כיתות לימוד לשנה"ל תשפ"ב

חדרים עבור תכניות חץ +יהלום+  ינשופים - שנה"ל תשפ"ב

תכנית

סמסטר

יום

שעה

בניין

כיתה

מרצה

הערות

תכנית חץ שנה ג

(מחזור ח)

א

שני

22:00-16:00

211

25

 

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

תכנית חץ שנה ב

(מחזור ט)

 

 

 

 

 

 

א

שני

22:00-16:00

213

4

 

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

שני

16:00 -18:00

213

4

ד"ר גיתית לוי פז

 

שני

16:00-18:00

403

67

ד"ר כרמית פוקס

 

ב

שני

22:00-16:00

213

4

 

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

שני

18:00 -16:00

213

4

ד"ר גיתית לוי פז

 

שני

18:00 -16:00

403

67

ד"ר כרמית פוקס

 

תכנית חץ שנה א

(מחזור י)

 

ב

שני

22:00-16:00

501

25

 

יום ראשון ללימודים 28.2.22  תלמדו באופן חד פעמי : בניין 502 כיתה 28

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

תכנית יהלום ג'

(מחזור ו)

 

 

 

 

א

שני

22:00-16:00

501

25

 

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

סמינריון - שני

19:30-16:00

501

25

פרופ' יוסי מועלם

 

סמינריון - שני

19:30-16:00

502

9

ד"ר אריה נחמיאס

 

סמינריון - שני

19:30-16:00

605

63

ד"ר אביחי שניר

 

סמינריון - שני

19:30-16:00

605

65

ד"ר שירית כתב הרץ

 

תכנית יהלום שנה ב'

(מחזור ז)

 

 

א

שני

22:00-16:00

902

9

 

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

ב

שני

22:00-16:00

902

9

 

 

שישי

14:00-07:30

ט.נ

ט.נ

 

 

תכנית יהלום שנה א

(מחזור ח)

א

שני

22:00-16:00

304

1

 

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

ב

שני

22:00-16:00

304

1

 

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

יהלום אביב שנה א

(מחזור א)

 

ב

שלישי

22:00-16:00

306

111

 

יום ראשון ללימודים 1.3.22 תלמדו באופן חד פעמי : בניין 604 כיתה 61

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

תכנית ינשופים שנה ב'

(מחזור ו)

א

רביעי

23:00-18:00

1002

1

 

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

ב

רביעי

23:00-18:00

213

4

 

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

תכנית ינשופים שנה א'

(מחזור ז)

 

א

רביעי

23:00-17:00

213

4

 

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום

 

 

ב

רביעי

23:00-17:00

203

221

 

 

 

שישי

14:00-07:30

מקוון-בזום

מקוון-בזום