

https://www.mako.co.il/news-money/tech-q2_2018/Article-414b97210a0b261004.htm

ד.4. 'החלמה' והערכה

קריאת חובה:
Guth, D. W. & Marsh, C. (2012). Public Relations: A Values-Driven Approach. (5th edit). Boston, MA: Allyn and Bacon, 386-387. 

חלק ה' – מודלים של ניהול משברים 

שיעור 8-7

ה.1. מודל אינטגרטיבי לתקשורת במצבי משבר וחירום

קריאת רשות:
Reynolds, B. & Seeger, M. (2005). Crisis and Emergency Risk Communication as an
     Integrative Model. Journal of Health Communication 10(1), 43-55. 

Borda J. L. & Mackey-Kallis, S. (2004). A Model for Crisis Management. In D. P. Millar &
     R. L. Heath (eds.), Responding to Crises: A Rhetorical Approach to Crisis
    Communication (pp. 117-137). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.  

ה.2. מודל רב-ממדי ביחסי ציבור

קריאת חובה:
Stacks, D. W. (2004). Crisis Management Towards a Multidimensional Model of Public
     Relations. In D. P. Millar & R. L. Heath (eds.), Responding to Crisis: A Rhetorical 
     Approach to Crisis Communication (pp. 37-50). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 
     Associates.  

יאלקוב, ג. (13.6.2017). דרמה באובר: המנכ"ל עתיד לצאת לחופשה וסגן הנשיא הבכיר עוזב. אנשים 
     ומחשבים, אוחזר מתוך
 http://www.pc.co.il/featured/243263/

חלק ו' – מקרי בוחן והסקת מסקנות   

שיעורים 10-9

ו.1. יוטיוב: כנות, מחילה, סליחה

קריאת חובה:
Sandlin, J. K. & Gracyalny, M. L. (2018). Seeking Sincerity, Finding Forgiveness: 
     YouTube Apologies as Image Repair, Public Relations Review, 44, 393-406.

ו.2. אסטרטגיות תיקון המוניטין של דומיניק שטראוס-קאהן

קריאת חובה:
Xifra, J. (2012). Sex, lies, and post-trial publicity: The Reputation Repair Strategies of
     Dominique Strauss-Kahn, Public Relations Review, 38, 477-483 

שיעור 11 – צפייה בסרט + דיון  

שיעור 12 – מפגשים אישיים עם הסטודנטים 

ה. דרישות קדם לקורס ניהול משברים בארגונים וחברות: 
אין

ו. מרכיבי הציון הסופי בקורס ניהול משברים בארגונים וחברות:

(1) מצגת                      30%
(2) עבודה סמינריונית      70%

ציון עובר בקורס ניהול משברים בארגון עומד על: 60 

הערה: בסמינריון ניהול משברים בארגונים וחברות חלה חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. סטודנט שייעדר מעל שתי הרצאות, ללא סיבה מוצדקת, לא יורשה להגיש את העבודה, ולא יקבל ציון בסמינריון. כמו כן, תיבדק נוכחות והתאמה לרשימת המשתתפים של המרצה. סטודנט שלא מופיע ברשימת המשתתפים לא יוכל ללמוד בקבוצת הסמינריון ללא אישור ממזכירות המדור.  

העבודה הסמינריונית של קורס ניהול משברים בארגון:

לצורך השלמת העבודה הסמינריונית בקורס ניהול משברים בארגון הסטודנטים יתבקשו לבחור ארגון עסקי, ציבורי או מלכ"ר בארץ או בעולם שנקלע למשבר וזקוק לסיוע של יועץ תקשורת המתמחה בניהול משברים. במסגרת העבודה יש לתת, בין היתר, דגש למרכיבים הבאים: סוג המשבר; מסגורים רלוונטיים; השלבים והאסטרטגיות שיידרשו לטיפול במשבר; המודל שיינקט והאופן שבו הוא ייושם הלכה למעשה במשבר הנבחר. 
 [יש להקפיד על בחירת סיטואציה משברית אפשרית שעלולה לפקוד את הארגון, אך טרם התרחשה במציאות!!!]


הערות:
1. בחירת המשבר כנושא לעבודה טעונה אישור מקדים של המרצה ותיעשה לכל המאוחר עד השבוע החמישי של הקורס. לא תאושרנה שתי עבודות על אותו נושא.
2. הנחיות מפורטות לגבי מבנה העבודה יינתנו במסגרת השיעור הרביעי. 
3. העבודה תיעשה ביחידים בלבד. 
4. יש לכלול בעבודה לפחות 5 פריטים מהרשימה הביבליוגרפית (בנושאים הרלוונטיים). 
5. העבודה תכלול עד 22 עמודים, רווח כפול בלבד, גופן 12, עם שוליים של 2.5 סנטימטר בכל כיוון, ותבוצע עפ"י כללי הכתיבה המדעית (APA) [הרחבה בשיעור הראשון].  
6. מועד אחרון להגשה: מועד מדויק יקבע בתיאום עם המרצה והסטודנטים.   

* יש להקפיד כי עותק אחד של העבודה (מודפס ומקוון) יינתן למרצה; ועותק שני יישאר בידיו של הסטודנט.  
  
** שיטות מחקר אפשריות יכללו למשל: ראיונות עומק עם אנשי מפתח; סקרים; קבוצות מיקוד; ניתוח תוכן כמותי ואיכותי. 

המצגת:

מרכיבי המצגת בקורס ניהול משברים בארגונים וחברות:
1. הצגת הנושא והרקע על אודות הארגון והמשבר שפקד אותו
2. הסיבה לבחירת הנושא 
3. שיטות המחקר 
4. ממצאים ראשוניים
5. מסקנות ראשוניות נלוות

אופן הצגת המצגת

אורך כל מצגת 30 דקות (מתוכן 10 דקות יוקצו לדיון ומענה על שאלות). אם נדרש ציוד טכני כלשהו – נא לעדכן את המרצה מראש. [עותק מהמצגת יש לשלוח למרצה (במייל) יומיים לפני הצגתה בכיתה]. 

בהצלחה!

ז. שם הקורס באנגלית:
Crisis Management for Companies and Organizations
קורס ניהול משברים בארגון באוניברסיטת בר-אילן
אנו חיים בעידן נפיץ ועתיר תהפוכות החושף ארגונים למצבי חירום, לאסונות ולמשברים. באקלים שכזה, מנהלי ארגונים לא יכולים להרשות לוותר על פתרונות יעילים שיצמצמו למינימום את ההשלכות הדרמטיות של משברים ארגוניים. בקורס ניהול משברים בארגון, הנלמד במסגרת תוכנית 'חץ', תקבלו כלים מעשיים שיסייעו לכם להגיב במהירות וביעילות למשברים נוכחיים ולמנוע מראש משברים עתידיים.

למידע נוסף על אודות קורס ניהול משברים בארגונים וחברות או להרשמה לתוכנית 'חץ' בבר-אילן, הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר דרך עמוד צור קשר או בטלפון: 03-7384747.