כיתות לימוד לשנה"ל תשפ"ב

חדרים עבור תכניות חץ +יהלום+  ינשופים - תשפ"ב (סמסטר א+ב)

 

תכנית

סמסטר

יום

שעה

בניין

כיתה

מרצה

עזרים בכיתה

תכנית חץ שנה ג

 

א

שני

22:00-16:00

211

25

 

שולחן נגיש,מערכת לליקוי שמיעה,כיתה היברידית

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

תכנית חץ שנה ב

 

 

 

 

 

 

 

א

שני

22:00-16:00

213

4

 

מערכת לליקוי שמיעה,כיתה היברידית

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

שני

16:00 -18:00

213

4

ד"ר גיתית לוי פז

 

שני

16:00-18:00

507

106

ד"ר כרמית פוקס

 

ב

שני

22:00-16:00

ט.נ

ט.נ

 

 

שישי

14:00-07:30

ט.נ

מקוון-בזום

 

 

שני

16:00 -18:00

ט.נ

ט.נ

ד"ר גיתית לוי פז

 

שני

16:00-18:00

ט.נ

ט.נ

ד"ר כרמית פוקס

 

תכנית חץ שנה א

 

ב

שני

22:00-16:00

ט.נ

ט.נ

 

 

שישי

14:00-07:30

ט.נ

ט.נ

 

 

תכנית יהלום שנה  ג'

 

 

 

 

 

א

שני

22:00-16:00

507

7

עו"ד חנן אדד

כיתה היברידית

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

סמינריון - שני

19:30-16:00

501

25

פרופ' יוסי מועלם

כיתה היברידית

סמינריון - שני

19:30-16:00

502

9

ד"ר אריה נחמיאס

 

סמינריון - שני

19:30-16:00

605

63

ד"ר אביחי שניר

 

סמינריון - שני

19:30-16:00

605

65

ד"ר שירית כתב הרץ

 

תכנית יהלום שנה ב'

 

 

 

א

שני

22:00-16:00

905

61

 

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

ב

שני

22:00-16:00

ט.נ

ט.נ

 

 

שישי

14:00-07:30

ט.נ

ט.נ

 

 

תכנית יהלום שנה א

א

שני

22:00-16:00

304

1

 

שולחן נגיש,מערכת לליקוי שמיעה,כיתה היברידית

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

ב

שני

22:00-16:00

304

1

 

שולחן נגיש,מערכת לליקוי שמיעה,כיתה היברידית

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

תכנית ינשופים שנה ב'

א

רביעי

23:00-18:00

213

4

 

שולחן נגיש,מערכת לליקוי שמיעה,כיתה היברידית

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

ב

רביעי

23:00-18:00

ט.נ

ט.נ

 

 

שישי

14:00-07:30

ט.נ

ט.נ

 

 

תכנית ינשופים שנה א'

 

 

 

א

רביעי

23:00-17:00

1002

1

 

מערכת לליקוי שמיעה,כיתה היברידית

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

ב

רביעי

23:00-17:00

1002

1

 

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום