סגל אקדמי - תוכנית רום

רשימת מרצים וקורסים בתוכנית "רום" – תואר ראשון בנדל"ן ושמאות בר-אילן

מרכזת אקדמית: פרופסור רחל אלתרמן

מתכננת ערים ומישפטנית, פרופ' (אמריטוס) בטכניון והנשיאה המייסדת של האירגון האקדמי הבין לאומי לתיכנון, מישפט ומקרקעין PLPR.   ראו: http://alterman.technion.ac.il

 

א. קורסים הנוגעים למועצת השמאים

שם הקורס/בחינה בתקנות מועצת השמאים

שם הקורס בתוכנית רום – בר אילן

מספר נקודות זכות לקורס

מספר שעות לימוד שבועיות

סה"כ שעות אקדמיות לקורס

שם המרצה

והתארים

יסודות המימון ושימושם בשומת המקרקעין

יסודות המימון

3

3

39

דר' אבי טילמן תואר שלישי כלכלה אוניברסיטת תל אביב

יסודות מדידה ומיפוי

מדידות וממ"ג

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

52

 

דר' ז'קלין ג'ובראן

מהנדסת אזרחית ומודדת רשוייה (הטכניון),

קדסטדר וניהול מקרקעין

2

2

26

דר' מיכאל קלבנוב

מהנדס אזרחי - מדידות, ראש יחידת קדסטר במרכז למיפוי ישראל (בוגר הטכניון)

יסודות הכלכלה חלק א' - מיקרו כלכלה ומקרו כלכלה

מיקרו כלכלה

3

3

39

דר' אבי טילמן תואר שלישי כלכלה אוניברסיטת תל אביב

מאקרו כלכלה

 

3

3

39

דר' אבי טילמן תואר שלישי כלכלה אוניברסיטת תל אביב

יסודות הכלכלה חלק ב' - כלכלה עירונית

כלכלה עירונית

3

3

39

דר' מרינה מרינוב

תיכנון ערים – התמחות בכלכלה וסטטיסטיקה, בוגרת הטכניון

יסודות הנדסת בנין והנדסה אזרחית

הכרת מבנה הבניין

2

2

26

אינג' שי פרידמן,

מהנדס בניין ראשי לתשתיות בעיריית פ"ת.  בעל תואר שני

סטטיסטיקה

סטטיסטיקה תיאורית דרך אקסל

4

4

52

 

דר' שמעון פרידקין –בר אילן

סטטיסטיקה הסקית דרך אקסל

4

4

52

 

דר' שמעון פרידקין –בר אילן

דינים

דיני קניין (ללא משפטנים)

4

4

52

דר' עו"ד ניר שניידרמן תואר שלישי אוני' דיוק, דורהם,  DUKE צפון קרולינה, ארה"ב

מדיניות המקרקעין הלאומית בחוק ובמעשה

3

3

39

דר' עו"ד מיכה דרורי –תואר שני מדיניות ציבורית ת"א, תואר שלישי הטכניון.      מרצה שותפה: פרופסור רחל אלתרמן

תכנון ובניה חלק א' - יסודות התכנון העירוני

מבוא לתיכנון עירוני ומדיניות דיור

4

4

52

פרופסור רחל אלתרמן

ודר' טל מודעי-( ארכיט' ומתכננת ערים, הטכניון, פוסט דוק בהולנד

תכנון ובניה חלק ב' - דיני התכנון העירוני

דיני תכנון ובנייה (ללא משפטנים)

4

4

52

עו"ד מאיה אשכנזי, תואר שני במשפטים, ת"א ותואר שני נוסף במקרקעין, הטכניון. יו"ר ועדת ערר לתו"ב מחוז חיפה

יסודות בחשבונאות וניתוח דוחות כספיים

ניתוח דו"חות כספיים

2

2

26

דר' טל פטל – תואר שלישי כלכלה בר אילן

יסודות החשבונאות

4

4

52

רו"ח אריאל רפאל תואר שני מינהל עסקים בר אילן

אסטרטגיה עיסקית

3

3

39

דר' נתנאל דרורי – תואר שלישי מינהל עסקים בר אילן

מיסוי מקרקעין ומיסים אחרים

דיני מיסוי מקרקעין (ללא משפטנים)

4

4

52

שי אהרונוביץ – עו"ד,  בעל תואר שני

סמנכ"ל רשות המיסים. מחבר ספר חשוב

גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין

עקרונות בהערכת שווי מקרקעין

4

4

52

דר' איל סלינג'ר, כלכלן, שמאי רשויי, דר' בתיכנון ערים מהטכניון

יישומים בשומת מקרקעין

יישומים בשמאות מקרקעין

4

4

52

דליה עסיס, שמאית רשויה (חברת ועד הלישכה) ומתכננת ערים, תואר שני מהטכניון

 
 
 

ב. מיקצועות העשרה בתחומי המקרקעין הרחבים (בחירה מחייבת)

 

שם הקורס בתוכנית "רום"  - בר אילן

מיספר נקודות זכות

מיספר שעות לימוד

סה"כ שעות אקדמיות לקורס

שם המרצה והתארים

שיטות מחקר (חובה כללית בר אילן)

4

4

52

 

דר' שמעון פרידקין –בר אילן

שיקולי סביבה בתכנון ופיתוח עירוני

3

3

39

דר' עידן פורת

תואר שלישי-הטכניון-הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

פוסטדוקטורט-אוניברסיטת תל אביב- החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם

גאוגרפיה של המרחב הכפרי

2

2

26

פרופסור (אמר') מיכאל סופר, המחלקה לגיאורגפיה, בר אילן – מומחה למיגזר הכפרי

תיכנון תחבורה ופיתוח מקרקעין

3

3

39

תמר קינן- תואר בהנדסת תעשייה וניהול, הטכניון, תואר שני בהנדסה אזרחית מסלול תחבורה ,הטכניון,  מנכ"ל עמותת "תחבורה היום ומחר"

שימור אתרים

2

2

26

דר' שלמה לוטן, מתכנן ערים בעיריית רמת גן, בוגר אוניברסיטת בר אילן החוג ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

מגמות בשוק הדיור ובהתחדשות עירונית

3

3

39

דר' טל מודעי –

תואר ראשון, ארכיטקטורה, תואר שני ושלישי בתיכנון ערים, הטכניון         פקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

פוסטדוקטורט TUDELFT      

שיווק ומיתוג בתחום הנדל"ן

2

2

26

ד"ר אירית קאופמן –

לימודים לתואר שלישי במנהל עסקים, התמחות בשיווק, אוניברסיטת בר-אילן

היבטים פרקטיים בעולם הנדל"ן

2

2

26

ד"ר יהושע אמרני (תואר שלישי מבר-אילן, מדעי המדינה), לשעבר מנכ"ל מישרד הפנים ויו"ר המועצה הארצית לתיכנון

אסטרטגיה עיסקית

3

3

39

דר' נתנאל דרורי – תואר שלישי מינהל עסקים בר אילן