שכר לימוד לתוכניות המתחילות בסמסטר אביב שנה"ל תשפ"ד

 
 
תאריך פתיחת התוכניות: 01/05/2024
 
 
חיוב בשכר לימוד במקרה של הפסקת לימודים:
 
הודעה על הפסקת לימודים יש לדווח בכתב למדור תוכניות לימודים באמצעות טופס פניה למדור תל"מ.
 

תאריך ההודעה

לא ערך תוכנית לימודים

ערך תוכנית לימודים

עד 05/03/2024

החזר מלוא המקדמה

החזר מלוא המקדמה

עד 05/04/2024

יחויב מחצית המקדמה

יחויב מחצית המקדמה

 עד19/05/24 (סוף תקופת השינויים סמסטר אביב)

יחויב במלוא המקדמה

יחויב במלוא המקדמה

 

לאחר ה- 19/05/24

יחויב במלוא המקדמה

יחויב במלוא שכר הלימוד*

 

*מגובה שכר הלימוד הכולל שחויב בו ובתוספת מלוא התשלומים הנלווים או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה מבניהם.

 

*אין החזר כספי על סמסטר קיץ.

 

בשנים ב' ו-ג' - הפריסה והפסקת לימודים לפי תקנון האוניברסיטה .

 
רצ"ב תקנון שכר לימוד לשנה"ל תשפ"ב . בכל מקרה, תקנון זה הוא הקובע.
בברכת הצלחה בלימודים,
 
 
יצירת קשר עם מחקלת שכ"ל תתבצע על ידי טופס פנייה מקוון.