שכר לימוד לתוכניות המתחילות בסמסטר אביב שנה"ל תשפ"ב

 
 
תאריך פתיחת התוכניות: 28/02/2022
 
 
חיוב בשכר לימוד במקרה של הפסקת לימודים:
 
הודעה על הפסקת לימודים יש לדווח בכתב למדור תוכניות לימודים באמצעות טופס פניה למדור תל"מ.
 

תאריך ההודעה

לא ערך תוכנית לימודים

ערך תוכנית לימודים

עד 31/12/2021

החזר מלוא המקדמה

החזר מלוא המקדמה

עד 02/02/2022

יחויב מחצית המקדמה

יחויב מחצית המקדמה

 עד16/03/2022 (סוף תקופת השינויים סמסטר אביב)

יחויב במלוא המקדמה

יחויב במלוא המקדמה

עד 15/04/2022

יחויב במלוא המקדמה

יחויב ב- 85% מגובה שכר הלימוד*

לאחר ה- 15/04/2022

יחויב במלוא המקדמה

יחויב במלוא שכר הלימוד*

 

*מגובה שכר הלימוד הכולל שחויב בו ובתוספת מלוא התשלומים הנלווים או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה מבניהם.

 

*אין החזר כספי על סמסטר קיץ.

 

בשנים ב' ו-ג' - הפריסה והפסקת לימודים לפי תקנון האוניברסיטה .

 
רצ"ב תקנון שכר לימוד לשנה"ל תשפ"ב . בכל מקרה, תקנון זה הוא הקובע.
בברכת הצלחה בלימודים,
 
 
יצירת קשר עם מחקלת שכ"ל תתבצע על ידי טופס פנייה מקוון.