הנחיות רישום לקורסים

חץ

יהלום

ינשופים

חכ"ם

רום

 

שימו לב, מי שלא שילם את המקדמה לשנת תשפ"ד –לא יוכל להירשם לקורסים

עלייך להיכנס בחלון הזמן שנקבע לך לרישום!!

שלבי הרישום:

  1. כניסה למערכת -האינבר>>רישום לקורסים
  2. רישום לקורסי אנגלית - אשכולות הלימוד – (לפי רמתך במעמד הרישום) >> שיבוץ מרשימה
  3. רישום לקורסי החובה - דרך סל מובנה - קופץ מייד לאחר הרישום לקורסי אנגלית >> עלייך ללחוץ  אישור
  1. רישום לקורסי בחירה - אשכולות הלימוד >> קורסי בחירה >> שיבוץ מרשימה

כל סטודנט חייב ברישום לקורסים אלו!!! -אלא אם כן יש לו פטור על סמך לימודים קודמים

  1. רישום לקורסי תוכן באנגלית – (רק עבור סטודנטים ברמת פטור ומתקדמים ב) - אשכולות הלימוד >> קורסי בחירה >> שיבוץ מרשימה
  2. רישום לקורסי יסוד ביהדות אשכולות הלימוד >>  לימודי יסוד ביהדות  >> שיבוץ מרשימה

כל סטודנט חייב ברישום לקורסים אלו!!! אלא אם כן יש לו פטור על סמך לימודים קודמים

  1. רישום לסמינריונים - ( מיועד לסטודנטים בשנה ב ו ג בלבד)  - אשכולות הלימוד >> סמינריונים >> שיבוץ מרשימה
  1. רישום לקורס הבעה - דרך אשכולות הלימוד (*מפורט בהנחיות)  מיועד רק לסטודנטים ברמת טרום פטור בהבעה
  2. בדיקת ביצוע הרישום >> חזרה לרישום לקורסים >> רשימת קבוצות קורס ללא מועדים

**הערה: היות והמערכת מובנית, לא תראו שיבוץ של הקורסים לפי ימים ושעות אלא רק את רשימת הקורסים .