סגל אקדמי - תוכנית רום

רשימת מרצים וקורסים בתוכנית "רום" – תואר ראשון בנדל"ן ושמאות מקרקעין

ניהול מקצועי: פרופ' רחל אלתרמן

מרכזת אקדמית: ד"ר טל מודעי

ראש החטיבה השמאית: ד"ר אייל סלינג'ר

 

שם הקורס

שם המרצה

ש"ס 

מבוא לכלכלה מיקרו

ד"ר אבי טילמן, תואר שלישי כלכלה אוניברסיטת תל אביב

3
מבוא לכלכלה מאקרו

ד"ר אבי טילמן, תואר שלישי כלכלה אוניברסיטת תל אביב

3
יסודות המימון

ד"ר אבי טילמן, תואר שלישי כלכלה אוניברסיטת תל אביב

3
חשבונאות

ד"ר טל פטל, תואר שלישי כלכלה, אוניברסיטת בר אילן

3
כלכלה עירונית ד"ר מריה מרינוב
תכנון ערים - התמחות בכלכלה וסטטיסטיקה, הטכניון
4
עקרונות בהערכת שווי מקרקעין

ד"ר אייל סלינג'ר, כלכלן, שמאי רשויי, ד"ר בתכנון ערים מהטכניון

6
יישומים בשמאות מקרקעין

ד"ר אייל סלינג'ר | גב' דליה עסיס

3
הכרת מבנה הבנין אינג' שי פרידמן, מהנדס בניין ראשי לתשתיות בעיריית פתח תקווה 3
מבוא לתורת השמאות

גב' דליה עסיס, שמאית רשויה (חברת ועד הלשכה) ומתכננת ערים, תואר שני, הטכניון

6
ממ"ג (מערכות מידע גיאוגרפיות) ד"ר ז'קלין ג'ובראן, מהנדסת אזרחית ומודדת רשוייה (הטכניון) 3
יסודות מדידות וקדסטר ד"ר מיכאל קלבנוב, מהנדס אזרחי מדידות, ראש יחידת קדסטר במרכז למיפוי ישראל (הטכניון) 4
נדל"ן באנגלית החלון לעולם רחב ד"ר סיגל פלח, תכנון ערים, הטכניון 2
סדנה בשמאות מעשית מר קובי ביר | גב' דליה עסיס | מר יוסי רייטן 4
סמינריון בנושאי מקרקעין פרופ' רחל אלתרמן | ד"ר עידן פורת | ד"ר טל מודעי 4
דיני קניין מקרקעין ד"ר ניר שניידרמן, עורך דין פעיל, דוקטורנט מאוני' דיוק בארה"ב 4
דיני מיסוי מקרקעין עו"ד שי אהרונוביץ, סמנכ"ל רשות המיסים 4
דיני מיסוי הכנסה עו"ד שי אהרונוביץ, סמנכ"ל רשות המיסים 2
דיני התכנון והבנייה בישראל עו"ד מאיה אשכנזי, יו"ר ועדת ערר לתו"ב מחוז חיפה 4
רשות מקרקעי ישראל בחוק ובמדיניות

ד"ר עו"ד מיכה דרורי, תואר שני מדיניות ציבורית ת"א, תואר שלישי הטכניון.      

מרצה שותפה: פרופ' רחל אלתרמן

3
מבוא לתכנון עירוני

פרופ' רחל אלתרמן

וד"ר טל מודעי, ארכיט' ומתכננת ערים, הטכניון, פוסט דוק בהולנד

4
איכות הסביבה וקיימות עירונית

ד"ר עידן פורת, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון

3
גיאוגרפיה של המרחב הכפרי פרופ' מיכאל סופר, מומחה למיגזר הכפרי, אוניברסיטת בר-אילן 2
מדיניות ותכנון תחבורה גב תמר קינן, מנכ"לית עמותת "תחבורה היום ומחר" 3
סטטיסטיקה תיאורית ד"ר שמעון פרידקין 3
סטטיסטיקה היסקית ד"ר שמעון פרידקין 3
שיטות מחקר ד"ר שמעון פרידקין 4
שימור אתרים היסטוריים ד"ר שלמה לוטן, מתכנן ערים בעיריית רמת גן 2
תכנון ובנייה בערים חרדיות גב' יעל היימן, בעלת רישיון לשמאות, הטכניון 3
תהליכים של דיור והתחדשות עירונית ד"ר טל מודעי, ארכיט' ומתכננת ערים, הטכניון, פוסט דוק בהולנד 3
סוגיות נבחרות במקרקעין בישראל ובחו"ל פרופ' רחל אלתרמן, מתכננת ערים ומישפטנית, פרופ' (אמריטוס) בטכניון 2