כיתות לימוד לשנה"ל תשע"ט

חדרים עבור תכניות חץ +יהלום+  ינשופים - תשע"ט (סמ' א'+ב')

תכנית

יום

שעה

בניין/כיתה

סמסטר

מרצה

תכנית חץ ה'

שני

22:00-16:00

כיתה 002 בניין 505

א

 

 

שישי

14:00-07:30

כיתה 012 בניין 604

א

 

 

סמינריון - שישי

14:00-10:00

כיתה 012 בניין 604

א

ד"ר רינה שחר

 

סמינריון - שישי

14:00-10:00

כיתה 005 בניין 505

א

ד"ר אלה קורן

 

סמינריון - שישי

14:00-10:00

כיתה 004 בניין 504

א

פרופ' רחל שרעבי

תכנית חץ ו'

שני

22:00-16:00

כיתה 102 בניין 604

א+ב

 

 

שישי

14:00-07:30

כיתה 011 בניין 604

א

 

 

 

14:00-07:30

כיתה 111 בניין 306

ב

 

 

שני

16:00 -18:00

כיתה 102 בניין 604

א+ב

ד"ר גיתית לוי פז

 

שני

16:00-18:00

כיתה 064 בניין 605

א

ד"ר כרמית פוקס

 

שני

16:00-18:00

כיתה 205 בניין 507

ב

ד"ר כרמית פוקס

תכנית חץ ז'

שני

22:00-16:00

כיתה 025 בניין 211

ב

 

 

שישי

14:00-07:30

כיתה 025 בניין 211

ב

 

תכנית יהלום ג'

שני

22:00-16:00

כיתה 604 בניין 011

א

 

 

שישי

14:00-07:30

כיתה 101 בניין 605

א

 

 

סמינריון - שני

19:30-16:00

כיתה 011 בניין 604

א

פרופ' יוסי מועלם

 

סמינריון - שני

19:30-16:00

כיתה 105 בניין 605

א

ד"ר שחר סנסני

 

סמינריון - שני

19:30-16:00

כיתה 207 בניין 507

א

ד"ר מתי רחמים

תכנית יהלוםד'

שני

22:00-16:00

כיתה 011 בניין 604

ב

 

 

שישי

14:00-07:30

כיתה 1 בניין 207

ב

 

 

שישי

12:20-09:10

כיתה 113

בנין 404

א

מר דני ביתן

 

שישי

12:20-09:10

כיתה 201

בנין 404

א

מר אילן לוי

תכנית יהלום ה'

שני

22:00-16:00

כיתה 004 בניין 213

ב

 

 

שישי

14:00-07:30

כיתה 004 בניין 213

ב

 

 

שישי

9:10-10:40

כיתת מעבדה 404/201

ב

מר דני ביתן

 

שישי

9:10-10:40

כיתת מעבדה 404/113

ב

גב רקפת לוי

תכנית ינשופים ג'

רביעי

23:00-18:00

כיתה 010 בניין 305

א

 

 

רביעי

23:00-18:00

כיתה 010 בניין 305

ב

 

 

שישי

14:00-07:30

כיתה 007 בניין 507

א+ב

 

 

סמינריון ניהול - שישי

09:00-07:30

כיתה 007 בניין 507

א+ב

ד"ר רונן בראל

 

סמינריון ניהול - שישי

09:00-07:30

כיתה 001 בניין 507

א+ב

ד"ר אבי לוי

 

סמינריון ניהול - שישי

09:00-07:30

כיתה 014 בניין 605

א+ב

ד"ר אבי יוסיפוף

 

סמינריון משא"ן - שישי

11:00-09:00

כיתה 007 בניין 507

א+ב

ד"ר אבי טילמן

 

סמינריון משא"ן - שישי

11:00-09:00

כיתה 001 בניין 507

א+ב

ד"ר דביר קווה

 

סמינריון משא"ן- שישי

11:00-09:00

כיתה 014 בניין 605

א+ב

ד"ר אלה קורן

תכנית ינשופים ד'

רביעי

23:00-18:00

כיתה 004 בניין 213

א+ב

 

 

שישי

14:00-07:30

כיתה 004 בניין 213

א'

 

  שישי 14:00-07:30 כיתה 221 בניין 203 ב'