כיתות לימוד לשנה"ל תשפ"ג

חשוב - שימו לב כי בתאריכים 13/3-29/1 יש שינוי בחדרים.

יש להתעדכן לפי הטבלה התחתונה בסוף העמוד .

 

חדרים עבור תכניות חץ / יהלום /  ינשופים - שנה"ל תשפ"ג

תכנית

סמסטר

יום

שעה

בניין

כיתה

מרצה

הערות

תכנית חץ שנה ג

א

שני

22:00-16:00

211-2

25

   

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

תכנית חץ שנה ב

 

 

 

 

 

א

שני

22:00-16:00

213

4

   

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

ב

שני

22:00-16:00

213

4

   

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

תכנית חץ שנה א

ב

שני

22:00-16:00

505

חדר 2

   

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

תכנית יהלום ג'

 

 

 

א

שני

22:00-16:00

501

25

   

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

סמינריון - שני

20:00-16:00

501

25

פרופ' יוסי מועלם

 

סמינריון - שני

20:00-16:00

502

9

ד"ר אריה נחמיאס

 

סמינריון - שני

20:00-16:00

605

63

ד"ר יוסף טובול

 

סמינריון - שני

20:00-16:00

605

65

ד"ר שירית כתב הרץ

 

תכנית יהלום שנה ב'

 

א

שני

22:00-16:00

905

61

   

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

ב

שני

22:00-16:00

905

61

   

שישי

14:00-07:30

בזום

בזום

   

סמינריון

18:00-21:00

905

61

ד"ר אריה נחמיאס

 

סמינריון

18:00-21:00

505

62

פרופ' יוסי מועלם

 

סמינריון

18:00-21:00

505

63

ד"ר יוסף טובול

 

סמינריון

18:00-21:00

505

65

ד"ר שירית כתב הרץ

 

תכנית יהלום שנה א

א

שני

22:00-16:00

905

62

   

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

ב

שני

22:00-16:00

905

62

   

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

יהלום אביב שנה ב

א+ב

שלישי

16:00-22:00

203

221

 

 

שישי

07:30-14:00

מקוון בזום

מקוון בזום

יהלום אביב שנה א

 

ב

שלישי

22:00-16:00

בנין 507

חדר 107

   

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

תכנית ינשופים שנה ב'

א

רביעי

23:00-17:00

211-2

25

   

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

ב

רביעי

23:00-17:00

211-2

25

   

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

תכנית ינשופים שנה א'

א

רביעי

23:00-17:00

1002

1

   

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

ב

רביעי

23:00-17:00

1105

53

   

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 
 

חדרים עבור תכניות חץ +יהלום+ ינשופים - תשפ"ג ( 29.1.23-13.3.23)

תכנית

בין הסמסטרים

יום

שעה

מס' סטודנטים

בניין

כיתה

הערות

תכנית חץ שנה ב

29.1.23-13.3.23

שני

22:00-16:00

100

507

7

 

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

 

 

 

תכנית יהלום שנה ב'

29.1.23-13.3.23

שני

22:00-16:00

100

905

61

 

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

 

 

 

תכנית יהלום שנה א'

29.1.23-13.3.23

שני

22:00-16:00

120

905

62

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

 

 

 

תכנית יהלום אביב שנה ב'

29.1.23-13.3.23

שלישי

22:00-16:00

120

604

101

 

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

 

 

 

תכנית ינשופים שנה ב'

29.1.23-13.3.23

רביעי

23:00-17:00

100

211-12

25

 

 

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

 

 

 

תכנית ינשופים שנה א'

29.1.23-13.3.23

רביעי

23:00-17:00

120

905

62

בתאריך 8.2.23 ילמדו באופן חד פעמי בבנין 901 כיתה 61

 

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום